Özlem ÖZDEMİR
(GATA Hemşirelik Yüksekokulu, Halk Sağlığı Hemşireliği Bilim Dalı, İstanbul, Türkiye)
NAİLE BİLGİLİ
(Gaziantep Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Halk Sağlığı Hemşireliği Bölümü, Gaziantep, Türkiye)
Yıl: 2014Cilt: 56Sayı: 2ISSN: 1302-0471 / 2146-8052Sayfa Aralığı: 128 - 131Türkçe

333 3
Sağlık Hizmetlerinde Yaşlı Ayrımcılığı
Bir kişiye sadece yaşı nedeniyle gösterilen farklı tavır, ön yargı ve davranışlar yaşlı ayrımcılığı olarak ifade edilir. Toplumun ve profesyonellerin yaşlılığı algılayışları, bakış açıları ve önyargıları yaşlılara sunulan hizmetlerin kalitesini etkilemektedir. Yaşlılığın algılanışı; sağlık hizmetleri sunumunda önceliklerin belirlenmesinde, koruyucu sağlık hizmetlerinin etkin bir şekilde hayata geçirilmesinde, yaşlıların sağlık hizmetine ulaşımında, sağlık çalışanlarının yaşlı sağlığı alanında uzmanlaşmalarında, yaşlılığa yönelik politikaların etkin bir şekilde uygulanmasında yaşanan sorunlara doğrudan ya da dolaylı olarak etkisi olmaktadır.
Fen > Tıp > Geriatri ve Gerontoloji
Fen > Tıp > Sağlık Bilimleri ve Hizmetleri
Fen > Tıp > Tıbbi İnformatik
Fen > Tıp > Temel Sağlık Hizmetleri
Sosyal > Sağlık Politikaları ve Hizmetleri
DergiDerlemeErişime Açık
 • Türkiye'de Yaşlıların Durumu ve Yaşlanma Ulusal Eylem Planı 2007. http://ekutup.dpt.gov.tr/nufus/yaslilik/ eylempla.pdf (Son Erişim Tarihi:18 Ocak 2013)
 • The World Health Report. Shaping the future. Geneva: World Health Organization 2003.
 • World Health Statistics 2012. http://www.who.int/gho/ publications/world_health_statistics/EN_WHS2012_Full. pdf (Son Erişim Tarihi: 18 Ocak 2012)
 • Hacettepe Üniversitesi Nüfus Etütleri Enstitüsü T.C. Sağlık Bakanlığı Ana Çocuk Sağlığı ve Aile Planlaması Genel Müdürlüğü, Başbakanlık Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı ve TÜBİTAK. Türkiye Nüfus ve Sağlık Araştırması 2008. Ankara: 2009.
 • Tel H, Yıldırım M. Yaşlıya sunulan hizmetin niteliğini etkileyen bir faktör: sağlık çalışanlarının yaşlıya karşı tutumları. 6. Ulusal Geriatri Kongresi, 16-20 Ekim 2007, Antalya. Kongre Kitabı.
 • Wold GH. Basic geriatric nursing. 3. bs. Philadelphia: Mosby, 2004: 3-20.
 • Robinson B. Ageism. 1994. htpp://socrates.berkeley. edu/~aging/ ModuleAgeism.htm (Son Erişim Tarihi: 22 Ocak 2013)
 • Palmore EP. Ageism. Negative and positive. New York: Springer Publishing Company, 1999.
 • Çilingiroğlu N, Demirel S. Yaşlılık ve yaşlı ayrımcılığı. Türk Geriatri Dergisi 2004; 7(4): 225-230.
 • Akdemir N, Çınar Fİ, Görgülü Ü. Yaşlılığın algılanması ve yaşlı ayrımcılığı. Türk Geriatri Dergisi 2007; 10(4): 215- 222.
 • Erci B. Aile sağlığı hemşireliği. In: Erci B (ed). Halk Sağlığı Hemşireliği. Ankara: Fırat Matbaacılık, 2009: 41-51.
 • Öztek Z, Kubilay G. Toplum sağlığı hemşireliği. 3. baskı. Ankara: Palme Yayıncılık, 2008: 70-107.
 • Öztek Z, Kubilay G. Toplum sağlığı hemşireliği. 3. baskı. Ankara: Palme Yayıncılık, 2008: 156-168.
 • Akın G. Her yönüyle yaşlılık. Ankara: Palme Yayıncılık, 2006:43-83.
 • Tsuchiya A, Dolan P, Shaw R. Measuring people's preferences regarding ageism in health: some methodological issues and some fresh evidence. Soc Sci Med 2003; 57(4): 687-696.
 • Dozois E. Ageism: A Review of the Literature. 2006. http://www.calgaryhealthregion.ca/programs/aging/pdf (Son Erişim Tarihi: 22 Ocak 2013)
 • Reuben DB, Fullerton JT, Tschann JM. Attitudes of beginning medical students toward older persons: A five- campus study. The University of California Academic Geriatrics Society 1995; 43(2): 1430-1436.
 • Hughes JN, et al. Medical student attitudes toward older people and willingness to consider a career in geriatric medicine. J Am Geriatr Soc 2008; 56: 334-338.
 • Wilkinson TJ, Gower S, Sainsburg R. The earlier, the better: the effect of early community contact on the attitudes of medical students to older people. Medical Education 2002; 36(6): 540-542.
 • Higgins I, Riet DVP, Slater L, Peek C. The negative attitudes of nurses towards older patients in the acute hospital setting: A qualitative descriptive study. Contemporary Nurse 2007; 26(2): 225-237.
 • Courtney M, Tong S, Walsh A. Acute-care nurses'attitudes towards older patients: Aliterature review. International Journal of Nursing Practice 2000; 6: 62-69.
 • Philipose V, Tate J, Jacops S. Review of nursing literature - Evolution of gerontological education in nursing. Nurs Health Care 1991; 12(10): 524-530.
 • Kemper S. Elderspeak: Speech accommodations to older adults. Aging and Cognition 1994; 1: 17-28.
 • Herdman E. Challenging the discourses of nursing ageism. International Journal of Nursing Studies 2002; 39(1): 105-114.
 • Hweidi IM, Al-Obeisat SM. Jordanian nursing students' attitudes toward the elderly. Nurse Education Today 2005; 26: 23-30.
 • Rue BM. Preventing ageism in nursing students: An action theory approach. Australian Journal of Advanced Nursing 2003; 20(4): 8-14.
 • Moyle W. Nursing students perceptions of older people continuing society's myths. Australian Journal of Advanced Nursing 2003; 20(4): 15-21.
 • Happell B. Nursing home employment for nursing students: valuable experience or harsh deterrent? Journal of Advanced Nursing 2002; 39(6): 529-536.
 • Lookinland S, Anson K. Perpetuation of ageist attitudes among present and future health care personnel: implication for older care. Journal of Advanced Nursing 2008; 21(1): 47-56.
 • Treharne G. Attitudes towards the care of elderly people: are they getting better? Journal of Advanced Nursing 1990; 15(7): 777-781.
 • Özdemir Ö, Bilgili N. Hemşirelik öğrencilerinin yaşlı ayrımcılığına ilişkin tutumları. Gazi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Bilim Uzmanlığı Tezi. Ankara: 2009.
 • Kılıç D. Yaşlı sağlığı. In: Erci B (ed). Halk Sağlığı Hemşireliği. Ankara: Fırat Matbaacılık, 2009: 133-155.

TÜBİTAK ULAKBİM Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi Cahit Arf Bilgi Merkezi © 2019 Tüm Hakları Saklıdır.