CELALETTİN VATANSEV
(Selçuk Üniversitesi, Meram Tıp Fakültesi, Genel Cerrahi Anabilim Dalı, Konya)
FARUK AKSOY
(Girilmedi)
Şakir TEKİN
(Girilmedi)
Ahmet TEKİN
(Girilmedi)
MEHMET METİN BELVİRANLI
(Girilmedi)
Adnan KAYNAK
(Girilmedi)
Yıl: 2003Cilt: 9Sayı: 4ISSN: 1300-6738Sayfa Aralığı: 285 - 290Türkçe

176 0
Karın travmasında diyafragma rüptürü
Penetran veya kunt abdominal travmayla oluşan diyafragma rüptürlü hastalarımızın klinik, tanı ve tedavi sonuçlarını değerlendirmek. Gereç ve yöntem: Diyafragma rüptürlü 38 olguya ait hasta kayıtları; yaralanma şekli, tanı metodları, rüptür özellikleri, yandaş organ yaralanması, cerrahi tedavi, postoperatif komplikasyon ve mortalitée açısından retrospektif olarak incelenmiştir. Bulgular: Olguların yaş ortalaması 41,7 olup, 31'i (%81.6) erkek, 7'si (%18.4) bayandı. Yaralanma sebebi, 22 (%58) olguda penetran, 16'sında (%42) kunt travmaydı. Yandaş abdominal organ yaralanması 27 (%71) olguda vardı. Toplam 47 diyafragma rüptürünün 27'si (% 57) solda, 20'si (% 43) sağda yerleşikti. Ortalama rüptür çapı 5,45 (1-20) cm olup hasta-ların hepsinde diyafragma rüptürü ve yandaş organ yaralanmaları laparotomiyle onarıldı. Morbidité, 18 olguda görülürken, yandaş organ yaralanmalı 4 olgu ameliyat sonrasında kaybedildi. Sonuç: Travmatik diyafragma rüptürleri, yandaş organ yaralanması nedeniyle travma cerrahisinde morbiditesi ve mortalitesi yüksek bir abdominal yaralanma şeklidir.
DergiAraştırma MakalesiErişime Açık
  • 1. Meyers BF, McCabe CJ. Traumatic diaphragmatic her- nia. Occult marker of serious injury. Ann Surg 1993;218(6):783-790 2. Boulanger BR, Milzman DP, Rosati C, et al. A compar- ison of right and left blunt traumatic diaphragmatic rupture. J Trauma 1993;35(2):255-260 3. Voeller GR, Reisser JR, Fabian TC, et al. Blunt diaphragm injuries: A five year experience. Am Surg 1990;56(1):28-31 4. Shah R, Sabanathan S, Mearns AJ, et al. Traumatic rupture of diaphragm. Ann Thorac Surg 1995;60(5):1444-1449 5. Reber PU, Schmied B, Seiler CA, et al. Missed diaphragmatic injuries and their long-term sequelae. J Trauma 1998;44 (1):183-188 6. Gülo¤lu R, Ar›c› C, Kocatafl A ve ark. Diyafragma yaralanmalar›. Ça¤dafl Cerrahi Dergisi 1996;10(3):168- 171 7. Boylu fi, Ak›nc› F, Taçy›ld›z ‹H ve ark. ‹zole diyafragma yaralanmalar›. Ça¤dafl Cerrahi Dergisi 1996;10:41 8. Shapiro MJ, Heiberg E, Durham RM, et al. The unreli- ability of CT scans and initial chest radiograps in eval- uating blunt trauma induced diaphragmatic rupture. Clin Radiol 1996;51(1):27-30. 9. Schumpelick V, Steinau G, Schlüper I, et al. Surgical embriology and anatomy of the diaphragm with sur- gical applications. Surg Clin N Am 2000;80:213 10. Schneider C, Tamme C, Scheidbach H, et al. Laparoscopic management of traumatic ruptures of the diaphragm. Langenbecks Arch Surg 2000;385:118 11. Symbas PN, Vlasis SE, Hatcher C Jr. Blunt and pene- trating diaphragmatic injuries with or without hernia- tion of organs into the chest. Ann Thorac Surg 1986;42(2):158-162 12. Sözüer E.M, Ok E, Avflaro¤ullar› L ve ark. Traumatic diaphragmatic ruptures. Ulus Travma Derg 2001;7:176-180 13. Willsher PC, Cade RJ. Traumatic diaphragmatic rup- ture. Aust N Z J Surg 1991;61(3):207-210 14. Chen JC, Wilson SE. Diaphragmatic injuries: recogni- tion and management in sixty-two patients. Am Surg 1991; 57(12):810-815 15. Gelman R, Mirvis SE, Gens D. Diaphragmatic rupture due to blunt trauma: sensitivity of plain chest radi- ographs. Am J Roentgenol 1991;156(1):51-57 16. Shackleton KL, Stewart ET, Taylor AJ. Traumatic diaphragmatic injuries: spectrum of radiographics findings. Radiographics 1998;18(1):49-59 17. Johnson CD. Blunt injuries of the diaphragm. Br J Surg 1988;75(3):226-230 18. Murray JG, Caoili E, Gruden JF, et al. Acute rupture of the diaphragm due to blunt trauma: diagnostic sensi- tivity and specificity of CT. Am J Roentgenol 1996;166(5):1035-1039 19. Mealy K, Murphy M, Broe P. Diagnosis of traumatic rupture of the right hemidiaphragm by thoracoscopy. Br J Surg 1993;80(2):210-211 20. Spann JC, Nwariaku F, Wait M. Evaluation of video- assisted thoracoscopic surgery in the diagnosis of diaphragmatic injuries. Am J Surg 1995;170(6):628-631 21. Israel RS, McDaniel PA, Primack SL, et al. Diagnosis of diaphragmatic trauma with helical CT in a swine model. Am J Roentgenol 1996;167(3):637-641 22. Shanmuganathan K, Killeen K, Mirvis SE, et al. Imaging of diaphragmatic injuries. J Thorac Imaging 2000;15(2):104-111 23. Shanmuganathan K, Mirvis SE, White CS, et al. MR imaging evaluation of hemidiaphragms in acute blunt trauma: experience with 16 patients. Am J Roentgenol 1996;167(2):397-402 24. Mineo TC, Ambrogi V, Cristino B, et al. Changing indi- cations for thoracotomy in blunt chest trauma after the advent of videothoracoscopy. J Trauma 1999;47(6):1088-1091 25. Martin I, O’Rourke N, Gotley D, et al. Laparoscopy in the management of diaphragmatic rupture due to blunt trauma. Aust N Z J Surg 1998;68(8):584-586 26. Pagliarello G, Carter J. Traumatic injury to the diaphragm; timely diagnosis and treatment. J Trauma 1992;33(2):194-197 27. Athanassiadi K, Kalavrouziotis G, Athanassiou M, et al. Blunt diaphragmatic rupture. Eur J Cardio-thorac Surg 1999;15:469-474

TÜBİTAK ULAKBİM Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi Cahit Arf Bilgi Merkezi © 2019 Tüm Hakları Saklıdır.