HALE KIRMIZIOĞLU
(Ahi Evran Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İktisat Bölümü, Kırşehir, Türkiye)
Yıl: 2017Cilt: 54Sayı: 625ISSN: 1307-7112 / 2667-6907Sayfa Aralığı: 13 - 28Türkçe

105 0
Finlandiya Ekonomisindeki Resesyonun Sorumlusu Euro Borç Krizi mi?
Avrupa borç krizi esnasında görülmüştür ki Portekiz, İrlanda, İspanya ve Yunanistan gibi belli ülkeler, kriz esnasında çok ciddi ekonomik sorunlar yaşamalarına rağmen, Euro Bölgesi'nin küçük ve çekirdek ekonomilerinden olan Finlandiya ve Lüksemburg, bu krizden görece daha az yara almışlardır. Hatta öyle ki hükümetin mali verileri baz alındığında Finlandiya ekonomisi, 2012 yılına kadar hiç zarar görmemiş gibi durmaktadır. Bu durum, iktisadi açıdan büyük bir ilgiyi hak etmektedir. Çünkü ortak paranın kullanılmasından kaynaklanan ticari ilişkiler ve sermaye hareketleri yoğunluğu nedeniyle, Bölge'ye üye ülkelerin ekonomik işlemleri sıkı sıkıya birbirine bağlıdır. Bu bağlamda dışsal bir ekonomik şok karşısında bir ülke ekonomisinde yaşanan sorunların, bir diğer ekonomiye olumsuz taşmalar yaratacağı kabul edilebilir. Hükümetlerin borç krizi yaşadığı bir parasal alanda Finlandiya'nın ilk birkaç yıl, sorun yaşayan ülkelere kıyasla çok az zarar görmesinin nedeni neler olabilir? Bu durum ilk etapta, tüm üye ülkeler için ekonomik yapı ve özellikle yurtiçi mali politikalar ile açıklanabilir. Ancak bahsi geçen durum, Finlandiya ekonomisi için 2012 yılında değişmiş ve ekonomi resesyonist bir sürece girmiştir. Finlandiya ekonomisinde bugün yaşanan çıkmazların, Avrupa borç krizinin gecikmeli etkileri mi olduğu yoksa ülkenin kendi dinamiklerinden mi kaynaklandığı araştırmaya değer bir konudur. Bu çalışma, Finlandiya ekonomisinde 2012 yılı öncesi ve sonrasında meydana gelen değişimleri, makroekonomik veriler kullanarak teorik bir çerçevede irdelemektedir
Sosyal > İşletme Finans
Sosyal > İktisat
Sosyal > Coğrafya
Sosyal > Tarih
Sosyal > Uluslararası İlişkiler
Sosyal > İşletme
Sosyal > Siyasi Bilimler
DergiAraştırma MakalesiErişime Açık
 • BANK of FINLAND; (2015), Annual Report, https://helda.hel- sinki.fi/bof/bitstream/handle/123456789 /14108/VK_EN_2015. pdf?sequence=1&isAllowed=y, 02.08.2016
 • BANK OF FINLAND; (2016), "The Finnish Economy Is Return- ing to Growth", Articles on the Economy, http://www.bofbulle- tin.fi/en/2016/3/the-finnish-economy-is-returning-to-growth/, 08.2016
 • BANK OF FINLAND; (2016), "Stability of Finnish Financial Sys- tem Cannot Be Taken for Granted", Articles on the Economy, http://www.bofbulletin.fi/en/2016/2/stability-of-finnish-financial- system-cannot -be-taken-for-granted/, 21.08.2016
 • ÇEVİK, Utku; (2016), "Kağıt ve Kağıt Ürünleri Sektörü", https:// ekonomi.isbank.com.tr/UserFiles/pdf/sr201607_kagitsektoru. pdf, 01.10.2016.
 • EC; (2015), "Macroeconomic Imbalances Country Report- Finland 2015, Occasional Papers, 225, http://ec.europa.eu/ economy_finance/publications/occasional_paper/2015/pdf/ ocp225_en.pdf, 11.09.2016.
 • EC; (2016), "Country Report Finland 2016", http://ec.europa.eu/ europe2020/pdf/csr2016/cr2016_finland_en.pdf, 11.09.2016
 • EUROSTAT Statistical Database, http://ec.europa.eu/eurostat/ data/database, 21.09.2016
 • IMF; (2015), Finland Staff Report fort the 2015 Article IV Con- sultation, IMF Country Report, 15/311, https://www.imf.org/ex- ternal/pubs/ft/scr/2015/cr15311.pdf, 11.09.2016
 • OECD; (2016), "OECD Economic Surveys Finland", https:// www.oecd.org/eco/surveys/Overview-OECD-Finland-2016. pdf, 11.09.2016
 • PUTKURL, Hanna; (2016), "High Housing Debt increases Risks to Financial Stability", http://www. bofbulletin.fi/en/2016/2/high- housing-debt-increases-risks-to-financial-stability/ 09.09.2016.
 • STATISTICS FINLAND, https://www.stat.fi/til/index_en.html, 09.2016.
 • SUNI, Paavo and Vesa VIHRIÄLÄ; (2016), "Finland and Its Northern Peers in the Great Recession", ETLA Working Paper, 49.
 • TIIHONEN, Seppo; (2001), "Finland Overview", http://www1. worldbank.org/publicsector/civil 09.2016. service/rsFinland.pdf.,
 • WORLD BANK Statistical Database, http://data.worldbank. org/, 21.09.2016
 • http://ec.europa.eu/economy_finance/explained/the_finan- cial_and_economic_crisis/why_did_the_crisis_happen/index_ en.htm, 06.04.2016
 • http://ec.europa.eu/economy_finance/explained/the_finan- cial_and_economic_crisis/why_did_the_crisis_spread/index_ en.htm, 06.04.2016
 • http://ec.europa.eu/economy_finance/explained/hot_econom- ic_topics/growth/index_en.htm, 06.04.2016
 • http://uljas.tulli.fi/graph/style/tulli/maaraportti.aspx?lang=en, Finnish Customs, Statistics, 29.09.2016
 • h t t p : / / w w w. h e l s i n k i t i m e s . f i / f i n l a n d / f i n l a n d - n e w s / domestic/13657-finnish-economy-is-still-paralysed. 07.2016
 • html, http://www.tulli.fi/en/finnish_customs/statistics/publications/ pocket_statistics/index.jsp, 29.09.2016
 • http://www.wsj.com/articles/finlands-problem-isnt-the-eu- ro-1448490636, 24.07.2016

TÜBİTAK ULAKBİM Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi Cahit Arf Bilgi Merkezi © 2019 Tüm Hakları Saklıdır.