Mehmet MERCAN
(Hakkari Üniversitesi)
OKTAY KIZILKAYA
(Hakkari Üniversitesi)
Yıl: 2017Cilt: 2Sayı: 2ISSN: 1013-1388Sayfa Aralığı: 7 - 38Türkçe

129 0
OECD ÜLKELERİNDE SANAYİ SEKTÖRÜ, EKONOMİK BÜYÜME VE VERİMLİLİK İLİŞKİSİNİN KALDOR YASALARI ÇERÇEVESİNDE SINANMASI
Post Keynesyen ekonominin temelinin oluşmasında ve gelişmesinde önemli katkıları olan Nicholas Kaldor'un büyüme yasası ekonomik büyüme literatüründe önemli bir yere sahiptir. Kaldor Yasası ekonominin büyüme oranının imalat sanayi sektörünün üretim artışı ile pozitif ilişkili olduğunu ifade eder. Kaldor'a göre imalat sanayi sektöründe var olan ölçeğe göre getiri nedeniyle sermaye birikiminin veya yatırımların getirileri artmaktadır. İmalat sanayi sektörü ekonomi genelinde pozitif dışsallıklar sağlamakta ve ekonomik büyümeyi hızlandırmaktadır. Kaldor ekonomik büyümenin motoru olarak sanayi sektörüne işaret etmiştir. Kaldor çalışmasında ekonomik büyüme-sanayi sektörü ilişkisinin yanı sıra, sanayi sektörünün büyümesinin, sanayi sektörü işgücü verimliliği ve toplam verimlilik üzerindeki etkilerini de incelemiştir. Bu çalışmada; Kaldor Yasalarının geçerliliği 23 OECD ekonomisi örneğinde yeni nesil panel veri analizi yöntemleri kullanılarak incelenmiştir. 1995-2013 dönemi yıllık verilerinin kullanıldığı çalışmada, sanayi sektörünü temsilen imalat sanayi üretim artışının, ekonomik büyüme, imalat sanayi işgücü verimlilik artışı ve toplam verimlilik artışı üzerindeki etkileri incelenmiştir. Analiz sonucunda; imalat sanayi üretim artışındaki % 1'lik artışın sırasıyla ekonomik büyümeyi % 0,25 düzeyinde, imalat sanayi işgücü verimlilik artışını % 0,20 düzeyinde ve toplam verimlilik artışını ise % 0,02 düzeyinde arttırdığı bulgusu elde edilmiştir. İncelenen ülkeler için Kaldor Yasaları geçerli olmakla birlikte, imalat sanayi üretim artışının verimlilik üzerindeki etkisinin, ekonomik büyüme üzerindeki etkisinden daha düşük olması dikkat çeken bir diğer bulgudur.
Sosyal > İş
Sosyal > İşletme Finans
Sosyal > İktisat
Sosyal > İşletme
DergiAraştırma MakalesiErişime Kapalı
 • • ATEŞOĞLU, H. S., (1993), Manufacturing and Economic Growth in the United States, Applied Economics, 25, s. 67-69.
 • • BAI, J. and NG, S., (2004), A Panic Attack on Unit Roots and Cointegration, Econometrica, 72 (4): 1127-1178. • BAIRAM, E., (1991), Economic Growth and Kaldor’s Law: The case of Turkey: 1925-78, Applied Economics, Vol. 23 No: 8, s. 1277-1280.
 • • BEYAERT, A. and CAMACHO, M., (2008), TAR Panel Unit Root Tests and Real Convergence: An Application to the EU Enlargement Process, Review of Development Economics, 12 (3), 668-681.
 • • BREUER, B., MCNOWN, R. and WALLACE, M., (2002), Series-Specific Unit Root Test with Panel Data, Oxford Bulletin of Economics and Statistics, 64 (5): 527-546.
 • • BREUSCH, T. S. and PAGAN, A. R., (1980), The Lagrange Multiplier Test and Its Applications to Model Specification Tests in Econometrics, Review of Economic Studies, 47 (1): 239-53.
 • • CARRION-I SILVESTRE, J. L., BARRIO-CASTRO, T. D. and LOPEZ-BAZO, E., (2005), Breaking the Panels: An Application to the GDP Per Capita, Econometrics Journal, 8: 159-175.
 • • CHOI, I., (2001), Unit Roots Tests for Panel Data, Journal of International Money and Finance, 20: 229-272.
 • • CİN, M. F., (2012), Post-Keynezyen İktisat, Efil Yayınevi.
 • • CRIPPS, T. F. ve TARLING R., (1973), Growth in Advanced Capitalist Economies 1950–70, Occasional Paper 40, Cambridge University Pres.
 • • ÇETİN, M., (2009), Kaldor Büyüme Yasasının Ampirik Analizi: Türkiye ve AB Ülkeleri Örneği (1981-2007), Afyon Kocatepe Üniversitesi, İİBF Dergisi (C.X I,S I, 2009), s. 355-373.
 • • DI IORIO, Francesca and FACHIN, Stefano, (2008), A Note on the Estimation of Long-run Relationships in Dependent Cointegrated Panels, MPRA Paper, 12053, University Library of Munich, Germany.
 • • DORUK, Ö. T. , KARDAŞLAR, A. ve KANDIR, E. D., (2013), Turkish Economy’s Great Transformation: Industry, Agriculture and Economic Growth in the Process After 1980, a Review from the Perspectıve of Kaldor’s First Growth Law, The Empirical Economics Letters, cilt no.12, sayı 6, s. 587-592.
 • • DRAKOPOULOS, S. A. ve THEODOSSIOU, I., (1991), Kaldorian Approach to Greek Economic Growth, Applied Economics, No.23, s. 1683-1689.
 • • EBERHARDT, M. ve BOND, S., (2009), Cross-section Dependence in Nonstationary Panel Models: A Novel Estimator, MPRA (Munich Personal RePEc Archive), Paper No: 17692. http://mpra.ub.uni-muenchen.de/17692.
 • • ENER, M. ve ARICA, F., (2011), Is The Kaldor’s Law Valid for High Income Economies: A Panel Study, Research Journal of Economics, Business and ICT, 2011:1, s.60-64.
 • • GUO, D., DALL’ERBA, S. ve LE GALLO, J., (2011), The Leading Role of Manufacturing in China’s Regional Economic Growth: A Spatial Econometric Approach of Kaldor’s Laws, International Regional Science Review, vol. 32, s.1474-1480.
 • • GÜÇLÜ, M., (2013), Manufacturing and Regional Economic Growth in Turkey: A Spatial Econometric View of Kaldor’s Laws, European Planning Studies, 21 (6) s.854-866.
 • • HADRI, K., (2000), Testing for Stationarity in Heterogenous Panels, Econometrics Journal, 3, 148-161.
 • • HANSEN, D. J. ve ZHANG, J., (1996), A Kaldorian Approach to Reginal Economic Growth in China, Applied Economics, No.28, s. 679–685.
 • • IM, K., PESARAN, H. ve SHIN, Y., (2003), Testing for Unit Roots in Heterogenous Panels, Journal of Econometrics, 115 (1): 53-74.
 • • JEON, Y., (2006), Manufacturing, Increasing Returns and Economic Development in China, 1979-2004: A Kaldorian Approach, Department of Economics Working Paper Series Working Paper No. 2006-08, Department of Economics, s. 1-32.
 • • KALDOR, N., (1966), Causes of the Slow Rate of Growth of the United Kingdom, Cambridge University Press, Cambridge.
 • • KALDOR, N., (1968), Productivity and Growth in Manufacturing Industry: A Reply, The Economic Journal, New Series, Vol.35 No.140, s. 385–391.
 • • LEVIN, A., LIN, C-F. ve CHU, C-S. J., (2002), Unit Root Tests in Panel Data: Asymptotic and Finite Sample Properties, Journal of Econometrics, 108, 1-24.
 • • LIBANIO, G., (2006), Manufacturing Industry and Economic Growth in Latin America: A Kaldorian Approach, Policy Innovations Paper, s.1-25.
 • • MADDALA, G. S. ve WU, S., (1999), A Comparative Study of Unit Root Tests with Panel Data and a New Simple Test, Oxford Bulletin of Economics and Statistics 61, 631-652.
 • • MERCAN, M. ve KIZILKAYA, O., (2014), Türkiye’de Sanayi Sektörü Ekonomik Büyüme ve Verimlilik İlişkisinin Kaldor Yasaları Çerçevesinde Sınanması: Ekonometrik Bir Analiz, Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 36 (1): 137-160.
 • • MILLIN, M. ve NICHOLA, T., (2005), Explaining Economic Growth in South Africa: A Kaldorian Approach, International Journal of Technology Management and Sustainable Development, Volume 4 Number 1, s. 47-62.
 • • OECD.org (2015), http://www.oecd.org/about/, Erişim Tarihi: 01.06.2015
 • • OECD.Stat (2014), http://stats.oecd.org/, Erişim Tarihi: 05.11.2014
 • • PEDRONI, Peter, (1999), Critical Values for Cointegrating Tests in Heterogeneous Panels with Multiple Regressors, Oxford Bulletin of Economics and Statistics, 61 (1): 653-570.
 • • PEDRONI, Peter, (2004), Panel Cointegration, Asymptotic and Finite Sample Properties of Pooled Time Series Tests with an Application to the Purchasing Power Parity Hypothesis, Econometric Theory, 20 (3): 597-625.
 • • PESARAN, M. H., (2004), General Diagnostic Tests for Cross Section Dependence in Panels, Cambridge Working Papers in Economics, 435.
 • • PESARAN, M. H., (2006), Estimation and Inference in Large Heterogeneous Panels with a Multifactor Error Structure, Econometrica, 74 (4): 967-1012.
 • • PESARAN, M. H., ULLAH, A.ve YAMAGATA, T., (2008), A Bias-Adjusted LM Test of Error Cross-Section Independence, Econometrics Journal, 11 (1): 105-127.
 • • PESARAN, M.H. ve YAMAGATA, T., (2008), Testing Slope Homogeneity in Large Panels, Journal of Econometrics, 142 (1), 50-93.
 • • PONS-NOVELL, J. ve VILADECANS-MARSAL, E., (1998), Kaldor’s Laws and Spatial Dependence: Evidence for the European Regions, Regional Studies, 33 (5), s. 443-451.
 • • SOLOW, R., (1956), A Contribution to the Theory of Economic Growth, in (Ed: A. Sen), Growth Economics, Penguin Modern Economics Readings, Middlesex, England: 1970.
 • • SWAMY, P. A. V. B., (1970), Efficient Inference in a Random Coefficient Regression Model, Econometrica, 38 (2): 311-323.
 • • TAYLOR, M. ve SARNO, L., (1998), The Behaviour of Real Exchange Rates during the Post-Bretton Woods Period, Journal of International Economics, 46: 281-312.
 • • TCMB, (2011), http://evds.tcmb.gov.tr, Erişim Tarihi: 10.28.2012.
 • • TERZİ, H. ve OLTULULAR, S., (2004), Türkiye’de Sanayileşme ve Ekonomik Büyüme Arasındaki Nedensellik İlişkisi, Doğuş Üniversitesi Dergisi, 5 (2), s. 219-226.
 • • VERDOORN, P. J., (1949), Fattori che regolano lo sviluppo della produttivita del Lavoro, L’Industria, 1, s. 3-10.
 • • WESTERLUND, Joakim, (2007), Testing for Error Correction in Panel Data, Oxford Bulletin of Economics and Statistics, 69 (6): 709-748.
 • • WESTERLUND, Joakim and EDGERTON, David L., (2007), A Panel Bootstrap Cointegration Test, Economics Letters, 97: 185-190.
 • • WESTERLUND, Joakim, (2008), Panel Cointegration Tests of the Fisher Effect, Journal of Applied Econometrics, 23: 193-233.
 • • YAMAK, N., (2000), Cointegration, Causality and Kaldor’s Hypothesis: Evidence from Turkey, 1946-1995, Gazi Üniversitesi İİBF Dergisi, 4/2000, s. 75- 80.
 • • WB, (2012), World Bank Dünya Kalkınma Raporu, 2012, s. 389.
 • • http://www.sabah.com.tr/ekonomi/2015/04/20/silahta-uc-milli-yildiz, Erişim Tarihi: 28.05.2015
 • • http://www.hurriyet.com.tr/ekonomi/28565280.asp, ErişimTarihi: 28.05.2015

TÜBİTAK ULAKBİM Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi Cahit Arf Bilgi Merkezi © 2019 Tüm Hakları Saklıdır.