FARUK ALTINEL
(Başkent Üniversitesi, Zübeyde Hanım Hastanesi, Nöroşirürji Kliniği, İzmir, Türkiye)
Deniz TUNCEL
(S.B Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Tıbbi Patoloji Kliniği, İstanbul, Türkiye)
Ahmet ÖZTÜRK
(Eskişehir Yunus Emre Devlet Hastanesi, Ortopedi ve Travmatoloji Kliniği. Eskişehir, Türkiye)
Mustafa Fuat AÇIKALIN
(Osmangazi Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Tıbbi Patoloji Ana Bilim Dalı, Eskişehir, Türkiye)
Yıl: 2014Cilt: 39Sayı: 3ISSN: 0250-5150Sayfa Aralığı: 589 - 593Türkçe

91 1
Alt Ekstrem Kist Hidatik: Olgu Sunumu ite'ye Yayılım Gösteren Primer İntrakranial
Kist Hidatik paraziter bir hastalıktır. Ana konak genellikle köpeklerin bağırsağı olup parazit larvaları su ve kontamine yiyeceklerle bulaşır. İntrakranial yerleşimli kist hidatik nadirdir. İntrakranial kist hidatik olgularının yaklaşık %75'i çocuklarda izlenir. Bu yazımızda primer intrakranial tutulumu olan operasyondan 5 ay sonra alt ekstremite tutulumu izlenen pediatrik kist hidatik olgusu klinik, radyolojik ve histopatolojik verilerle sunulmuştur.
Fen > Tıp > Cerrahi
Dergititle.paper.fact_presentationErişime Açık
 • Evliyaoglu C, Yuksel M, Gul B, Kaptanoglu E, Yaman M: Growth rate of multiple intracranial hydatid cysts assessed by CT from the time of embolisation. Neuroradiology. 1998;4:387-9.
 • Iplikçioglu AC, Ozer AF, Benli K, Isik N, Erbengi A: Multiple cerebral hydatid cysts: Report of two cases. Br J Neurosurg. 1989;3:217-9.
 • Turgut AT, Altin L, Topçu S, Kiliçoglu B, Aliinok T, Kaptanoglu E, Karademir A, Kosar U: Unusual imaging characteristics of complicated hydatid disease. 2007;63:84-93.
 • Cataltepe O, Colak A, Ozcan OE, Ozgen T, Erbengi A: Intracranial hydatid cysts: Experience with surgical treatment in 120 patients. Neurochirurgia (Stuttg). 1992;35:108-11.
 • Ersahin Y, Mutluer S, Güzelbag E: Intracranial hydatid cyst in children. Neurosurgery. 1993;33:219- 24.
 • Kammerer WS: Echinococcosis affecting the central nervous system. Semin Neurol. 1993;13:144-7.
 • Kaya U, Ozden B, Turker K, Tarcan B: Intracranial hydatid cysts. Study of 17 cases. J Neurosurg. 1975;42:580-4.
 • Haliloğlu M, Saatçi I, Akhan O, Özmwn MN, Besim A. Spectrum of imaging findings in pediatric hydatid disease. AJR. 1997;169:1627-31.
 • Diren HB, Özcanlı H, Bölük M, Kılıç C. Unilocular orbital, cerebral and intraventricular hydatid cysts. Neuroradiology. 1993;35:149-50.
 • Erşahin Y, Mutluer S, Güzelbağ E. Intracranial hydatid cysts in children. Neurosurgery. 1993;29:467- 68.
 • Popli MB, Khudale B: Primary multiple hydatid cysts of the brain. Australas Radiol. 1998;42:90-1.
 • Sierra J, Oviedo J, Bertheir M, Leiguarda R: Growth rate of secondary hydatid cysts of the brain (Case report). J Neurosurg. 1985;62:781-2.
 • Baysefer A, Erdogan E, Gönül E, Kayali H, Tímurkaynak E, Seber N: Primary multiple cerebral hydatid cysts: Case report with CT and MRI study. Minim Invasive Neurosurg. 1998;41:35-37.
 • Onal C, Erguvan R: Gigantic intracranial mass of hydatid cyst. Childs Nerv Syst. 2002;18:199-200.
 • Ozkan U, Kemaloglu MS, Selcuki M: Gigantic intracranial mass of hydatid cyst. Childs Nerv Syst. 2001;17:623-5.
 • Razzaq AA, Hashim AS: Multiple cerebral hydatid cysts: A surgical challenge. J Pak Med Assoc. 2000;50:35-7.
 • Arkun R, Mete BD. Musculoskeletal hydatid disease. Semin Musculoskelet Radiol.2011;15:527-40.
 • Daali M, Hssaida R. Muscle hydatidosis. 15 cases. Presse Med. 2000;29:1166-9, 2000.
 • Ozkoc G, Akpinar S, Hersekli MA, Ozalay M, Tandogan R. Primary hydatid disease of the quadriceps muscle: a rare localization. Arch Orthop Trauma Surg. 2003;123:314-6.

TÜBİTAK ULAKBİM Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi Cahit Arf Bilgi Merkezi © 2019 Tüm Hakları Saklıdır.