ŞENOL YILDIZ
(Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Ziraat ve Doğa Bilimleri Fak., Yaban Hayatı Ekolojisi ve Yön. Böl, Bolu, Türkiye)
İBRAHİM KOÇ
(Muş Milli Eğitim Müdürlüğü)
ERDAL NECİP YARDIM
(Bitlis Eren Üniversitesi)
Yıl: 2017Cilt: 27Sayı: 2ISSN: 1308-7576 / 1308-7584Sayfa Aralığı: 197 - 203Türkçe

129 0
Muş İlindeki Bazı Meraların Nematod Fauna Yapısının İncelenmesi
Çalışma Muş ilinde bazı meralarda nematod fauna yapısını incelemek üzere 2015 yılında yürütülmüştür. Muş-Bingöl karayolu üzerinde bulunan meralardan her 5 km'de bir durularak toprak örnekleri alınmıştır. Toprak örneklerinden nematodların elde edilmesi için Petri kabı yöntemi kullanılmıştır. Çalışmada nematod faunasına ilişkin 27 cins ve bir tür tespit edilmiş olup, bunlardan 8 cins bitki paraziti, 9 cins bakterivor, 4 cins fungivor, 1 cins predatör ve 5 cins omnivor gruba ait nematodlardan oluşmaktadır. Bitki paraziti nematodlardan Helicotylenchus, Tylenchus, Pratylenchus ve Merlinius cinsleri; bakterivorlardan Acrobeloides, Cephalobus ve Monhystera; fungivorlardan Ditylenchus, Tylencholaimus ve Aphelenchus; predatörlerden sadece Mononchus; omnivorlardan ise Prodorylaimus ve Aporcelaimellus cinslerinin ön planda olduğu belirlenmiştir. Trofik gruplardan bitki paraziti nematodların faunadaki oranı %32, bakterivorların %33, fungivorların %32, predatör ve omnivorların oranı ise %29 olarak hesaplanmıştır. Trofik grupların dağılımının birbirine yakın değerler aldığı görülmüştür. Sonuç olarak, çalışma alanındaki bitki paraziti nematodların çeşitlilik ve yoğunluklarının yüksek olmadığı ve serbest yaşayan nematodların ise orta seviyede bir yapıya sahip oldukları söylenebilir
Fen > Temel Bilimler > Biyoloji
DergiAraştırma MakalesiErişime Açık
 • Anonim (2016a). Muş İli valiliği verileri. Erişim tarihi 14.12.2016
 • Anonim (2016b). Muş Meteoroloji İl Müdürlüğü Kayıtları. Erişim tarihi: 05.11.2016.
 • Anonim (2016c). Muş İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü kayıtları. Erişim tarihi: 12.12.2016.
 • Berkelmans R, Ferris H, Tenuta M, Van Bruggen AHC (2003). Effects of long-term crop management on nematode trophic levels other than plant feeders disappear after 1 year of disruptive soil management. Applied Soil Ecology, 23(3), 223-235.
 • Bongers T, Yeates GW (1988). Report on a workshop: Nematodes in natural systems; the use of nematodes in environmental studies. Pedobiologia 32:88.
 • Bongers T (1990). The maturity index: An acological measure of an environmental disturbance based on nematode species composition. Oecologia, 83: 14-19.
 • Bongers T, Ferris H (1999). Nematode community structure as a bioindicator in environmental monitoring. Trends in Ecology & Evolution, 14(6), 224-228.
 • Cesarz, S, Reich PB, Scheu S, Ruess L, Schaefer M, Eisenhauer N(2015). Nematode functional guilds, not trophic groups, reflect shifts in soil food webs and processes in response to interacting global change factors. Pedobiologia, 58(1), 23-32
 • De Deyn GB, Raaijmakers CE, Zoomer HR, Berg MP, de Ruiter PC, Verhoef HA, van der Putten WH (2003). Soil invertebrate fauna enhances grassland succession and diversity. Nature, 422: (6933), 711-713.
 • Ferris H, Bongers T, de Goede RGM (2001). A framework for soil food web diagnostics: Extension of the nematode faunal analysis concept. Applied Soil Ecology 18: 13-29. Ferris H, Bongers T (2006). Nematode indicators of organic enrichment. Jour. of Nematology, 38:1, 3-12.
 • Freckman DW, Caswell EP (1985). The ecology of nematodes in agroecosystems. Annu. Rev. Phytopathol. 23:275-96 Hopper BE (1958). Plant-parasitic nematodes in the soils of southern forest nurseries. Plant Disease Reporter, 42(3): 308-14.
 • Li Y, Wu J, Chen H, Chen J (2005). [Nematodes as bioindicator of soil health: methods and applications]. Ying yong sheng tai xue bao= The journal of applied ecology/Zhongguo sheng tai xue xue hui, Zhongguo ke xue yuan Shenyang ying yong sheng tai yan jiu suo zhu ban, 16(8): 1541-1546.
 • McSorley R, Frederick JJ (1999). Nematode population fluctuations during decomposition of specific organic amendments. Journal of Nematology, 31(1): 37.
 • Neher DA (2001). Role of nematodes in soil health and their use as indicators. Journal of Nematology, 33:161-168 Neher DA, Wu J, Barbercheck ME, Anas O (2005). Ecosystem type affects interpretation of soil nematode community measures. Applied Soil Ecology, 30(1): 47-64.
 • Neher DA (2010). Ecology of plant and free-living nematodes in natural and agricultural soil. Phytopathology, 48: 371-394.
 • Parmelee RW, Alston DG (1986). Nematode trophic structure in conventional and no-tillage agroecosystems. Journal of Nematology, 18(3): 403.
 • Popovici I, Ciobanu M (2000). Diversity and distribution of nematode communities in grasslands from Romania in relation to vegetation and soil characteristics. Applied Soil Ecology, 14(1): 27-36.
 • Sarathchandra SU, Ghani A, Yeates, GW, Burch G, Cox NR (2001). Effect of nitrogen and phosphate fertilisers on microbial and nematode diversity in pasture soils. Soil Biology and Biochemistry, 33(7): 953-964.
 • Tenuta M, Ferris H (2004). Sensitivity of nematode life-history groups to ions and osmotic tensions of nitrogenous solutions. Journal of nematology, 36(1): 85.
 • Watson RN, Mercer CF (2000). Pasture nematodes: the major scourge of white clover. In Proceedings of the Conference-New Zealand Grassland Association (pp. 195-200).
 • Wasilewska L (1994). The effect of age of meadows on succession and diversity in soil nematode communities. Pedobiologia, 38: 1-11.
 • Wasilewska L (1999). Soil nematode response to root production in grasslands on fen peat soils. Pol J Ecol 47:231-246 Wilson MJ, & Khakouli-Duarte T (Eds.) (2009). Nematodes as environmental indicators. CABI. Yeates GW (1984). Variation in soil nematode diversity under pasture with soil and year. Soil Biology and Biochemistry, 16(2): 95-102.
 • Yeates GW, Bongers T, de Goede RGM, Freckman DW, Georgieva SS (1993). Feeding habits in soil nematode families and genera—an outline for soil ecologists. J. Nematol. 25:315-31.
 • Yeates GW, King KL (1997). Soil nematodes as indicators of the effect of management of grasslands in the New England Tablelands (NSW): comparison of native and improved grasslands. Pedobiologia 41:526-536.
 • Yıldız Ş ve Elekçioglu İH (2011). Şanlıurfa ilinde tarımsal ve doğal alanlarda nematod biyoçeşitliliği. Türkiye Entomoloji Dergisi, 35(2): 381-394.
 • Yildiz S (2012). Nematode biodiversity in a semi-arid pasture under different grazing regimes. Afr. J. of Ag. Res., 7(3): 414-417.
 • Yildiz S, Handoo Z, Carta L, Skantar A and Chitwood D (2012). A survey of plant-parasitic nematodes associated with forage crops in Bingol, Turkey. Nematologia Mediterranea, 40:73-77. Zolda P (2006). Nematode communities of grazed and ungrazed semi-natural steppe grasslands in Eastern Austria. Pedobiologia, 50(1): 11-22

TÜBİTAK ULAKBİM Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi Cahit Arf Bilgi Merkezi © 2019 Tüm Hakları Saklıdır.