AYLİN BEYOĞLU
(Trakya Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Edirne, Türkiye)
MELEK AKYÜREK
(Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Bolu, Türkiye)
Yıl: 2017Cilt: 6Sayı: 1ISSN: 1308-7177 / 1308-7177Sayfa Aralığı: 139 - 158Türkçe

143 4
Resim Anasanat Atölye Dersi Öğrencilerinin Resimde Mekân Konusuna İlişkin Görüşlerinin Değerlendirilmesi
Araştırmanın temel amacı; Üniversitelerin Eğitim Fakülteleri Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Resim-İş Eğitimi Anabilim Dalı Resim Anasanat Atölye öğrencilerinin resimde mekân konusunda genel bilgileri, görüşleri hakkında bilgi edinmek ve görüşlerini değerlendirmektir. Araştırmanın çalışma grubu, 2016-2017 Eğitim-Öğretim yılında, Edirne ilinde bulunan Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Resim-İş Eğitimi Anabilim Dalı Resim Anasanat Atölye öğrencileri ve Bolu ilinde bulunan Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Resim-İş Eğitimi Anabilim Dalı Resim Anasanat Atölye öğrencileri olmak üzere toplam 101 öğrenciden oluşmuştur. Araştırma ilişkisel tarama modeli ile oluşturulmuş, resimde mekân konusu ile sınırlandırılmıştır. Araştırmada resimde mekân ile ilgili hazırlanan "Resimde Mekân Ölçeği" ve "Kişisel Bilgi Formu" kullanılmıştır. Araştırmanın sonucunda, öğrencilerin resimde mekân kavramı ile ilgili görüşleri incelenerek, "Kişisel Bilgi Formu"ndaki faktörler "Resimde Mekân Ölçeği"ndeki sorularla karşılaştırılarak değerlendirilmiştir. Araştırmanın, Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Resim-İş Eğitimi Anabilim Dalı'nda yetiştirilen öğrencilerin niteliklerinin geliştirilmesinde katkı sağlayacağı düşünülmektedir
Sosyal > Sanat
Sosyal > Eğitim, Eğitim Araştırmaları
Sosyal > Eğitim, Özel
Sosyal > Müzik
DergiAraştırma MakalesiErişime Açık
 • AKST Bilgi Kataloğu (2016a). Abant İzzet Baysal Üniversitesi, AKST Bilgi Kataloğu, http://bologna.ibu.edu.tr/Catalog.aspx?lang=trTR&opID=341&pmID=3872&oID=21&s=6 &tak=14 (Erişim Tarihi: 2016, 23 Eylül).
 • AKST Bilgi Kataloğu (2016b). Abant İzzet Baysal Üniversitesi, AKST Bilgi Kataloğu, http://bologna.ibu.edu.tr/CourseDetail.aspx?lang=trTR&opID=341&pmID=3872&mid=1 87615&DersID=18304&dersKodu=113002372011 (Erişim Tarihi: 2016, 23 Eylül).
 • Beyhan, C. (2007). Mekân Kurgusu ve 20 yy Resim Sanatında Yansımaları. (Sanatta Yeterlik Eser Metni). Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, İstanbul.
 • Gür, Ş., Ö. (1996). Mekân örgütlenmesi. Trabzon: Gür Yayıncılık.
 • Hausman, J. J. (1985). Training of Teachers. The Internatıonal Encylopedia of Education Editors, in chief Torsten Husen T.Neville Postleth waite (s.301-304). US: Pengamen Pres.
 • Karasar, N. (1984). Bilimsel araştırma metodu. Ankara: Hacettepe Taş Kitapçılık.
 • Karasu, F. (2006). Resimde Çıplak Gövdeyi Algılama Bağlamı Olarak Mekân. (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Çukurova Üniversitesi, Adana.
 • Kırışoğlu, O., T. ( 2005). Sanatta eğitim. Ankara: Pegem Yayıncılık.
 • Öztuna, H., Y. (2007). Görsel İletişimde Temel Tasarım, İstanbul: Tibyan Yayıncılık.
 • Per Dabancalı, M. (2015). A Comparative analysis of the colour subject between Canada Saskatchewan State and Visual Arts Education Curriculum in Turkey, journal of education and training studies, Published by Redfame Publishing, 3(6), (pp. 140-150).URL: http://jets.redfame.com doi:10.11114/jets.v3i6.991
 • Resim-İş Öğretmenliği Lisans Programı (2016). Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Resim-İş Öğretmenliği http://bys.trakya.edu.tr/file/open/74322990 (Erişim Tarihi: 2016, 27 Eylül). Lisans Programı Ders İçerikleri,
 • San, İ. (1987). Çocuğun ve gencin sanat eğitimi. Milliyet Sanat Dergisi, Sayı 162.
 • Sözen, M. ve Tanyeli, U. (2011). Sanat kavram ve terimleri sözlüğü (11 Basım). İstanbul: Remzi Kitabevi Yayınları.
 • Uysal, M., A. (2009). Sanatta Mekân Algısı (Mekânla Oynamak). (Sanatta Yeterlik Eseri Çalışması Raporu). Hacettepe Üniversitesi, Ankara.
 • Ülker, D. (2014). Mekân Yanılsamasından Resim Yüzeyine Espas. (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Anadolu Üniversitesi, Eskişehir.
 • Yüksek Öğretim Kurulu Başkanlığı (1998). Eğitim fakültesi öğretmen yetiştirme lisans programları.http://www.yok.gov.tr/documents/10279/30217/Egitim_fakultesi_ogretme n_yetistirme_lisans_programlari_mart_98.pdf/5e166018-b806-48d5-ae13- 6afd5dac511c (Erişim Tarihi: 2016, 23 Eylül).

TÜBİTAK ULAKBİM Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi Cahit Arf Bilgi Merkezi © 2019 Tüm Hakları Saklıdır.