ÖMER FARUK ALTUNÇ
(Muş Alparslan Üniversitesi, Ekonomi Bölümü, Muş, Türkiye)
CELİL AYDIN
(Muş Alparslan Üniversitesi, Ekonomi Bölümü, Muş, Türkiye)
Yıl: 2015Cilt: 0Sayı: 14ISSN: 1307-9832 / 1307-9859Sayfa Aralığı: 423 - 444İngilizce

98 0
THE RELATIONSHIP BETWEEN EXPORT STRUCTURE AND ECONOMIC PERFORMANCE: AN EMPIRICAL ANALYSIS FOR
Bu çalışmada G-20 üyesi ülkelerden dış ticaret hacmine göre son 11 ülke için ihracat yapısı ile ekonomik büyüme arasındaki ilişki parametrik olmayan yaklaşımdan hareketle incelenmiştir. Çalışma, yetenek ve teknoloji yoğun imalat sanayi ihracatı ile ekonomik büyüme arasındaki ilişkiyi beşeri sermaye ve kurumsal kalite gibi değişkenlerden hareketle analiz etmektedir. Söz konusu ülkeler arasındaki farklı büyüme performanslarının ortaya konmasında yetenek ve teknoloji yoğun ihracatın rolünün incelenmesinde LiRacin (2004) genelleştirilmiş Kernel Tahmin Yöntemi kullanılmıştır. Genişletilmiş modelde bu ülkeler için ekonomik performansı etkileyen diğer faktörleri kontrol etmek için finansal sermayeye ulaşım ve dış piyasalara giriş değişkenleri de kullanılmıştır. Makalede teknoloji yoğunluğuna göre ayrıştırılmış dış ticarete konu mallar United Nations Comtrade Harmonized System 4-digite göre sınıflandırılmıştır. G-20 grubunun dış ticaret hacmine göre son 11 ülkesi olan Türkiye, İtalya, Hindistan, Meksika, Endonezya, Kanada, Avusturalya, Arjantin, Brezilya, Güney Kore ve Rusya için yapılan analiz 1995-2010 dönemini kapsamaktadır. Parametrik analiz sonuçlarına benzer şekilde parametrik olmayan analiz yöntemi ile elde edilen sonuçlar da ekonomik büyüme ile yetenek ve teknoloji yoğun malların ihracatı arasında pozitif ve anlamlı bir ilişki olduğu yönünde kanıtlar sunmaktadır.
Sosyal > İktisat
Sosyal > İşletme
DergiAraştırma MakalesiErişime Açık
 • AITCHISON J and C.G.G. AITKEN (1976), "Multivariate Binary Discrimination by Kernel Method", Biometrika, 63 (3), 413 - 420.
 • BASU S.R. (2008), A New Way to Link Development to Institutions,Policies and Geography, Policy Issues in International Trade and Commodities, United Nations publication. UNCTAD/ITCD/TAB/48: New York and Geneva.
 • BASU S.R. and M. DAS (2011), "Export Structure and Economic Performance in Developing Countries: Evidence From Nonparametric Methodology", Policy Issues In International Trade And Commodities. United Nations Publication. Study series no: 48: New York and Geneva.
 • CINGRANELLI-RICHARDS (CIRI) Human Rights Dataset. Retrieved from http://ciri.binghamton.edu/
 • HENISZ W.J., The Political Constraint Index (POLCON) Dataset Retrieved from http://www.nsd.uib.no/macrodataguide/set.html?id=29&sub=1
 • JARREAU, J., and S. PONCET (2012), "Export sophistication and economic growth: Evidence from China", Journal of development Economics,97(2), 281-292.
 • LI Q. and J. RACINE (2004), "Cross-Validated Local Linear Nonparametric Regression", Statistica Sinica, 14 (2), 485 - 512.
 • KADOCHNIKOV, S.,and A. FEDYUNINA (2013), "Export diversification in the product space and regional growth: Evidence from Russia", No. 1327, Utrecht University, Section of Economic Geography.
 • KINUTHIA, B. K. (2013), "Export Structure and Catching Up: Kenya and Malaysia compared", Retreived from http://acetforafrica.org/wpcontent/uploads/2013/11/ Export-Structure-and-Catching-up-Kenya-and-Malaysia- 21.05.20131.pdf
 • NAGAR A.L. and S.R. BASU (2002), "Weighting socio-economic variables of human development: A latent variable approach", In: Ullah A et al., eds. Handbook of Applied Econometrics and Statistical Inference: New York. Marcel Dekker.
 • Polity IV Project. Political Regime Characteristics and Transitions, 1800- 2011, by M.G. Marshall, K. Jaggers, and T.R. Gurr, Retrieved from http://www.systemicpeace.org/polity/polity4.htm
 • PRIO (International Peace Research Institute). Vanhanen's index of democracy,Retrieved from http://www.prio.no/CSCW/Datasets/Governance/Vanha nens-index-of-democracy/
 • RACINE J. and Q. Li (2004), "Nonparametric Estimation of Regression Functions with both Categorical and Continuous Data", Journal of Econometrics, 119 (1), 99-130.
 • SILVERMAN B.W. (1986), Density Estimation for Statistics and Data Analysis, Chapman Hall: New York.
 • SUN, P., and A. HESHMATI (2010),"International trade and its effects on economic growth in China" (No. 5151), Discussion paper series//Forschungsinstitut zur Zukunft der Arbeit.
 • UNCTAD: Catalogue of Indicator; International Trade, database, Retrieved from http://unctad.org/en/Pages/Statistics.aspx
 • UNCTAD: Trade Analysis and Information System (TRAINS), Database, Retrieved from http://r0.unctad.org/trains_new/database.shtm

TÜBİTAK ULAKBİM Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi Cahit Arf Bilgi Merkezi © 2019 Tüm Hakları Saklıdır.