GÜNGÖR YILMAZ
(Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Tarla Bikileri Bölümü, Tokat)
NEJDET KANDEMİR
(Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Tarla Bikileri Bölümü, Tokat)
YUSUF YANAR
(Girilmedi)
Yasin B. KARAN
(Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Tarla Bikileri Bölümü, Tokat)
AHMET KINAY
(Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Tarla Bikileri Bölümü, Tokat)
ŞAZİYE DÖKÜLEN
(Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Tarla Bikileri Bölümü, Tokat)
Yıl: 2016Cilt: 25Sayı: Özel sayı-2ISSN: 1302-4310 / 2146-8176Sayfa Aralığı: 42 - 48Türkçe

101 0
Patateste Farklı Ortam ve Dönemlerde Yapılan Melezleme ve Melez Tohum Elde Edilmesini Etkileyen Faktörler
Bu araştırmada, üstün özelliklere sahip ileri patates klonları ile bazı yerel patates çeşitleri ve ticari çeşitlerarasında melezlemeler yapılarak, melez tohumların elde edilmesi amaçlanmıştır. Çalışma, Tokat şartlarında2014 yılı ilkbahar döneminde başlayıp, 2015 yılı kış döneminde de devam ettirilerek, 2014 ve 2015 yıllarındayürütülmüştür. Patateste melezleme işlemleri 2014 yılında cam ve tül sera ile düşük (650 m) ve yüksekrakımlı (1200 m) açık alanlarda yapılmıştır. Araştırmanın 2014-2015 kış dönemi polikarbon sera ortamındayürütülmüştür. Elde edilen sonuçlara göre 2014 yılı yaz dönemi açık alan ve tül sera şartlarında 15kombinasyonun 14'ünde 1260 çiçek melezlenmiş, bunlardan 65'i meyve oluşturabilmiş ve 1831 adet meleztohum elde edilmiştir. 2014 yılı yaz döneminde zaman zaman aşırı yağış ve özellikle yüksek sıcaklıklardandolayı melezleme başarısı olumsuz etkilenmiş, bu yüzden melezleme çalışmalarına kış dönemindepolikarbon serada devam edilmiştir. Bu dönemde yapılan melezleme çalışmalarında 15 kombinasyondayaklaşık 1602 çiçekte melezleme yapılmış ve halen 203 meyveden 13302 adet melez tohum elde edilmiştir.Yaz döneminde melezlenen çiçeklerin %5.2' si meyve bağlamış iken, kış döneminde bu oran %12.7olmuştur. Benzer şekilde yaz döneminde meyve başına 28.2 adet tohum elde edilmiş iken, kış dönemimelezlemelerinde bu sayı 65.5'e yükselmiştir. Diğer taraftan, yaz döneminde yüksek rakımlı açık alan vetül sera şartlarında yapılan melezlemelerden daha iyi sonuçların alındığı da belirlenmiştir.
Fen > Ziraat > Ziraat Mühendisliği
Fen > Ziraat > Bahçe Bitkileri
Fen > Temel Bilimler > Biyoloji
Fen > Temel Bilimler > Entomoloji
DergiAraştırma MakalesiErişime Açık
 • Anonim 2013. Food and Agriculture Organization. Statistic Data
 • Anonim 2014. Türkiye İstatistik Kurumu. http://tuikapp.tuik.gov.tr/bitkiselapp/bitkisel.zul
 • Anonim 2015. Tohum Tescil Sertifikasyon Merkezi Müdürlüğü, Tescilli Çeşitler Listesi
 • Almekinders C.J.M., Struik P.C., 1996. Shoot development and flowering in potato (Solanum tuberosum L). Pot Res., 39 : 581- 607
 • Brown J., Caligari P.D.S., 1989. Cross prediction in a potato breeding programme by evaluation of parental material. Theor Appl Gen., 77: 246-252
 • Brown C.R., 2011. The Contribution of traditional potato breeding to scientific potato ımprovment. Potato Research, 54: 287-300
 • Chailakhyan M.K.H., 1971. Hormonal control of flowering in plants differing in their photoperiodic response. Fiziol. Rast. (Moscow), 18: 348-357
 • Er C., Uranbey S., 2009. Nişasta ve Şeker Bitkileri Ders Kitabı. Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi.Tarla Bitkileri Bölümü. 3. Baskı. Yayın No:1573. Ders Kitabı: 525, Ankara
 • Esendal E., 1990. Nişasta-Şeker Bitkileri ve Islahı, Cilt. 1. Patates. 19 Mayıs Ün. Ziraat Fak Yayınları
 • Fehr W.R., Hadley H.H., 1980. Hybridization of crop plants. American Society of Agronomy and Crop Science of America. p. 420, USA
 • Gopal J., 1994. Flowering behaviour, male sterility, and berry setting in tetraploid Solanum tuberosum germplasm. Euphytica. 72:133- 142 Gopal J., 2006. Considerations for Successful Breeding. p. 77-108. (Editör: Khurana SMP) Handbook of potato production, improvement, and postharvest management. Food Products Press, New York
 • Harris P., 1992. The Potato crop. the scientific basis for ımprovement. Chapman & Hall, London
 • Kurt O., 2004. Bitki Islahı, Ders Kitabı. 19 Mayıs Ün. Zir. Fak. Yayınları 2. Baskı. No: 43. Samsun
 • Markarov A.M., 2002. Causes of flowering of longday potato species under short-day and coldnight conditions. Russian Journal of Plant Physiology, 49(4) : 465 - 469
 • Mendoza H.A., 1987. Advances in Population Breeding and Its Potential Impact on The Efficiency of Breeding Potatoes for Developing Countries, In Production of New Potato Varieties (Editör: Jellis GJ, Richardson DE.), Cambridge University Press, Cambridge, P. 235-245
 • Metzger J.D., 1990. Comparison of Biological Activities of Gibberellins and Gibberellin Precursors Native to Thlaspi arvense L. Plant Physiol., 94 : 151-156
 • Muthoni J., Shimelis H., Melis R., Kabira J., 2012. Reproductive biology and early generation's selection in conventional potato breeding, Australian J. of Crop Science, 6(3): 488-497
 • Poehlman J.M. and Sleper D., 1995. Breeding field crops. 4th ed. Iowa State University Press, p: 419
 • Sleper D.A. ve Poehlman J.M., 2006. Breeding Field Crops, 5th ed. Blackwell Publishing Professional. 2121 State Avenue, Ames, Iowa
 • Struik P.C. ve Wiersema S.G., 1999. Seed potato technology. Wageningen: Wageningen Pers, 383 pp

TÜBİTAK ULAKBİM Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi Cahit Arf Bilgi Merkezi © 2019 Tüm Hakları Saklıdır.