YASİN BULDUKLU
(Necmettin Erbakan Üniversitesi)
NURİ PAŞA ÖZER
(Konya Üniversitesi)
Yıl: 2016Cilt: 5Sayı: 8ISSN: 2147-1185 / 2147-1185Sayfa Aralığı: 2963 - 2986Türkçe

211 8
Gençlerin Akıllı Telefon Kullanım Motivasyonları
Teknolojinin hızı ile birlikte artan her şeyi denetim altına alma ancak bu arada fazla emek sarf etmeme isteği, akıllı telefonların giderek amacı dışında kullanımını ortaya çıkarmıştır. Adlarında halen telefon kavramı olsa da bireylere sundukları işlevler, iletişim ötesine çoktan geçmiş durumadır. Temel gereksinimlerin karşılanışı sırasında telefonla ilgilenen, kamusal alanda toplum ile etkileşmek için buluşan ancak birbirlerini online izleyen ve sanal iletişime giderek daha fazla kapılan bireylerin akıllı telefon kullanım motivasyonlarını saptamak gerekliliktir. Kullanımlar ve doyumlar yaklaşımı çerçevesinde yapılan bu araştırmada da gençlerin akıllı telefon kullanım motivasyonlarını saptamak, bu yolla alışkanlık ve bağımlılık boyutunda ele alınmaya başlanan akıllı teknoloji kullanımına yönelik öneriler geliştirmek amacıyla altı fakülteden 406 üniversite öğrencisi üzerinde bir araştırma yapılmıştır. Araştırmadan elde edilen verilere uygulanan faktör analizi sonrası akıllı telefon kullanım motivasyonlarının beş gruptan oluştuğu saptanmıştır. Bu faktör grupları toplumsallaşma/bilgiye erişim, eğlence, teknoloji ve gelişmelere ayak uydurma, sunduğu kolaylıklar ve telefonun sağladığı güven hissi olarak bulunmuştur
Fen > Mühendislik > Bilgisayar Bilimleri, Yazılım Mühendisliği
DergiAraştırma MakalesiErişime Açık
 • BTK, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu, http://www.btk.gov.tr/kutuphane_ve_veribankasi/pazar_verileri/ucaylik15_1.pdf, Son erişim tarihi: 27.06.2015.
 • Clai sse, G. & Rowe, F. (1987). The Telephone in Question: Questions on Communication. Computer Networks and ISDN Systems, 14, 2017-219.
 • Davis, F. D. (1989). Perceived Usefulness, Perceived Ease of Use, and User Acceptance of Information Technology. MIS Quarterly, September, 319-340.
 • Dimmick J.W., Sikand, J. & Patterson, S.J. (1994). The Gratification of The Household Telephone. Communication Research, 21(5): 643-663.
 • Hoştut, S. (2010). Uses and Gratifications of Mobile Phone Use among Students in Turkey. Global Media Journal: Mediterranean Edition, 5(1/2), 10-17.
 • Hsiao, M.H. & Chen, L.C. 2015. Smart Phone Demand: An Empirical Study on The Relationships between Phone Handset, Internet Access and Mobile Services. Telematics and Informatics, 32 ,158-168.
 • Jin, B.S., Yoon, S.H. & Ji, Y.G. (2013). Development of A Continuous Usage Model for The Adoption and Continuous Usage of A Smartphone. International Journal of Human-Computer Interaction, 29, 563-581.
 • Kim, D., Lee, Y., Lee, J., Nam, J.K. & Chung, Y. (2014). Development of Korean Smartphone Addiction Proneness Scale for Youth. Plos One, 9 (5), 1-8.
 • Leung, L. & Wei, R. (2000). More Than Just Talk on The Move: Uses and Gratifications of The Cellular Phone. Journalism & Mass Communication Quarterly, 77(2), 308-320.
 • Mazzoni C., Castaldi, L. & Addeo, F. (2007).Consumer Behavior in the Italian Mobil Telecomunication Market. Telecomminications Policy, 31, 632-647.
 • McQuail, D.; Windahl, S. (2005). İletişim Modelleri Kitle İletişim Çalışmalarında. (2.Baskı), Çev: Yumlu, K., Eskişehir, Anadolu Üniversitesi Yayınları.
 • Özcan, Y.Z. & Koçak, A. (2003). Research Note: A Need or A Status Symbol? Use of Cellular Telephones in Turkey. European Journal of Communication, 18(2): 241-254.
 • Park, B. W. & Lee, K. C. (2011). The Effect of Users' Characteristics and Experiential Factors on The Compulsive Usage of The Smartphone. Ubiquitous Computing and Multimedia Applications Communications in Computer and Information Science, 151, 438-446. doi: 10.1007/978-3-642-20998-7_52
 • Puro, J.P. (2002). Finland: A Mobile Culture, Perpetual Contact: Mobile Communication. Private Talk Public Performance (E. Katz & M.A. Aakhus, Eds.), Cambridge: Cambridge University Press, 19 - 29.
 • Rubin, A. M. (2002). The Uses-And-Gratifications Perspective of Media Effects. Media Effects Advances in Theory and Research, 2nd Edition, (J Zillmann & D. Bryant, Eds.), London: Lawrence Erlbaum Associates, 525-548.
 • Severin, W. J. & Tankard, J. W. (1994). Kitle İletişim Kuramları Kökenleri, Yöntem ve Kitle İletişim Araçlarında Kullanımları. (Çev: A. A. Bir & S. Sever,). Eskişehir: Anadolu Üniversitesi.
 • Şar, A.H. & Işıklar, A. (2012). Problemli Mobil Telefon Kullanım Ölçeğinin Türkçeye Uyarlaması. International Journal of Human Sciences, 9 (2), 264-275.
 • Wang, D., Xiang, Z. & Fesenmaier, D.R. (2014). Smartphone Use in Everyday Life and Travel. Journal of Travel Research, December, 1-12, DOI: 10.1177/0047287514535847
 • Wei, R. & Lo, V. H. (2006). Staying Connected While on The Move: Mobile Phone Use and Social Connectedness. New Media & Society, 8, 53-72. doi:10.1177/1461444806059870
 • Williams, K. 2003. Understanding Media Theory, London, UK: Oxford University Press Inc.
 • Yi, H.H. & Yin, S.L. (2010). Uses and Gratifications of Mobile Application Users. International Conference on Electronics and Information Engineering (ICEIE 2010), 1, 315-319.

TÜBİTAK ULAKBİM Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi Cahit Arf Bilgi Merkezi © 2019 Tüm Hakları Saklıdır.