AYDANUR GACENER ATIŞ
(Ege University,)
REFİK FATİH SAYGILI
(Ege University)
Yıl: 2014Cilt: 5Sayı: 4ISSN: 1309-2448Sayfa Aralığı: 129 - 141Türkçe

181 1
Türkiye'de Kredi Hacmi ve Cari Açık İlişkisi Üzerine Bir İnceleme
2008 küresel krizinden sonra Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, 2010 yılında kredilerin hızlı büyümesi ve Türk Lirası'nın aşırı değer kazanması nedeniyle, cari dengenin bozulma eğilimine girmesi üzerine makro finansal risklerin azaltılması konusuna odaklanmıştır. Bu amaçla yeni bir para politikası uygulanmaya başlanmıştır. Söz konusu uygulama kredi genişlemesini yavaşlatarak, cari açığın sürdürülebilirliğinin sağlanmasına yöneliktir. Bu politika değişikliğinden yola çıkarak, çalışmada, 2001 yılından sonra Türkiye'nin en önemli ekonomik sorunlarından biri olan cari açığın, kredi hacmindeki artıştan ne şekilde etkilendiği saptanmaya çalışılmıştır. Bu kapsamda 1998:1-2013:1 dönemi üç aylık verileri yardımıyla cari açık ve toplam kredi büyüklüğü değişkenleri arasındaki uzun dönemli ilişkiler Vektör hata düzeltme modeli ile analiz edilmiş; ayrıca değişkenler arasındaki nedensellik ilişkileri belirlenmiştir. Bulgularımız, kredi hacmindeki artışın, cari açığı artırdığını; ancak sınırlı bir etkisinin olduğunu ortaya koymaktadır.
Sosyal > İşletme Finans
Sosyal > İktisat
Sosyal > Uluslararası İlişkiler
DergiAraştırma MakalesiErişime Açık
 • Biztis, G.P., John M. ve Papazoglou, Christos. (2008), "The Determinants of The Greek Current Account Deficit: The EMU Experience", Journal of International and Global Economic Studies, 1(1), 105-122.
 • Brissimis, S.N., Hondroyiannis, G., Papazoglou, C., Tsaveas, N.T. ve Vasardani, M.A. (2010), "Current Account Determinants and External Sustainability in Periods of Structural Change", ECB Working Papers, No: 1243, September.
 • Çatık, N. (2007), "Yapısal Kırılma Altında Para Talebinin İstikrarı: Türkiye Örneği", İktisat, İşletme ve Finans, 251, 103-114.
 • Elekdağ, S., Wu, Y. (2011). Rapid Credit Growth: Boon or Boom-Bust, IMF Working Paper, WP/11/241.
 • Enders, W. (1995). Applied Econometric Time Series, John Wiley & Sons.Inc., USA.
 • Ertuğrul,H.M., Gerni,C. & Toraganlı Karamollaoğlu, N. (2013). A Dynamic Investigation of the Impact of Credit Growth on the Current Account of Turkey, Working Paper Series, http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2349545, (Erişim Tarihi: 08.07.2013).
 • Gacener, A. (2005), "Wagner Kanunu'nun Türkiye Açısından Geçerliliğinin Analizi", Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 20,1. Ganioğlu, A. (2012). Finansal Krizlerin Belirleyicileri Olarak Hızlı Kredi Genişlemeleri ve Cari İşlemler Açığı, TCMB Çalışma Tebliği No: 12/31.
 • Gibson, H.D., Hall, S.G. ve Tavlas, G.S. (2012), "The Greek Financial Crisis: Growing Imbalances and Sovereign Spreads", Journal of International Money and Finance, 31, 498-516.
 • Göçer,İ., Mercan,M. & Peker, O. (2013). Kredi Hacmi Artışının Cari Açığa Etkisi: Çoklu Yapısal Kırılmalı Eşbütünleşme Analizi, İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Ekonometri ve İstatistik Dergisi, Sayı:18.
 • Gujarati, D.N. (1999). Essentials of econometrics, Irwin/McGraw-Hill , 2nd. Edition, Boston.
 • Hilbers, P., Otker-Robe,I. & Pazarbaşıoğlu, C. & Johnsen, G. (2005). Assessing and Managing Rapid Credit Growth and the Role of Supervisory and Prudential Policies, IMF Working Paper No:05/151.
 • Johansen, S. & Juselius, K. (1990). Maximum Likelihood Estimation and Inference on Cointegration with Application to the Demand for Money, Oxford Bulletin of Economic and Statistics, 52, 169-210.
 • Lane, P.R. & McQuade, P. (2013). Domestic Credit Growth and International Capital Flows, European Central Bank, Working Paper Series, No:1566.
 • Liang, S. (2012), "Determinants of the U.S. Current Account", International Journal of Social and Human Sciences, 6, 297-302.
 • Mendoza, E.G. & Terrones, M.E. (2008). An Anatomy of Credit Booms: Evidences from Macro Aggregates and Micro Data, NBER Working Papers No:14049.
 • Saito, A. T., Savoia, J. & Lazier, L. (2009). Determinants of Private Credit in OECD Developed, BRIC's and LAC Countries, http://ssrn.com/abstract=2291689 or http:// dx.doi.org/10.2139/ssrn.2291689, (Erişim Tarihi: 08.07.2013)
 • Schularick, M. & Taylor, A. (2009). Credit BoomsGone Bust: Monetary Policy, Leverage Cycles and Financial Crises, 1870-2008, NBER Working Paper No:15512. Sims, C.A. (1980).
 • Macroeconomics and Reality, Econometrica, 48 (1), 1-48.
 • Sharma, A. (2012), "The Long-Run Determinants of the U.S. Trade Balance: A Reexamination Using Bi & Multivariate Cointegration Approach", Research Applied Economics, 4(1), 16-32.
 • Telatar, E. (2011). Türkiye'de Cari Açık Belirleyicileri ve Cari Açık-Krediler İlişkisi, Bankacılar Dergisi, Sayı 78.Togan, S. & Berument, H. (2011). Cari İşlemler Dengesi, Sermaye Hareketleri ve Krediler, Bankacılık Dergisi, Sayı 78.
 • Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) (2011). Ödemeler Dengesi Raporu, http:// www.tcmb.gov.tr/research/odemeler/ODRapor_20114.pdf, (Erişim Tarihi: 18.09.2013).
 • Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) (1998-2011). Elektronik Veri Dağıtım Sistemi (EVDS),http://evds.tcmb.gov.tr/, (Erişim Tarihi: 13.07.2013).
 • Yang, Lucun. (2011), "An Empirical Analysis of Current Account Determinants in Emerging Asian Economies", Cardiff Economics Working Papers, No: E2011/10, March.
 • Zivot, E. ve Donald W. K. Andrews (1992), "Further Evidence on the Great Crash, The Oil-Price Shock, and the Unit-Root Hypothesis", Journal of Business and Economic Statistics, July 1992, Vol. 10, No. 3.

TÜBİTAK ULAKBİM Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi Cahit Arf Bilgi Merkezi © 2019 Tüm Hakları Saklıdır.