Özgün KARAER KARAPIÇAK
(Dörtyol Devlet Hastanesi Psikiyatri Bölümü, Dörtyol/HATAY)
Selçuk ASLAN
(Gazi Üniv. Tıp Fak. Psikiyatri ABD/ANKARA)
Çisem UTKU
(Gazi Üniv. Tıp Fak. Psikiyatri ABD/ANKARA)
Yıl: 2012Cilt: 1Sayı: 1ISSN: 2146-9490 / 2636-8765Sayfa Aralığı: 43 - 51Türkçe

263 32
Panik Bozukluğu, Somatizasyon Bozukluğu ve Hipokondriaziste Sağlık Kaygısı
Amaç: Sağlık kaygısı, kişinin bedensel belirtilerini yanlış yorumlamasına bağlı olarak, ciddi bir hastalığa yakalanmış olduğu ya da yakalanacağı korkusunu taşımasıdır. Şiddetli sağlık kaygısı, hipokondriazis olarak da adlandırılır. Panik bozukluğu ve somatizasyon bozukluğunda da bedensel duyumların yanlış yorumlanması sonucu, bir hastalığı olduğu inancı oluşmaktadır.Bu çalışmanın amacı, panik bozukluğu, somatizasyon bozukluğu ve hipokondriaziste görülen sağlık kaygısını araştırmak ve sağlıklı gönüllülerle karşılaştırmaktır.Yöntem: Hasta gruplarına, SCID-I uygulanmıştır. Hasta gruplarının, klinik durumlarını ve hastalık şiddetlerini belirlemek amacıyla panik bozukluğu olan hastalara; Panik Agorafobi Ölçeği, Hamilton Anksiyete Değerlendirme Ölçeği (HADÖ), Depresif Belirti Envanteri (DBE), somatizasyon bozukluğu ve hipokondriak hastalara; Belirti Yorumlama Ölçeği, Hamilton Anksiyete Değerlendirme Ölçeği, Depresif Belirti Envanteri uygulanmıştır. Sağlıklı gönüllülerin var olan psikopatolojilerini saptamak için Kısa Semptom Envanteri uygulanmıştır. Sağlık kaygısını değerlendirmek amacıyla hem hasta gruplarına hem sağlıklı gönüllülere Sağlık Kaygısı Envanteri (Haftalık Kısa Form) uygulanmıştır.Bulgular: Sonuç olarak bu çalışmada elde edilen bulgular hipokondriaziste sağlık kaygısı boyutunun çok önemli bir ana element olduğunu desteklemiştir. Öte yandan panik bozukluk ve somatizasyon da sağlık kaygısının sık yaşandığı ruhsal sorunlardır. Sağlık kaygısı bunların yanı sıra sağlıklı kişilerin ve depresyon tablolarının da bir parçası olarak karşımıza çıkabilir. Sonuç: Gelecek çalışmalarda sağlık kaygısının nasıl daha iyi yönetilebileceği, hangi psikoterapötik müdahalelerin daha etkili olduğunun incelenmesi yararlı olacaktır
Fen > Tıp > Sağlık Bilimleri ve Hizmetleri
Fen > Tıp > Tıbbi İnformatik
Fen > Tıp > Temel Sağlık Hizmetleri
Sosyal > Psikoloji
DergiAraştırma MakalesiErişime Açık
 • Abramowitz JS, Deacon BJ, Valentiner DP (2007) The Short Health Anxiety Inventory: Psychometric Properties and Construct Validity in a Non-clinical Sample. Cogn Ther Res., 31:871–883.
 • Abramowitz JS, Olatunji BO, Deacon BJ, (2007) Health Anxiety, Hypochondriasis, and the Anxiety Disorders. Behav Ther., 38:86–94.
 • Aslan S, Kuruoğlu AÇ, Işıklı S ve ark. (2006) Depresif Belirti Envanteri - Klinisyen Formu (DBE-K30) ve Özbildirim Formu (DBE-Ö30)’nun Majör Depresyonlu Hastalarda Geçerlik ve Güvenirliği. Klin Psikofarmakoloji Bülteni,16:1-14.
 • Asmundson GJG, Taylor S.,Sevgur S ve ark. (2001) Health anxiety: Classificiation and clinical features. In G. J. G.
 • Asmundson, S. Taylor, & B. J. Cox (Eds.) Health anxiety: Clinical and research perspectives on hypochondriasis and related disorders (pp. 3–21). New York, Wiley.
 • Barlow DH Anxiety and its disorders 2002): The nature and treatment of anxiety and panic, 2nd ed. New York: Guilford. sf: 51
 • Clark D M (1986) A cognitive approach to panic. Behav Res Ther., 24: 461−470.
 • Conroy RNM, Smyth O, Siriwardena R ve ark. (1999). Health Anxiety and Charecteristics of Self-Initiated General Practitioner Consultations. J Psychosom Res,, 46: 45-50.
 • Deacon BJ, Lickel J, Abramowitz JS (2008) Medical utilization across the anxiety disorders. J Anxiety Disord; 22: 344– 50.
 • Duman ÖY, Usubütün S, Göka E (2004) Belirti Yorumlama Ölçeği’nin Türkçe Geçerlik ve Güvenilirliği, Turk Psikiyatr Derg.,15:26-40.
 • Hadjistavropoulos HD, Craiq KD, Hadjistavropoulos T (1998). Cognitive and behavioral responses to illness information: the role of health anxiety. Behav Res Ther., 36; 149-164.
 • Haenen MA, de Jong PJ, Schmidt AJ ve ark. (2000) Hypochondriacs’ estimation of negative outcomes: domain-specificity and responsiveness to reassuring and alarming information. Behav Res Ther.,38:819-33.
 • Karapıçak ÖK, Aktaş K, Aslan S (2009) Sağlık Kaygısı Envanteri (Haftalık Kısa Form) Türkçe Geçerlilik ve Güvenilirlik Çalışması 45. Ulusal Psikiyatri Kongresi (20- 24 Ekim 2009) poster bildiri sf:75.
 • MacSwain KLH, Sherry SB, Stewart SH ve ark. (2009). Gender differences in health anxiety: An investigation of the interpersonal model of health anxiety. Pers Indiv Differ., 47: 938–943.
 • Marcus DK, Gurley JR, Marchi MM ve ark. (2007). Cognitive and perceptual variables in hypochondriasis and health anxiety: A systematic review. Clin Psychol Rev., 27: 127– 139.
 • Noyes R, Stuart S, Langbehn D ve ark. (2003) Test of an interpersonal model of hypochondriasis. Psychosom Med., 65:292–300.
 • Olatunji BO, Deacon BJ, Abramowitz JS (2009). Is hypochondriasis an anxiety disorder? Brit J Psychiat, 194:481–482.
 • Özkürkçügil A, Aydemir Ö, Yıldız M ve ark. (1999) DSM-IV Eksen I çalışması. İlaç ve Tedavi Dergisi, 12:227-232.
 • Schmidt NB, Lerew DR, Trakowski JH (1997) Body vigilance in panic disorder: Evaluating attention to bodily perturbations. J Consult Clin Psych. 65:214–220.
 • Şahin NH, Durak A (1994). Kısa Semptom Envanteri: Türk gençleri için uyarlanması. Turk Psikol Derg. 9(31): 44- 56.
 • Taylor S, Asmundson GJG (2004). Treating Health Anxiety A Cognitive-Behavioral Approach. The Guilford Press New York, London.
 • Tural Ü, Fidaner H, Alkın T ve ark. (2000) Panik Agorafobi Ölçeği (PAÖ) Türkçe Uyarlaması. Turk Psikiyatr Derg.11: 29-39
 • Warwick HM, Salkovskis PM (1985). Reassurance. Br. Med. J (Clin Res Ed.) Apr 6; 290 (6474):1028.
 • Williams PG (2004) The psychopathology of self-assessed health: A cognitive approach to health anxiety and hypochondriasis. Cognitive Ther Res. 28: 629−644
 • Yazıcı MK, Demir B, Tanrıverdi N ve ark. (1998) Hamilton Anksiyete Değerlendirme Ölçeği, değerlendiriciler arası güvenilirlik ve geçerlilik çalışması. Turk Psikiyatr Derg. 9: 1147.

TÜBİTAK ULAKBİM Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi Cahit Arf Bilgi Merkezi © 2019 Tüm Hakları Saklıdır.