ELİF SEVİM
(Department of Genetic and Bioengineering, Faculty of Engineering and Architecture, Ahi Evran University, 40100, Kirsehir, Turkey)
ALİ SEVİM
(Department of Genetic and Bioengineering, Faculty of Engineering and Architecture, Ahi Evran University, 40100, Kirsehir, Turkey)
Zühal KALCIOĞLU
(Atatürk Tea and Garden Cultures Research Institude, Tea Administrations General Directorship, Rize, Turkey)
Turgay TURNA
(Atatürk Tea and Garden Cultures Research Institude, Tea Administrations General Directorship, Rize, Turkey)
ŞENGÜL ALPAY KARAOĞLU
(Recep Tayyip Erdogan University)
Yıl: 2016Cilt: 12Sayı: 3ISSN: 1305-130X / 1305-1385Sayfa Aralığı: 367 - 374İngilizce

170 1
Determination of The Microflora, Quality and Mineral Substance Contents of Black Tea (Camellia sinensis)
DergiAraştırma MakalesiErişime Açık
 • [1] Kinez, M.ÇayZiraatı;ZiraatVekâletiYayını: İstanbul, 1966; 4-6 pp.
 • [2] Sealy, J.R. A revision of the genus Camellia; The Royal Horticultural Society: Vincent Square, S.W.I., London, 1958; 239pp.
 • [3] Kingdor Ward, F. Does wild tea exits. Nature 1950; 165, 295-299.
 • [4] Nurik, H. Çay bitkisi ve özellikleri; Çay Kurumu Genel Müdürlüğü, ÇAY-KUR yayını: 1983; 1-10 pp.
 • [5] Tekeli, S.T. Çay yetiştirme, işleme, pazarlama;Dönüm Yayınları-5, Ankara Basım ve Ciltevi: Ankara, 1976; 7-100 pp.
 • [6] Louwrance, P.W. Biochemical analysis for identification of quality in black tea (Camellia sinensis); PhD thesis,Faculty of Natural and Agricultural Sciences, Department of Biochemistry, University of Pretoria: Saut Africa, 2005; 5-30pp.
 • [7] Kacar, B. Çayın Biyokimyası ve İşleme Tekniknolojisi;Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü, ÇAYKUR Yayını: Ankara,1987; 1-71pp.
 • [8] Öksüz, M. Ülkemizdeki klon çayların verimi ve mamul çay kalite özelliklerinin tespiti;Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü, Çay-Kur yayını: Ankara, 1987; 10- 119pp.
 • [9] Koneman, E.W.; Allen, S.D.; Janda, W.M.; Schreckenberger, P.C.; Winn, W.C. Collor Atlas and Text Book of Diagnostic Microbiology;5th ed., Lippincott Williams & Wilkins: New York, 1997; 171- 983 pp.
 • [10] Ellis, R.T.; Cloughley, J.B. The importance of theaflavin (TF) in tea liquors. Int. Tea J. 1981; 2,7-8.
 • [11] Anonimus. Çay su ekstraktlarının tayini (TS 1563);Türk Standartları Enstitüsü Yayını: Ankara, 1974; 2 pp.
 • [12] Lowenthal, J. Über die Bestimmung des Gerbstoffs.Zeitschrift Anal. Chem. 1877; 16, 33-48.
 • [13] Anonimus. Analitical methods for atomic absorption spectrophotometry; Perkin Emler Cataloque: Norflak, Connecticut, U.S.A, 1971; 1-15 pp.
 • [14] Alexopoulos, C.J.; Mins, C.M.; Blackwell, M. Characteristics of fungi;Introductory Mycology, 4 th ed., John Wiley & Sons: New York, 1996; 26-60 pp.
 • [15] Bokuchava, M.A.; Skobeleva, N.I. Çay ve çay işlemenin kimya ve biyokimyası;Çay Kurumu Yayını (Araştırma ve Geliştirme Daire Bakanlığı): Gürses ÖL (Çeviri), Ankara, 1982; 1-80 pp.
 • [16] Hesseltine, C.W. A millennium of fungi, food and fermentation. Mycologia 1965; 57, 149-197. [17] Teo, A.L.; Heard, G.; Cox, J. Yeast ecology of Kombucha fermentation. Int. J. Food Microbiol. 2004; 95, 119-126.
 • [18] Liu, C.H.; Hsu, W.H.; Lee, F.L.; Liao, C.C. The isolation and identification of microbes from a fermented tea beverage, Haipao, and their interactions during Haipao fermentation. Food Microbiol. 1996; 13, 407-415.
 • [19] Kaptan, A.B.Rize çaylarının terkip ve keyfiyeti ile bunlar üzerinde işlemenin tesirine ait araştırma; Tarım Bakanlığı, Ziraat İşleri Genel Müdürlüğü yayınları: C- 9. Akın Matbaası, Ankara, 1968; 1-177 pp.
 • [20] Yılmaz, H. Doğu Karadeniz Çayının kimyasal bileşimi, PhD thesis, Ankara Üniversitesi, Fen Fakültesi: Ankara, 1982; 1-134 pp.
 • [21] Nas, S.; Gökalp, H.Y. DeğişikYörelerdeÜretilenFarklıSürgünDönemiYaşÇayve Bu ÇaylarınFarklıFabrikasyonuSonucuEldeEdilenSiyahÇayın Total Kül, SudaÇözünenveÇözünmeyenKülİçerikleri. GıdaDergisi1991; 16, 241-247.
 • [22] URL-1 http://www.upasitearesearch.org
 • [23] Yurdagel, Ü. Paket çayların analitik nitelikleri üzerinde araştırmalar. Gıda 1984; 9, 71-75.
 • [24] Kanwar, J.; Taskeen, M.; Mohammad, I.; Huo, C.; Hang-Chan, T.; Ping-Dou, Q. Recent advances on tea polyphenols. Front.Biosci. 2012; 1, 111-131.
 • [25] Prakash Chaturvedula, V.S.; Parakash, I. The Aroma, Taste, Color and Bioactive Constituents of Tea. J. Med. Plants Res. 2011; 5, 2110-2124.
 • [26] Anesini, C.; Ferraro, G.E.; Filip, R. Total Polyphenol Content and Antioxidant Capacity of Commercially Available Tea (Camellia sinensis) in Argentina. J. Agric. Food Chem. 2008; 56, 9225-9229.
 • [27] Kacar, B.; Taban, S.; Kütük, A.C. Türk ve Yabancı Çayların bazı fiziksel ve kimyasal özellikleri yönünden karşılaştırılması. Doğa Türk Tarım ve Ormancılık Dergisi1991; 15, 328-351.
 • [28] Özdemir, F.; Topuz, A.; Erbaş, M. Ortodoks ve Çay-Kur yöntemleri ile üretilen farklı sınıf siyah çayların mineral içerikleri. Turk. J. Agric. For. 1999; 23, 809-815.
 • [29] Lamb, J. Annual report of the biochemist for 1947. Tea Res. Inst. Ceylon 1996; 29, 45-55.
 • [30] Gürses, Ö.L.; Artık, N. Çaylarımızda ve demlerimizde demir, bakır, kurşun ve civa miktarı ve deme geçme oranları üzerinde bir araştırmalar. Gıda 1982; 7, 215-222.
 • [31] Arslan, N.; Toğrul, H. Türk çaylarında kalite parametreleri ve mineral maddelerin farklı demlenme koşullarında deme geçme miktarları. Gıda 1995; 20, 179-185.
 • [32] Horoz, A.; Korkmaz, A. Farklısürgündönemlerindehasatedilençayınverimi, azotiçeriğive mineral maddekompozisyonu.J. of Fac. of Agric., OMU 2006; 21, 49-54.
 • [33] Kacar, B.; Przemeck, E.; Özgümüş, A.; Turan, C.; Katkat, A.V.; Kayıkçıoğlu, I.Türkiye'de çay tarımı yapılan toprakların ve çay bitkisinin mikroelement gereksinimleri üzerine bir araştırma, TÜBİTAK TOAG- 321: Ankara, 1979; 1-67 pp.
 • [34] Gürses, Ö.L. İşlenmiş Türk çaylarında çinko, manganez, magnezyum kapsamları ve deme geçiş miktar ve oranları üzerinde araştırmalar. Doğa 1984; 8, 133-138.
 • [35] Matsushima, F.; Meshitsuka, S.; Nose, T. Contetn of aliminium and manganese in tea leaves and tea infusions. Nippon Eiseigaku Zasshi 1993 ; 48, 864-872.

TÜBİTAK ULAKBİM Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi Cahit Arf Bilgi Merkezi © 2019 Tüm Hakları Saklıdır.