İdil TATAR
(Boş)
AYDIN KURT
(Boş)
Ömer BAYIR
(Boş)
GÜLESER SAYLAM
(Boş)
BAKİ HEKİMOĞLU
(Boş)
MEHMET HAKAN KORKMAZ
(Boş)
MUSTAFA ŞAHİN
(Boş)
Yıl: 2017Cilt: 55Sayı: 1ISSN: 2149-3987 / 2149-553XSayfa Aralığı: 10 - 16Türkçe

87 0
Sonoelastografinin Tiroid Dışı Boyun Kitlelerinin Değerlendirilmesindeki Değeri
Amaç: Tiroid dışı boyun kitlelerinin değerlendirilmesinde sonoelastografi yönteminin uygulanabilirlik ve değerinin araştırılması. Yöntemler: Cerrahi girişim gerektiren tiroid dışı boyun kitleleri cerrahi öncesi konvansiyonel B-mod ultrasonografi (US) (boyut, kısa/uzun eksen oranı, şekil, hilum, ekojenite, kalsifikasyon, nekroz, çevre ödemi) ve sonoelastografi (SE), gerinim indeksi (Gİ) ve elastisite skoru (ES) ile değerlendirildi. Bu veriler histopatolojik incelemeler ile karşılaştırıldı. Bulgular: Ortalama yaşı 50.3±15.1 (19-79) olan 89 hastanın (51 erkek, 38 kadın) toplam 116 tiroid dışı boyun kitlesi (66 lenf nodu, 35 parotis, sekiz submandibular bez, yedi servikal kitle) değerlendirildi. Otuz yedi malign lenf nodu (23 metastatik ve 14 lenfoma), yedi parotis tümörü ve iki submandibuler bez tümö- rü ile benign olan 29 lenf nodu, 28 parotis lezyonu ve altı submandibuler bez lezyonu değerlendirildi. Malign kitlelere ait ortalama Gİ ve ES değerleri sı- rasıyla lenf nodları için 6.3/3.2, parotis için 5.5/3.3 ve submandibuler bez için 4.2/3 idi. Benign lezyonlara ait ortalama Gİ ve ES değerleri ise lenf nodları için 2.0/2.1, parotis için 4.4/3.2 ve submandibuler bez için 3.2/3 idi. Malign kitlelerde Gİ ve ES anlamlı olarak benign olanlardan daha yüksekti. Malign lenf nodlarını değerlendirmede Gİ değeri ES'den daha iyi öngören sonuçlar verdi. Lenf nodlarının benign-malign ayrımının yapılmasında Gİ için eğri altı alan değeri [0.917(0.827-1.00)] (p
Fen > Tıp > Tıbbi Laboratuar Teknolojisi
Fen > Tıp > Tıbbi Araştırmalar Deneysel
Fen > Tıp > Onkoloji
DergiAraştırma MakalesiErişime Açık
 • 1. Ahuja AT, Ying M, Ho SY, Antonio G, Lee YP, King AD, et al. Ultrasound of malignant cervical lymph nodes. Cancer Imaging 2008; 8: 48-56. [CrossRef ]
 • 2. Itoh A, Ueno E, Tohno E, Kamma H, Takahashi H, Shiina T, et al. Breast disease: clinical application of US elastography for diagnosis. Radiology 2006; 239: 341-50. [CrossRef ]
 • 3. Doyley MM, Parker KJ. Elastography: general principles and clincial applications. Ultrasound Clin 2014; 9: 1-11. [CrossRef ]
 • 4. Lyshchik A, Higashi T, Asato R, Tanaka S, Ito J, Insana MF, et al. Cervical lymph node metastases: diagnosis at sonoelastography-initial experience. Radiology 2007; 243: 258-67. [CrossRef ]
 • 5. Lenghel LM, Botar Jid C, Bolboaca SD, Ciortea C, Vasilescu D, Baciut G, et al. Comparative study of three sonoelastographic scores for differentiation between benign and malignant cervical lymph nodes. Eur J Radiol 2015; 84: 1075-82. [CrossRef ]
 • 6. Dudea SM, Botar-Jid C, Dumitriu D, Vasilescu D, Manole S, Lenghel ML. Differentiating benign from malignant superficial lymph nodes with sonoelastography. Med Ultrason 2013; 15: 132- 9. [CrossRef ]
 • 7. Alam F, Naito K, Horiguchi J, Fukuda H, Tachikake T, Ito K. Accuracy of sonographic elastography in the differential diagnosis of enlarged cervical lymph nodes: comparison with conventional B-mode sonography. AJR Am J Roentgenol 2008; 191: 604-10. [CrossRef ]
 • 8. Ahuja A, Ying M. An overview of neck node sonography. Invest Radiol 2002; 37: 333-42. [CrossRef ]
 • 9. Dudea SM, Lenghel M, Botar-Jid C, Vasilescu D, Duma M. Ultrasonography of superficial lymph nodes: benign vs. malignant. Med Ultrason 2012; 14: 294-306.
 • 10. Vassallo P, Wernecke K, Roos N, Peters PE. Differentiation of benign from malignant superficial lymphadenopathy: the role of high resolution US. Radiology 1992; 183: 215-20. [CrossRef ]
 • 11. Zhang Y, Lv Q , Yin Y, Xie M, Xiang F, Lu C, et al. The value of ultrasound elastography in differential diagnosis of superficial lymph nodes. Front Med China 2009; 3: 368-74. [CrossRef ]
 • 12. Hefeda MM, Badawy ME. Can ultrasound elastography distinguish metastatic from reactive lymph nodes in patients with primary head and neck cancers. The Egyptian Society of Radiology and Nuclear Medicine 2014; 45: 715-22. [CrossRef ]
 • 13. Lo WC, Cheng PW, Wang CT, Liao LJ. Real-time ultrasound elastography: an assessment of enlarged cervical lymph nodes. Eur Radiol 2013; 23: 2351-7. [CrossRef ]
 • 14. Ying L, Hou Y, Zheng HM, Lin X, Xie ZL, Hu YP. Real-time elastography for the differentiation of benign and malignant superficial lymph nodes: A meta-analysis. Eur J Radiol 2012; 81: 2576-84. [CrossRef ]
 • 15. Teng DK, Wang H, Lin YQ, Sui GQ, Guo F, Sun LN. Value of ultrasound elastography in assessment of enlarged cervical lymph nodes. Asian Pac J Cancer Prev 2012; 13: 2081-5. [CrossRef ]
 • 16. Wu S, Liu G, Chen R, GuanY. Role of ultrasound in the assessment of benignity and malignancy of parotid masses. Dentomaxillofac Radiol 2012; 41: 131-35. [CrossRef ]
 • 17. Dumitriu D, Dudea SM, Botar-Jid C, Băciuţ G. Ultrasonographic and sonoelastographic features of pleomorphic adenomas of the salivary glands. Med Ultrason 2010; 12: 175-83.
 • 18. Bhatia KS, Rasalkar DD, Lee YP, Wong KT, King AD, Yuen HY, et al. Evaluation of real-time qualitative sonoelastography of focal lesions in the parotid and submandibular glands: applications and limitations. Eur Radiol 2010; 20: 1958-64. [CrossRef ]
 • 19. Yerli H, Eşki E. Parotis bezi pleomorfik adenomları ve Warthin tümörlerinin sonoelastografi, B-mod sonografi ve renkli Doppler sonografi bulguları. Kulak Burun Bogaz Ihtis Derg 2015; 25; 329- 36. [CrossRef ]
 • 20. Wierzbicka M, Kałużny J, Szczepanek-Parulska E, Stangierski A, Gurgul E, Kopeć T, et al. Is sonoelastography a helpful method for evaluation of parotid tumors? Eur Arch Otorhinolaryngol 2013; 270:2101-7.[CrossRef ]

TÜBİTAK ULAKBİM Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi Cahit Arf Bilgi Merkezi © 2019 Tüm Hakları Saklıdır.