Ebru YALÇINKAYA YILMAZ
(İstanbul Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Bölümü, İstanbul, Türkiye)
Berrin HÜNER
(İstanbul Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Kliniği, İstanbul, Türkiye)
Ümit DİNÇER
(Gülhane Askeri Tıp Akademisi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı, Rehabilitasyon Merkezi, Ankara Türkiye)
DEMİRHAN DIRAÇOĞLU
(İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye)
AYŞE RESA AYDIN
(İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye)
AFİTAP İÇAĞASIOĞLU
(SB Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Kliniği, İstanbul, Türkiye)
Esma DEMİRHAN
(SB Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Kliniği, İstanbul, Türkiye)
Levent YALÇIN
(Boş)
Kadriye ÖNEŞ
(İstanbul Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Bölümü, İstanbul, Türkiye)
Nil ÇAĞLAR
(İstanbul Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Bölümü, İstanbul, Türkiye)
ADNAN YÜKSEL
(İstanbul Üniversitesi, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Çocuk Nörolojisi Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye)
Şafak Sahir KARAMEHMETOĞLU
(İstanbul Üniversitesi, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye)
DİLŞAD TÜRKDOĞAN
(Marmara Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Nörolojik Bilimler Enstitüsü, İstanbul, Türkiye)
Gazi ZORER
(Bezmialem Vakfı Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Ortopedi Bölümü, İstanbul, Türkiye)
Zuhal YAPICI
(İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi, Pediatrik Nöroloji Bilim Dalı, İstanbul, Türkiye)
BELGİN ERHAN
(İstanbul Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Bölümü, İstanbul, Türkiye)
Bora AKYÜREK
(İstanbul Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Bölümü, İstanbul, Türkiye)
Hülya AKBAŞ
(İstanbul Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Kliniği, İstanbul, Türkiye)
Nurdan PAKER
(İstanbul Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Bölümü, İstanbul, Türkiye)
Demet UÇAR
(Boş)
Kahraman ÖZTÜRK
(Sağlık Bakanlığı, Baltalimanı Kemik ve Eklem Hastalıkları Hastanesi, Ortopedi ve Travmatoloji Kliniği, İstanbul, Türkiye)
Nihal ÖZARAS
(Bezmialem Vakıf Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye)
KADRİYE BANU KURAN
(Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Kliniği, İstanbul, Türkiye)
Yıl: 2014Cilt: 60Sayı: 2ISSN: 1302-0234 / 1308-6316Sayfa Aralığı: 134 - 138İngilizce

201 7
Demographic and Clinical Findings of Cerebral Palsy Patients in Istanbul: A Multicenter Study
Amaç: Bu makalenin amacı İstanbul 'daki serebral palsi (SP) olgularının demografik özellikleri, klinik tipi, risk faktörleri ve bazı klinik özelliklerini içeren epidemiyolojik özelliklerini araştırmaktır.Gereç ve Yöntemler: Eğitim, araştırma ve üniversite hastanelerinden oluşan 11 merkezin katıldığı çok merkezli ve retrospektif bir çalışmadır. 2005 ve 2007 yılları arasında eğitim, araştırma ya da üniversite hastanelerinde kayıt edilen SP olgularının demografik ve klinik verileri, İstanbul Serebral Palsi Çalışma Grubunca toplandı.Bulgular: Yaş ortalamaları 7,27±4,63 yıl olan 730 olgu çalışmaya alındı. Olguların 429'u (%58,8) erkek, 301'i (%41,2) kızdı. Klinik tiplendirmede, spastik tip %91, karma tip %3,6, diskinetik tip %3,2 ve ataksik tip % 0,7 olarak bulundu. Olguların %51,9'una yaşamlarının ilk 6 ayı içinde tanı konmuştu, %24,6'sı 2. altı ay; %23,5 'i ise 12. aydan sonra tanı almıştı. Yüzde 32 olguda konuşma bozukluğu, %23,1'inde mental gerilik ve %20,9'unda epilepsi mevcuttu.Sonuç: Ülkemizde SP olguların demografik özellikleri ile ilgili az sayıda çalışma mevcuttur. Bu çalışma, Türkiye'deki SP olgu profilini belirlemede ve prospektif çalışmalara hasta havuzu oluşturmak için bir ön çalışma niteliğindedir.
Fen > Tıp > Rehabilitasyon
DergiAraştırma MakalesiErişime Açık
 • Rosenbaum P, Paneth N, Leviton A, Goldstein M, Bax M, Damiano D, et al. A report: the definition and classification of cerebral palsy 2006. Dev Med Child Neurol 2007;109:8-14.
 • Odding E, Roebroeck ME, Stam HJ. The epidemiology of cerebral palsy: Incidence, impairments and risk factors. Disabil and Rehabil 2006;28:183-91. [CrossRef]
 • Himmelmann K, Hagberg G, Beckung E, Hagberg B, Uvebprant P. The changing panorama of cerebral palsy in Sweden. IX.Prevalence and origin in the birth-year period 1995-1998. Acta Pediatr 2005;94:287-94. [CrossRef]
 • Serdaroğlu A, Cansu A, Ozkan S, Tezcan S. Prevalance of cerebral palsy in Turkish Children between the ages of 2 and 16 years. Dev Med Child Neurol 2006;48:413-6. [CrossRef]
 • Erkin G, Delialioglu SU, Ozel S, Culha C, Sirzai H. Risk factors and clinical profiles in Turkish children with cerebral palsy: analysis of 625 cases. Int J Rehabil Res 2008;31:89-91. [CrossRef]
 • Turkish Statistical Institute. Adress Based population Registration Sys- tem Population Concensus 2009 Turkish Statistical Institute, Printing Division, Ankara.
 • Kırdar MG, Saracoğlu Ş. Does ınternal migration lead to faster re- gional convergence in Turkey? An empirical investigation Turkish Economic Association Discussion Paper 2006/6.
 • Pharoah PO, Cooke T, Rosenbloom I, Cooke RW. Trends in Birth Prev- alence of Cerebral Palsy. Arch Dis Child 1987;62:379-84. [CrossRef]
 • Laisram N, Srivastava VK, Srivastava RK. Cerebral Palsy-An Etiological Study. Indian J Pediatr 1992;59:723. [CrossRef]
 • Jacobsson B, Hagberg G. Antenatal risk factors for cerebral palsy. Best Pract Res Clin Obstet Gynaecol 2004;18:425-36. [CrossRef]
 • Wichers MJ, Odding E, Stam HJ. Clinical presentation, associated dis- orders and aetiological moments in Cerebral Palsy: A Dutch popula- tion-based study. Disabil Rehabil 2005;27:583-9. [CrossRef]
 • Hagberg B, Hagberg G, Beckung E, Uvebrant P. Changing Panorama of Cerebral Palsy in Sweeden. 8th Prevalenceand Origin in The Birth Year Period 1991-94. Acta Pediatr 2001;90:271-7. [CrossRef]
 • Ozmen M, Calişkan M, Apak S, Gökçay G. 8-year clinical experience in cerebral palsy. J Trop Pediatr 1993;39:52-4. [CrossRef]
 • Surveillance of Cerebral Palsy in Europe (SCPE); Prevalence and char- acteristics of children with cerebral palsy in Europe. Dev Med Child Neurol 2002;44:633-40.
 • Bittles AH. Consanguineous marriage and childhood health. Dev Med Child Neurol 2003;45:571-6. [CrossRef]
 • Tuncbilek E, Koc I. Consanguineous marriage in Turkey and its impact on fertility and mortality. Ann Hum Genet 1994;58:321-9. [CrossRef]
 • Oztürk A, Demirci F, Yavuz T, Yildiz S, Değirmenci Y, Döşoğlu M. An- tenatal and delivery risk factors and prevalance of cerebral palsy in Düzce (Turkey). Brain Dev 2007;29:39-42. [CrossRef]
 • Katz RT. Life expectancy for children with cerebral palsy and men- tal retardation:Implications for life care planning. NeuroRehab 2003;18:3:261-70.
 • Nordmark E, Hagglund G, Lagergren J. Cerebral palsy in south- ern Sweeden I. Prevalence and clinical features. Acta Pediatr 2001;90:1271-6. [CrossRef]
 • Kwong KL, Wong SN, So KT. Epilepsy in children with cerebral palsy. Pediatr Neurol 1998;19:31-6. [CrossRef]
 • Jacobson LK, Dutton GN. Periventricular Leukomalacia: an important cause of visual and ocular motility dysfunction in childen. Surv Oph- thalmol 2000;45:1-13. [CrossRef]
 • Fedrizzi E, Anderloni A, Bono R. Eye movement disorders and vi- sual perceptual and visual-perceptual impairment in diplegic chil- dren born preterm. Clinical evulation. Dev Med Child Neurol 1998;40:682-8. [CrossRef]
 • Odding E, Roebroeck ME, Stam HJ. The epidemiology of cere- bral palsy: incidence, impairments and risk factors. Disabil Rehabil 2006;28:183-91. [CrossRef]
 • Yüksel A, Suyugül Z, Seven M. Visual disorders in patients with cere- bral palsy. T Klin J Pediatr 1998:7:87-92.
 • Berker N, Yalçın S. The Help Guide to Cerebral Palsy; Mart Printing Co;2005.
 • Russman B, Ashwal S. Evaluation of the child with cerebral palsy. Se- min Pediatr Neurol 2004;11:47-57. [CrossRef]

TÜBİTAK ULAKBİM Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi Cahit Arf Bilgi Merkezi © 2019 Tüm Hakları Saklıdır.