YASİN BULDUKLU
(Necmettin Erbakan Üniversitesi, Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi, Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü, Konya, Türkiye)
Yıl: 2015Cilt: 0Sayı: 37ISSN: 1300-5766Sayfa Aralığı: 607 - 627Türkçe

218 0
HEDEF KİTLE BAĞLAMINDA TAMAMLAYICI VE ALTERNATİF TIP UYGULAMALARI
İnsanlar, sağlık hizmeti sunumunda son yıllarda modern ya da suni uygulamalardan kaçınma yönünde davranış göstermektedirler. Sağlık hizmetlerinin sunumunda modern uygulamalardan ziyade, tamamlayıcı ve alternatif tıp uygulamaları konusu tüm mecralarda geçmişte gündemde olduğundan daha fazla tartışılmaktadır. Bugün tamamlayıcı ve alternatif terapiler (TAT), halkın ilgisine paralel olarak yürütme organlarının da gündemindeki yerini almıştır. Pek çok ülkede alana ilişkin düzenlemeler yapılmış; sosyal güvenlik kapsamına alınmış bu uygulamalara ilişkin ülkemizde de bazı adımlar atılmaya başlanmıştır. 2014 yılının başında Sağlık Bakanlığı tarafından taslağı kamuoyuna sunulan "Geleneksel, Tamamlayıcı ve Alternatif Tıp Uygulamaları Yönetmeliği" bu adımların en önemlilerinden biridir. Yapılan mevzuat düzenlemelerinden önce TAT uygulamalarının ve onun kullanıcılarının bilinmesi, karar ve politika etkinliği açısından önem arz etmektedir. Bu uygulamaların tüketicilerinin tanınması; hasta tatmini, tedavide başarı ve hizmeti sunanlar açısından önemlidir. Bu çalışmada TAT uygulamasından yararlanan bireylerin yararlanma gerekçeleri ile onların hastalıkları ve sosyo - demografik özelliklerine ilişkin bilgiler literatür bağlamında ele alınmaktadır.
Sosyal > Tarih
DergiAraştırma MakalesiErişime Açık
 • BAHÇECİ, B., Bağcıoğlu, E., Öztürk, A.,vd. (2012). "Türkiye'de Ayaktan Psikiyatri Polikliniğine Başvuran Hastalarda Tamamlayıcı ve Alternatif Tedavi Kullanımı", Klinik Psikofarmakoloji Bülteni, Cilt: 22, Ek Sayı: 1, 25.
 • BARNES P.M. & Bloom, B. (2008). "Complementary and Alternative Medicine Use Among Adults and Children: United States, 2007", National Health Statistics Reports, Number 12: 1-24.
 • BİLGİÇ, Ö. & Ak, M (2011). "Akne Vulgaris'li Hastalarda Tamamlayıcı ve Alternatif Tıp Uygulamaları", İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 18(2):111-114.
 • BİSHOP, F.L. & Lewith G.T (2010). "Who Uses CAM? A Narrative Review of Demographic Characteristics and Health Factors Associated with CAM Use", eCAM 2010;7(1): 11-28.
 • BODEKER G & Kronenberg F. (2002). "A Public Health Agenda for Traditional, Complementary, and Alternative Medicine", American Journal of Public Health, October, 92 (10): 1582-1591.
 • BOWLİNG, A.C (2007). Complementary and Alternative Medicine and Multiple Sclerosis, Second Edition, NY: Demos Medical Publishing.
 • BUDD, S. & Sharma, U. (2002). "Introduction", The Healing Bond: The Patient- Practitioner Relationship and Therapeutic Responsibility, (S. Budd & U. Sharma, Eds), NY: Routledge: 1-19.
 • BULDUKLU, Y. (2014). "The Motives of the Patients in Preferring Complementary and Alternative Treatments within the Communication Context", The International Journal Of Communication And Health, 4: 59-68.
 • CARROLL, R.J. (2007). Complementry and Alternative Medicine History, Definitions, and What Is It Today?, Complementary and Alternative Medicine Ethics, The Patient, and The Physician, (L. Snyder, Ed.) NJ: Humana Press Inc,1-6.
 • CORBİN, L. (2005). "Safety and Efficacy of Massage Therapy for Patients with Cancer". Cancer Control, July 2005, 12 (3): 158-164.
 • ERGİN, A., Hatiboğlu, C., Bozkurt, A.İ., vd. (2011). Uzmanlık ve Tıp Öğrencilerinin Tamamlayıcı-Alternatif Tıp Hakkındaki Bilgi Düzeyleri ve Tutumları, Pam Med J, 4(3), 136-143.
 • FADLON, J. (2005). Negotiating the Holistic Turn The Domestication of Alternative Medicine, NY: State University of New York Press.
 • FRASS, M., Strassl, R.P., Friesh, H., vd (2012). "Use and Acceptance of Complementary and Alternative Medicine Among the General Population and Medical Personnel: A Systematic Review", The Ochsner Journal, V:12: 45-56.
 • HORASANLI, E., Usta, B. & Yeşilay A (2008). "Medikal Akupunktur", Yeni Tıp Dergisi, 25: 70-75.
 • HUGHES, K. (2003). "Health as Individual Responsibility Possibilities and Personal Struggle", The Mainstreaming of Complementary and Alternative Medicine Studies in Social Context, (P. Tovey, G. Easthope & J. Adams, Eds.), London: Routledge: 34- 52.
 • KORSCH, B. M. & Harding, C. (1997). "The Intelligent Patient's Guide to The Doctor-Patient Relationship", Learning How to Talk So Your Doctor Will Listen, NY: Oxford University Press.
 • KREPS, G.L. (1985). "Interpersonal Communication in Health Care: Promises and Problems", Eastern Communication Association Conference, Providence, Rhode, Island, May, 1985.
 • LARSON, C. (2007). Alternative Medicine, London: Greenwood Press.
 • MACDONALD, Elisabeth (2004) "An Introduction to Basics", Difficult Conversations in Medicine, (E. Macdonald, Ed.), NY:Oxford Un. Press.: 1-4.
 • MACLENNAN, A.H., Myers, S.P ve Taylor, A.W (2006). The Continuing Use of Complementary and Alternative Medicine in South Australia: Costs and Beliefs in 2004, MJA, 184 (1): 27-31.
 • METCALFE, A, Williams, J, McChesney, J, Patten, S ve Jette, N (2010). "Use Of Complementary and Alternative Medicine by Those with A Chronic Disease And The General Population - Results of A National Population Based Survey", BMC Complementary and Alternative Medicine, 10: 1-6.
 • NCCAM, National Center For Complementary and Alternative Medicine, Cam Basics, tarihi:20.09.2014 Erişim
 • NAUERT, R. (2010). Demographics Influence Use of CAM for Chronic Pain.Psych Central, http://psychcentral.com/news/2010/04/30/demographics-influence-use- of-cam-for-chronic-pain/13344.html, Erişim Tarihi: 11.10.2014
 • NEUHAUSER, D. (2003). "The Coming Third Health Care Revolution: Personal Empowerment", Quality Management in Healthcare, 12(3): 171-186.
 • OLDENDİCK, R., Coker, A.L., Wieland, D., Raymond, J.I. & Probst J.C. (2000). "Population-Based Survey of Complementary and Alternative Medicine Usage, Patient Satisfaction, and Physician Involvement", Southern Medical Journal, 93 (4): 375-381.
 • ÖZÇELİK, H & Fadıloğlu, Ç. (2009). Kanser Hastalarının Tamamlayıcı ve Alternatif Tedavi Kullanım Nedenleri, Türk Onkoloji Dergisi, 24 (1): 48-52.
 • PRASAD, A., Velásquez. M.B. (2007)."Advising Patients and Communicating About Complementary and Alternative Medicine", Complementary and Alternative Medicine Ethics, The Patient, and The Physician (L. Snyder, Ed), NJ: Humana Press Inc : 77-119.
 • SAĞKAL, T., Demiral, S., Odabaş, H. & Altunok, E. (2013). "Kırsal Kesimde Yaşayan Yaşlı Bireylerin Tamamlayıcı ve Alternatif Tedavi Yöntemlerini Kullanma Durumları", F.Ü. Sağ. Bil. Tıp Derg. 2013; 27 (1): 19-26.
 • SARGIN, S., Aslan, A., Konya, M.N, Atik, A. & Meriç, G (2013). "Kas İskelet Sistemi Yaralanmalarında Türk Toplumunun Sınıkçı Tercihi ve Etkileyen Faktörler", Journal of Clinical and Experimental Investigations, 4 (4):477-482.
 • SET, T. (2011)."Ağrı ile Baş Etmede Tamamlayıcı ve Alternatif Tedaviler", Türkiye Klinikleri, 2011;2(2):79-82.
 • ROTER, D.L. & Hall, J.A. (2006). Doctors Talking with Patients/Patients Talking with Doctors Improving Communication in Medical Visits. Second edition, Greenwood Publishing Group Inc.
 • SALMON, W. (1984) Introduction, Alternative Medicines: Popular and Policy Perspectives, (W. Salmon, Ed.) London: Tavistock1-2.
 • SCHOFİELD, T. (2004). Preface, Difficult Conversations in Medicine (E. Macdonald, Ed.) NY: Oxford Un. Press: xv-xvi.
 • SNYDER, L. (2007). "A Context for Thinking About Complementary and Alternative Medicine and Ethics", Complementary and Alternative Medicine Ethics, The Patient, and The Physician, (L. Snyder Ed.), NJ: Humana Press Inc: 1-6.
 • STONE, J. & Katz, J. (2005a)."Can Complementary and Alternative Medicine Be Classified?", Perspectives on Complementary and Alternative Medicine, (T. Heller, G. Lee-Treweek, J. Katz, J. Stone & S. Spurr, Eds.),UK: Routledge:29-51.
 • STONE, J. & Katz, J. (2005b)."The Therapeutic Relationship and Complementary and Aalternative Medicine", Perspectives on Complementary and Alternative Medicine, (T. Heller, G. Lee-Treweek, J. Katz, J. Stone & S. Spurr, Eds.), Routledge Taylor & Francis Group: 183-205.
 • TALWALKER, A. (2012). NAMCS Special Supplements: Asthma and CAM, 2012 National Conference on Health Statistics Monitoring Health Care Reform through Provider-Based Surveys: New Initiatives from the NAMCS & NHAMCS, http://www.cdc.gov/nchs/ppt/nchs2012/SS-07_TALWALKER.pdf Tarihi:10.07.2014 , Erişim
 • TU, H.T. & Hargraves, L. (2004). "High Cost of Medical Care Prompts Consumers to Seek Alternatives", Data Bulletins,Center for Studying Health System Change (HSC), No:28: 1-3.
 • UDO, I.A., Bassey, O.I., Bassey, U.S. & Akpan, I.V. (2014)."Clinical and Socio Demographic Profiles of Complementary and Alternative Medicine Users among Outpatient Clinic Attendees in Uyo", South-South Nigeria, Family Medicine & Medical Science Research, 3 (1): 1-5.
 • WEİZMAN, V, Ahn, E, Thanabalan, R, Leung, W, vd. (2012). "Characterisation of Complementary and Alternative Medicine Use and Its Impact on Medication Adherence in Inflammatory Bowel Disease", Aliment Pharmacol Ther. 35(3): 342- 349.

TÜBİTAK ULAKBİM Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi Cahit Arf Bilgi Merkezi © 2019 Tüm Hakları Saklıdır.