FİLİZ TUNA
(Trakya Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Edirne, Türkiye)
Ebru TAŞTEKİN
(Trakya Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Patoloji Anabilim Dalı, Edirne, Türkiye)
Hande ÖZDEMİR
(Trakya Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı, Edirne, Türkiye)
Ela DÜZCE
(Trakya Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı, Edirne, Türkiye)
Hakan TUNA
(Trakya Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı, Edirne, Türkiye)
Yıl: 2016Cilt: 19Sayı: 4ISSN: 1304-2947 / 1307-9948Sayfa Aralığı: 260 - 263İngilizce

46 4
BREAST CANCER IN A WOMAN WITH GUILLAIN-BARRÉ SYNDROME: A REMINDER TO CONSIDER PARANEOPLASTIC NEUROLOGICAL SYNDROME
Guillain-Barré sendromu saptanan 72 yaşındaki kadın hasta, rehabilitasyon amacıyla tarafımızayönlendirildi. Rehabilitasyon sürecinde, fonksiyonel düzeyinde bir kazanım elde edildi (Hughesskoru 3'ten 2'ye, Functional Ambulation Classification düzeyi 2'den 4'de, Functional Independence Measure skoru 99'dan 120'ye değişim gösterdi). Bu gelişmeye rağmen, son vizitten bir günönce sol meme ucundan gelen kanlı akıntı şikayeti nedeniyle taburcu işlemi ertelendi. Eksizyonelbiyopsi sonucu nihai tanı apokrin özellik taşıyan invasiv ductal carcinoma olarak tanımlandı. Guillain-Barré sendromu akut, hızlı progresyon gösteren bir inflamatuar polinöropati dir. Bu hastalarda çoğunlukla reflex kaybının eşlik ettiği, simetrik, asendan güçsüzlük saptanır. Güncel literaturde, Guillain-Barré sendromu muhtemel paraneoplastik sendrom ve kanser öncüsü olarak tanımlanır. Bu tür bir Guillain-Barré sendromu, yani paraneoplastik sendrom; tümör veya metastaz infiltrasonunun doğrudan etkisi dışında, immünolojik mekanizmalara bağlı oluşan uzak bir etkidenkaynaklanabilir. Guillain-Barré sendromu; bir paraneoplastik sendrom olabilir, kanserle birlikte tesadüfi olarak veya tedaviye ikincil olarak gelişebilir. Bununla birlikte, paraneoplastik sendromunmetastazlar oluşmadan önce, kanserin erken evresinde ortaya çıkması, Guillain-Barré sendromuolarak değerlendirilen tüm hastalarda paraneoplastik sendromu düşünmeyi elzem kılar
Fen > Tıp > Cerrahi
Dergititle.paper.fact_presentationErişime Açık
 • Hughes RA, Wijdicks EF, Benson E, et al. Supportive care forpatients with Guillain-Barre syndrome. Archives of neurology2005;62:1194-8. (PMID:16087757).
 • Graus F, Delattre JY, Antoine JC, et al. Recommended diag-nostic criteria for paraneoplastic neurological syndromes. Jour-nal of neurology, neurosurgery, and psychiatry 2004;75:1135-40. (PMID: 15258215).
 • Watanuki S, Kinoshita K, Oda A, et al. Occam's Razor or Hic-kam's Dictum: A Paraneoplastic or Coincidental Occurrence ofLung Cancer and Guillain-Barré Syndrome. Internal medicine(Tokyo, Japan) 2014;53:1569. (PMID:25030575).
 • Giometto B, Grisold W, Vitaliani R, et al. Paraneoplastic ne-urologic syndrome in the PNS Euronetwork database: a Euro-pean study from 20 centers. Archives of neurology2010;67:330-5. (PMID:20212230).
 • Adıgüzel E, Demir Y, Alaca R, Tan AK. Paraneoplastic Neuro-logic Syndrome: Three Case Reports. Turk J Phys Med Rehab2015;61:166-70. DOI: 10.5152/tftrd.2015.90907.
 • Vigliani MC, Magistrello M, Polo P, et al. Risk of cancer in pa-tients with Guillain-Barre syndrome (GBS). A population-ba-sed study. J Neurol 2004;251:321-6. (PMID:15015013)
 • Peterson K, Forsyth PA, Posner JB. Paraneoplastic sensorimo- tor neuropathy associated with breast cancer. Journal of neuro- oncology 1994;21:159-70. (PMID:7861192).
 • Sejvar JJ, Kohl KS, Gidudu J, et al. Guillain-Barre syndrome and Fisher syndrome: case definitions and guidelines for collec- tion, analysis, and presentation of immunization safety data. Vaccine 2011;29:599-612. (PMID:20600491).
 • Fokke C, van den Berg B, Drenthen J, et al. Diagnosis of Guil- lain-Barré syndrome and validation of Brighton criteria. Brain 2013:awt285. (PMID:24163275).
 • Hughes RA, Cornblath DR. Guillain-Barré syndrome. The Lancet 2005;366:1653-66. (PMID:16271648).
 • Jung BF, Herrmann D, Griggs J, Oaklander AL, Dworkin RH. Neuropathic pain associated with non-surgical treatment of breast cancer. Pain 2005;118:10-4. (PMID:16213086).
 • Darnell RB, Posner JB. Paraneoplastic syndromes involving the nervous system. The New England journal of medicine 2003;349:1543-54. (PMID:14561798).
 • Honnorat J, Antoine JC. Paraneoplastic neurological syndro- mes. Orphanet journal of rare diseases 2007;2:22. (PMID:17480225).
 • Graus F, Dalmau J. Paraneoplastic neuropathies. Curr Opin Neurol 2013;26:489-95. (PMID: 23892629).
 • Rojas-Marcos I, Rousseau A, Keime-Guibert F, et al. Spectrum of paraneoplastic neurologic disorders in women with breast and gynecologic cancer. Medicine 2003;82:216-23. (PMID:12792307).

TÜBİTAK ULAKBİM Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi Cahit Arf Bilgi Merkezi © 2019 Tüm Hakları Saklıdır.