Ramazan GÜNDÜZ
(Karabük Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Ana Bilim Dalı, Karabük,Türkiiye)
İsmail BOYRAZ
(Abant İzzet Baysal Üniversitesi Tıp Fakültesi, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Bolu, Türkiye)
Yıl: 2015Cilt: 4Sayı: 3ISSN: 2147-0758 / 2147-0758Sayfa Aralığı: 47 - 50Türkçe

60 1
SpontanGelişen İzoleAxiller Sinir Lezyonu
68 yaşındaki, avukat erkek hasta 3 ay önce sol omuzda gelişen ağrı ve güçsüzlük şikayetiyle polikliniğimize başvurdu.Hastanın ilk muayenesinde omuz abduksiyon kas gücü 0/5 idi. Diğer kas güçleri ve nörolojik muayenesi normaldi. Anemnezinde herhangi bir travma ve tekrarlayıcı spor aktivitesi tariflemiyordu. EMG si sol axiller sinirin ağır aksonal hasarı, sol elde hafif-orta derecede karpal tünel sendromu olarak rapor edildi. Akut gelişen şiddetli omuz ağrısı ve güçsüzlüğü gelişen hastalarda izole axiller sinir lezyonu akla gelmelidir. Ayırıcı tanıda travma tariflemeyen hastalarda nevraljik amyotrofi, vaskülit ve lokalize nörit düşünülmelidir
Fen > Tıp > Genel ve Dahili Tıp
Fen > Tıp > Tıbbi Araştırmalar Deneysel
Fen > Tıp > Ortopedi
Dergititle.paper.fact_presentationErişime Açık
  • 1. Guveli BT, Aysal F, Gursoy AE, et al. İzole aksiller sinir tutulumu: Olgu sunumu. The Journal of Psychiatry and Neurological Sciences 2013; 26: 211-14.
  • 2. Leffert RD, Seddon HJ. Intraclavicular brachial plexus lesions. J Bone Joint Surg 1965; 47(1): 9-22.
  • 3. Blom S, Dahlback LD. Nerve injuries in dislocations of the shoulder joint and fractures of the neck of the humerus. Acta Chir Scand 1970; 136: 461-6.
  • 4. Kirby JF, Kraft GH. Entrapment neuropathy of anterior branch of axillary nerve; report of case. Arch Phys Med Rehab 1972; 53: 383-7.
  • 5. Henry Berry, Vera Brıl. Axillary nerve palsy following blunt trauma to the shoulder region: a clinical and electrophysiological review. J Neurol Neurosurg Psychiatry. 1982; 45: 1027-32.
  • 6. Paladini D, Dellantonio R, Cinti A, et al. Axillary neuropathy in volleyball players: report of two cases and literature review. J Neurol Neurosurg Psychiatry 1996; 60: 345-7.
  • 7. Bonnard C, Anastakis DJ, van Melle G, et al. Isolated and combined lesions of the axillary nerve. J Bone Joint Surg Br 1999; 81: 212-7.
  • 8. Goslin KL, Krivickas LS. Proximal neuropathies of the upper extremity. Neurol Clin 1999; 17: 525-45
  • 9.Smith CC, Bevelaqua AC. Challenging pain syndromes: Parsonage-Turner syndrome. Phys Med Rehabil Clin N Am 2014; 25(2): 265-77.
  • 10.Mamula CJ, Erhard RE, Piva SR. Cervical radiculopathy or Parsonage-Turner syndrome: differential diagnosis of a patient with neck and upper extremity symptoms. J Orthop Sports Phys Ther 2005 ;35(10): 659-64.

TÜBİTAK ULAKBİM Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi Cahit Arf Bilgi Merkezi © 2019 Tüm Hakları Saklıdır.