ZAFER CEMAL ÖZKAN
(Karadeniz Teknik Üniversitesi, Orman Fakültesi, Orman Mühendisliği Bölümü, Trabzon, Türkiye)
Yıl: 1999Cilt: 23Sayı: supp2ISSN: 1300-011X / 1303-6173Sayfa Aralığı: 263 - 267Türkçe

136 0
Türkiye'deki Do¤u Ladini (Picea orientalis (L.) Link.)'nin Dendrokronolojisi
Bu araştırma makalesinde Türkiye’deki Doğu Ladininin yıllık büyüme değişimleri analiz edilmiş ve yıllık halkalardan yararlanarak ortalama yıllık halka eğrisi ile standart kronolojileri oluşturulmuştur. Sonuçta Türkiye’nin Doğu Karadeniz Bölümünde doğal olarak yayılan Doğu Ladininin 1749-1988 yılları arası standart kronolojisi elde edilmiştir.
Fen > Temel Bilimler > Biyoloji
Fen > Temel Bilimler > Ekoloji
Fen > Temel Bilimler > Çevre Bilimleri
DergiAraştırma MakalesiErişime Açık
 • 1. Huber, B. Aufbaueiner mitteleuropaischen jahrringchronologie. Mitteilungen der Akademie der Deutschen Forstwissenchaft 1, 110-125, 1941.
 • 2. Hollstein, E. Jahrringchoronologies aus vorrömischer und römischer Zeit. Germania, 45, 70-84, 1967.
 • 3. Eckstein, D. Tree ring research in Europe. Tree Ring Bulletin 32, 1-18, 1972.
 • 4. Kuniholm, P.I. Dendrochronology at Gordion and on the Anatolian Plateau. Unpublished Ph. D. dissertation University of Pennsylvania), 1977.
 • 5. Trenard, Y. Making Wood Speak: an introduction to dendrochronology CFS Forestry Abstracts, Vol. 43, No. 12, 1982. 6. Aytuğ, B. Palinoloji, Ksiloji, Dendroklimatoloji Bilimlerinin Arkeolojide uygulamaları, Tübitak Arkeometri Ünitesi Bilimsel Toplantı Bildirileri III, Ankara, 1983.
 • 7. Aytuğ, B. Orman Ağaçlarının Hayatı (Ders notları), İstanbul, 1984.
 • 8. Munaut, A.V. La Dendrochronologie. Une synthese de ses methodes et applications. Lejeunia 91, 1-47, 1978.
 • 9. Bauch, J. Tree-ring chronologies for the Netherlands. In Dendrochronology in Europe Symposium, Greenwich, 1977. British Archaeological Reports, Oxford. International series 51, pp. 133- 137, 1978.
 • 10. Kayacık, H., Doğu Ladininin Türkiye’deki Coğrafi Yayılıflı Silvikültürel Esasları ve Tabii Sınırlarının Geniflletilmesi İmkanlarının Arafltırılması, OGM yayınları, Özel sayı 103/20, Ankara,1952.
 • 11. Özkan, Z.C. Türkiye’deki Doğu Ladini (Picea orientalis (L.) Link.) Üzerinde Dendrokronolojik Arafltırmalar. Doktora Tezi (Basılmamıfltır), Trabzon, 1990.
 • 12. Fritts, H.C. Tree rings and Climate. Academic Press, London, 567 p., 1976.
 • 13. Till, C., Recherches Dendrochronologiques sur le Cedre de l’Atlas (Cedrus atlantica (Endl.) Carriere) au Maroc. These de doctorat, Universite Catholique de Lauvain, Lauvain-la-Neuve, XVII, 1986.
 • 14. Schweingruber, H.F. Der Jahrring: Standart Methoding, Zeit und Klima in d. Dendrochronologie. Verlag Paul Haupt Bern und Stuttgard, 1983.
 • 15. Corona, E. Problems of dendrochronological synchronization. Montanaro d’Italia Montie Boschi, 14(2) 81-85, 1963.

TÜBİTAK ULAKBİM Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi Cahit Arf Bilgi Merkezi © 2019 Tüm Hakları Saklıdır.