MERYEM ÖZLEM KÜTÜK
(Baskent University, Faculty of Medicine, Department of Child and Adolescent Psychiatry, Adana - Turkey)
Gülen GÜLER
(Elazig Mental Health Hospital, Department of Child and Adolescent Psychiatry, Elazig - Turkey)
Ali Evren TUFAN
(Abant Izzet Baysal University, Faculty of Medicine, Department of Child and Adolescent Psychiatry, Bolu - Turkey)
Satı SANBERK
(Adana Dr. Ekrem Tok Mental Health Hospital, Adana - Turkey)
Yıl: 2017Cilt: 30Sayı: 2ISSN: 1018-8681 / 1309-5749Sayfa Aralığı: 145 - 148İngilizce

93 1
Abused-Abuser Dilemma in Sexual Abuse and Forensic Evaluation: a Case Report
Bir olgu sunumuAile içi sorunları olma, parçalanmış ailede büyümek, ebeveynlerinde kişilik bozukluğu olma, fiziksel ve ruhsal bozukluklar ifade etme, alkol ve madde kullanma öyküsü, daha önce cinsel istismara maruz kalma öyküsü ve sosyal desteğin yetersizliği gibi faktörler cinsel istismara maruz kalma riskini arttırabilmektedir. Mevcut çalışmalara göre, istismara uğrayan çocukların yaklaşık üçte biri ileride istismarcı bireyler olmaktadır. Böyle bir durumda, istismarcı-kurban ikilemi yaşanmaktadır. Daha da önemlisi, ek tıbbi hatalar ve deneyim yetersizliği bu olgularda adli değerlendirme sürecini daha karmaşık hale getirmektedir. Bu olgu sunumunda, ergenlik döneminde istismar oykusu olan bakıcısı tarafından istismar edilen pediatrik bir olgu tartışılmıştır. Kurbanistismarcı kısır döngüsünü azaltmak için cinsel istismarın erken tanınması, gelişen psikiyatrik bozuklukların tedavisi ve bir takip programı gerekmektedir
Dergititle.paper.fact_presentationErişime Açık
  • 1. Iseri E. Sexual Abuse. In: Coskun A, Iseri E, Miral S, Motavalli N, Pehlivanturk B, Turkbay T, Uslu R, Unal F (editors) Textbook of Child and Adolescent Psychiatry. Ankara: Hekimler Yayin Birligi, 2008, 470-477. (Turkish)
  • 2. Davies EA, Jones AC. Risk factors in child sexual abuse. J Forensic Leg Med 2013; 20:146-150. [CrossRef]
  • 3. Leach C, Stewart A, Smallbone S. Testing the sexually abusedsexual abuser hypothesis: A prospective longitudinal birth cohort study. Child Abuse Negl 2016; 51:144-153. [CrossRef]
  • 4. Salter D, McMillan D, Richards M, Talbot T, Hodges J, Bentovim A, Hastings R, Stevenson J, Skuse D. Development of sexually abusive behaviour in sexually victimized males: a longitudinal study. Lancet 2003; 361:471-476. [CrossRef]
  • 5. Finkelhor D. The international epidemiology of child sexual abuse. Child Abuse Negl 1994; 18:409-417. [CrossRef]
  • 6. Felson RB, Lane KJ. Social learning, sexual and physical abuse, and adult crime. Aggress Behav 2009; 35:489-501. [CrossRef]
  • 7. Jumper SA. A meta-analysis of the relationship of child sexual abuse to adult psychological adjustment. Child Abuse Negl 1995; 19:715-728. [CrossRef]
  • 8. Turk Ceza Kanunu http://www.mevzuat.gov.tr/ MevzuatMetin/1.5.5237.pdf. Date of access: 26.06.216
  • 9. Ceza Muhakemesi Kanunu http://www.mevzuat.gov.tr/ MevzuatMetin/1.5.5271.pdf. Date of access: 26.06.2016
  • 10. Harari MD, Netzer D. Genital examination under ketamine sedation in cases of suspected sexual abuse. Arch Dis Child 1994; 70:197-199. [CrossRef]

TÜBİTAK ULAKBİM Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi Cahit Arf Bilgi Merkezi © 2019 Tüm Hakları Saklıdır.