CEYHUN GÜRKAN
(Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Maliye Bölümü öğretim üyesi)
Yıl: 2016Cilt: 11Sayı: 22ISSN: 1306-9535Sayfa Aralığı: 99 - 118İngilizce

60 0
THE CRITIQUE OF CLASSICAL POLITICAL ECONOMY IN FOUCAULT'S ANALYTICS OF POWER AND GOVERNMENT
Foucault'nun klasik politik iktisada ilgisi iktisadi düşünceleri teorilerin bilimsel yapıları, argümanları ve yöntemleri bağlamında kronolojik biçimde açıklayan tipik iktisadi düşünceler tarihi araştırmalarının bir parçası olarak anlaşılamaz. Bunu yerine, Foucault 1750'lerden sonra klasik politik iktisadın modern iktidar ve yönetimsel rasyonalitesinin ve araçlarının oluşumunda nasıl esaslı ve kritik bir rol oynadığını göstermeyi amaçlamıştır. Foucault'nun iktidar ve yönetim üzerine kapsamlı ve sıra dışı tarihsel analizi klasik politik iktisadı şimdi ve geçmişte siyasetin bir parçası olarak anlaşılmasına olanak tanıyor. Bu yazı ayrıca Foucault'nun iktidar ve yönetim analitiğinin ve tarihinin Adam Smith Problemi gibi iktisadi düşünce tarihinde uzunca tartışma konusu olmuş zorlu konulara farklı bir şekilde yaklaşılması yolunda ve David Ricardo'nun politik iktisadı gibi liberal yönetimsellik için önemli isimleri ve teorileri yorumlamada yeni yollar açma potansiyeli olduğunu gösteriyor.
Sosyal > Felsefe
DergiAraştırma MakalesiErişime Açık
 • AGAMBEN, A., "For a Theory of Destituent Power", Critical Legal Thinking, 2013. March 5 2015 Accessed. http://www.chronosmag.eu/index.php/g-agamben-for-a-theory-ofdestituent-power.html.
 • DEAN, M., "The Malthus Effect: Population and the Liberal Government of Life", Economy and Society, 44 (1), p. 18-39, 2015.
 • FOLKERS, A. "Daring the Truth: Foucault, Parrhesia and the Genealogy of Critique", Theory, Culture & Society, 33 (1), p. 3-28, 2016.
 • FOUCAULT, M., The Archaeology of Knowledge and The Discourse on Language, New York, Pantheon Books, 1972.
 • FOUCAULT, M., Discipline and Punish: The Birth of the Prison, New York: Vintage Books, 1995.
 • FOUCAULT, M., "On the Ways of Writing History", in J. D. Faubion (ed.) The Essential Works of Foucault. Volume II: Aesthetics, Method and Epistemology, New York: The New Press, p. 279-295, 1998.
 • FOUCAULT, M., The Order of Things, London: Routledge, 2002.
 • FOUCAULT, M., Security, Territory, Population, New York: Palgrave Macmillan, 2007.
 • FOUCAULT, M., The Birth of Biopolitics, New York: Palgrave Macmillan, 2008.
 • FOUCAULT, M., The Government of Self and Others, New York: Palgrave Macmillan, 2010.
 • GÜRKAN, C., "Adam Smith'in Police Kavramı" [Adam Smith's Concept of Police], Felsefe ve Sosyal Bilimler Dergisi [Journal of Philosopy and Social Sciences], 16, p. 149-174, 2013.
 • KANT, I., Critique of Pure Reason, Boston & New York: St. Martin's Press, 1965.
 • KANT, I., "What is Enlightenment?", Kant Selections, N.J: Prentice-Hall, p. 462-467, 1998.
 • LEMKE, T., Foucault, Governmentality, and Critique, Boulder, CO/London, Paradigm Publishers, 2012.
 • MARX, K., Economic Works 1861-1863, MECW Vol. 30, London: Lawrance & Wishart, 2010.
 • RICARDO, D., On the Principles of Political Economy and Taxation, in P. Sraffa (ed.) The Works and Correspondence of David Ricardo, Volume I, Indianapolis: Liberty Fund, 2004.
 • SMITH, A., Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations, New York: The Modern Library, 1994.
 • SMITH, A., Lectures on Jurisprudence, Indianapolis: Liberty Fund, 1982.
 • SMITH, A., The Theory of Moral Sentiments, Indianapolis: Liberty Fund, 1984.
 • TELLMANN, U., "Catastrophic Populations and the Fear of the Future: Malthus and the Genealogy of Liberal Economy", Theory, Society & Culture, 30 (2), p. 135-155, 2013.

TÜBİTAK ULAKBİM Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi Cahit Arf Bilgi Merkezi © 2019 Tüm Hakları Saklıdır.