Sedat GÖZEL
(Başkent Üniversitesi, Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Adana, Türkiye)
İhsan YILDIZ
(Süleyman Demirel Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Genel Cerrahi Anabilim Dalı, Isparta, Türkiye)
Yavuz Savaş KOCA
(Süleyman Demirel Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Genel Cerrahi Anabilim Dalı, Isparta, Türkiye)
Yıl: 2016Cilt: 7Sayı: 5ISSN: 1309-2014Sayfa Aralığı: 656 - 659İngilizce

73 5
Post-Endoscopic Retrograde Cholangio-Pancreatography (ERCP) Complications: Our Experience and Comparison with the Literature
Amaç: ERCP, pankreas ve safra yollarının benign ve malign patolojilerinin teşhis ve tedavisinde uygulanabilen minimal invaziv bir yöntemdir. Bu yöntemin başta pankreatit olmak üzere kanama, kolanjit ve duodenal perforasyon gibi ciddi komplikasyonlara yol açabilir. Çalışmada, merkezimizde yapılan ERCP işleminin komplikasyonları literatür ile karşılaştırıldı. Gereç ve Yöntem: Çalışma için ERCP işlemi uygulanmış 176'sı kadın, 163'ü erkek toplam 339 hasta retrospektif olarak araştırıldı. Ortalama takip süresi 2 gün idi. Hastaların ERCP öncesi ve 24-72 saat sonrası hemogram, sedimantasyon, C-reactive protein, alkalen fosfataz, gama glutamil transferaz, total-direkt bilirübin, amilaz ve lipaz değerlerine bakıldı. ERCP işlemi sonrası pankreatit, kanama ve kolanjit oranlarına bakıldı. Bulgular: ERCP yapılan 339 hastanın 26'sında (% 7.6) pankreatit, 15'inde (% 4.4 ) kanama, 11'inde (% 3,2) kolanjit görüldü. Pankreatit gelişen hastaların yaş ortalaması 56±17 iken pankreatit gelişmeyen hastaların yaş ortalaması 60±14 idi. Bu fark istatistiksel olarak anlamlı değildi (P>0,05). Ancak hastalar kanama ve yaş açısından karşılaştırıldığında, kanama gelişen hastaların yaş ortalaması 67±13 iken kanama gelişmeyen hastaların yaş ortalaması 59±15 idi. Bu fark istatistiksel olarak anlamlı bulundu (P<0,05). Tartışma: Komplikasyon oranlarımızın literatüre göre yüksek bulunmasının nedeni merkezin yeni kurulmuş olması ve referans merkez olmasına bağlandı. Çalışmada en dikkat çekici sonuç hasta yaşı arttıkça ERCP sonrası kanamanın da artmış olmasıydı. Sonuç olarak yaşlı hastalarda ERCP komplikasyonlarını azaltmanın etkin yollarından biri gereksiz ERCP den kaçınmaktır
Fen > Tıp > Genel ve Dahili Tıp
DergiAraştırma MakalesiErişime Açık
 • McCune WS, Shorb PE, Moscovitz H. Endoscopic cannulation of the ampulla of vater: a preliminary report. Ann Surg 1968;167(5):752-6.
 • Koch H, Classen M. The diagnosis of obstructive jaundice by endoscopic retro grade cholangiopancreatography (ERCP) in malignant tumours. Acta Gastroen terol Belg 1973;36(12):676-81.
 • Elmunzer BJ. Preventing Postendoscopic Retrograde Cholangiopancreatography Pancreatitis. Gastrointest Endosc Clin N Am 2015;25(4):725-36.
 • Bor R, Madácsy L, Fábián A, Szepes A, Szepes Z. Endoscopic retrograde pancre- atography: When should we do it? World J Gastrointest Endosc 2015;7(11):1023- 31.
 • Macías-Gómez C, Dumonceau JM. Endoscopic management of biliary complica- tions after liver transplantation: An evidence-based review. World J Gastrointest Endosc 2015;7(6):606-16.
 • Ishigaki T, Sasaki T, Serikawa M, Kobayashi K, Kamigaki M, Minami T, et al. Evaluation of antibiotic use to prevent post-endoscopic retrograde cholan- giopancreatography pancreatitis and cholangitis. Hepatogastroenterology 2015;62(138):417-24.
 • Holt BA. Increased severity ofpost-endoscopic retrograde cholangiopan- creatography complications in the elderly: an issue to be addressed. Endosc 2014;26(4):534-5.
 • Andriulli A, Loperfido S, Napolitano G, Niro G, Valvano MR, Spirito F, et al. Incidence rates of post-ERCP complications: a systematic survey of prospective studies. Am J Gastroenterol 2007;102(8):1781-8.
 • Cotton PB, Lehman G, Vennes J, Geenen JE, Russell RC, Meyers WC,et al. Endo- scopic sphincterotomy complications and their management: an attempt at con- sensus. Gastrointest Endosc 1991;37(3):383-93.
 • Rabenstein T, Schneider HT, Hahn EG, Ell C. 25 years of endoscopic sphinc- terotomy in Erlangen: assessment of the experience in 3498 patients. Endoscopy 1998;30(9):A194-201.
 • Loperfido S, Angelini G, Benedetti G, Chilovi F, Costan F, De Berardinis F, et al. A. Major early complications from diagnostic and therapeutic ERCP: a prospective multicenter study. Gastrointest Endosc 1998;48(1):1-10.
 • Freeman ML, Nelson DB, Sherman S, Haber GB, Herman ME, Dorsher PJ, et al. AM. Complications of endoscopic biliary sphincterotomy. N Engl J Med 1996;335(13):909-18.
 • Masci E, Toti G, Mariani A, Curioni S, Lomazzi A, Dinelli M, et al. Complications of diagnostic and therapeutic ERCP: a prospective multicenter study. Am J Gastro- enterol 2001;96(2):417-23.
 • Vandervoort J, Soetikno RM, Tham TC, Wong RC, Ferrari AP Jr, Montes H, et al. Risk factors for complications after performance of ERCP. Gastrointest Endosc 2002;56(5):652-6.
 • Williams EJ, Taylor S, Fairclough P, Hamlyn A, Logan RF, Martin D,et al. Risk factors for complication following ERCP; results of a large-scale, prospective mul- ticenter study. Endoscopy 2007;39(9):793-801.
 • Testoni PA, Mariani A, Giussani A, Vailati C, Masci E, Macarri G, et al. Risk factors for post-ERCP pancreatitis in high- and low-volume centers and among expert and non-expert operators: a prospective multicenter study. Am J Gastroen- terol 2010;105(8):1753-61.

TÜBİTAK ULAKBİM Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi Cahit Arf Bilgi Merkezi © 2019 Tüm Hakları Saklıdır.