FATİH ULAŞ
(M.D. Asistant Professor, Abant Izzet Baysal University Faculty ofMedicine, Department of Ophthalmology, Bolu/TURKEY)
ÜMİT DOĞAN
(M.D. Asistant Professor, Abant Izzet Baysal University Faculty ofMedicine, Department of Ophthalmology, Bolu/TURKEY)
Fatih ÇELİK
(M.D., Elazig Training and Research Hospital, Eye Clinic, Elazig/TURKEY)
Adem SOYDAN
(M.D., Abant Izzet Baysal University Faculty of Medicine,Department of Ophthalmology, Bolu/TURKEY)
Serdal ÇELEBİ
(M.D. Professor, Abant Izzet Baysal University Faculty of Medicine,Department of Ophthalmology, Bolu/TURKEY)
Oğuz DİKBAŞ
(M.D. Asistant Professor, Abant Izzet Baysal University Faculty ofMedicine, Department of Internal Medicine, Bolu/TURKEY)
Yıl: 2015Cilt: 23Sayı: 4ISSN: 1300-1256 / 2717-7149Sayfa Aralığı: 331 - 335Türkçe

102 0
Diyabetik Retinopati Gelişmemiş Diyabetik Olgularda Retina, Retina Sinir Lifi Tabakası ve Koroid Kalınlığının Değerlendirilmesi
Amaç: Diyabetik retinopati gelişmemiş diyabetik olguların retina, retina sinir lifi tabakası (RSLT) ve koroid tabakası kalınlığının sağlıklı bireylerle karşılaştırılması.Gereç ve Yöntem: Çalışmaya 37-78 yaş arasında 133 diyabetik retinopati gelişmemiş diyabetik olgu ve 60 sağlıklı birey dahil edildi. Olguların Fourier prensibiyle çalışan optik koherens tomografi cihazı ile artırılmış derinlik görüntülemesi (enhanced depth imaging) modunda horizontal çizgisel taraması yapıldı. Alınan görüntülemelerde fovea merkezinden, fovea merkezine 1500 µm nazalden ve 1500 µm temporalden retina ve koroid kalınlıkları ölçümü yapıldı. Ayrıca cihazda yüklü bulunan RSLT kalınlığı ölçüm modu değerlerinde değişiklik yapılmaksızın RSLT kalınlığı ölçümü yapıldı.Bulgular: Çalışmaya dahil edilen DM grubunun yaş ortalaması 52.75±12.74 kontrol grubunun yaş ortalaması 53.83±5.95 idi. Göz içi basıncı (GİB) değerleri DM grubunda 16.26±2.90 mmHg ve kontrol grubunda 13.18±2.13 mmHg idi (p<0,001). Santral retina kalınlığı DM grubunda 226.24±18.78 µm, kontrol grubunda 216.37±14.79 µm idi (p<0.001). Subfoveal koroid kalınlığı DM grubunda 301.95±76.20 µm, kontrol grubunda 346.62±82.14 µm idi (p=0.001). RSLT kalınlığında ise gruplar arasında istatistiksel olarak anlamlı fark saptanmadı (p=0.494). Spearman testi ile korelasyon değerlendirmesinde diyabet varlığının artmış foveal retina kalınlığı, azalmış subfoveal koroid kalınlığı ve artmış GİB ile birliktelik gösterebileceği belirlendi (rho değer aralığı -0.262 ile 0.543, p<0.001).Sonuç: DM grubu sağlıklı bireylerle karşılaştırıldığında daha kalın retina, daha ince koroid kalınlığı ve daha yüksek GİB değerleri saptanmıştır. Gruplar arasında RSLT kalınlığı bakımından belirgin fark saptanmamıştır. Sonuçlarımız diyabetik retinopati gelişmemiş diyabetik olgularda GİB ve arka segment değerlendirilmesinin dikkatli yapılması gerektiğini göstermektedir
Fen > Tıp > Göz Hastalıkları
DergiAraştırma MakalesiErişime Kapalı
 • 1. Sokol S, Moskowitz A, Skarf B, et al. Contrast sensitivity in diabetics with and without background retinopathy. Arch Ophthalmol 1985;103:51-4.
 • 2. Barber AJ, Lieth E, Khin SA, et al. Neural apoptosis in the retina during experimental and human diabetes. Early onset and effect of insulin. J Clin Invest 1998;102:783-91.
 • 3. Hammes HP, Federoff HJ, Brownlee M. Nerve growth factor prevents both neuroretinal programmed cell death and capillary pathology in experimental diabetes. Mol Med 1995;1:527-34.
 • 4. Chihara E, Matsuoka T, Ogura Y, et al. Retinal nerve fiber layer defect as an early manifestation of diabetic retinopathy. Ophthalmology 1993;100:1147-51.
 • 5. Jeoung JW, Park KH, Kim TW, et al. Diagnostic ability of optical coherence tomography with a normative database to detect localized retinal nerve fiber layer defects. Ophthalmology 2005;112:2157-63.
 • 6. Budenz DL, Michael A, Chang RT, et al. Sensitivity and specificity of the StratusOCT for perimetric glaucoma. Ophthalmology 2005;112:3-9.
 • 7. Shiragami C, Shiraga F, Matsuo T, et al. Risk factors for diabetic choroidopathy in patients with diabetic retinopathy. Graefes Arch Clin Exp Ophthalmol 2002;240:436-42.
 • 8. Savage HI, Hendrix JW, Peterson DC, et al. Differences in pulsatile ocular blood flow among three classifications of diabetic retinopathy. Invest Ophthalmol Vis Sci 2004;45:4504-9.
 • 9. Spaide RF, Koizumi H, Pozzoni MC. Enhanced depth imaging spectral-domain optical coherence tomography. Am J Ophthalmol 2008;146:496-500.
 • 10. Margolis R, Spaide RF. A pilot study of enhanced depth imaging optical coherence tomography of the choroid in normal eyes. Am J Ophthalmol 2009;147:811-5.
 • 11. Xu J, Xu L, Du KF, et al. Subfoveal choroidal thickness in diabetes and diabetic retinopathy. Ophthalmology 2013;120:2023-8.
 • 12. Querques G, Lattanzio R, Querques L, et al. Enhanced depth imaging optical coherence tomography in type 2 diabetes. Invest Ophthalmol Vis Sci 2012;53:6017-24.
 • 13. Regatieri CV, Branchini L, Carmody J, et al. Choroidal thickness in patients with diabetic retinopathy analyzed by spectral-domain optical coherence tomography. Retina 2012;32:563-8.
 • 14. Nagaoka T, Kitaya N, Sugawara R, et al. Alteration of choroidal circulation in the foveal region in patients with type 2 diabetes. Br J Ophthalmol 2004;88:1060-3.
 • 15. Arora VK, Prasad VN. The intraocular pressure and diabetes--a correlative study. Indian J Ophthalmol 1989;37:10-2.
 • 16. Dielemans I, de Jong PT, Stolk R, et al. Primary open-angle glaucoma, intraocular pressure, and diabetes mellitus in the general elderly population: the Rotterdam Study. Ophthalmology 1996;103:1271-5.
 • 17. de Faria JL, Russ H, Costa V. Retinal nerve fibre layer loss in patients with type 1 diabetes mellitus without retinopathy. Br J Ophthalmol 2002;86:725-8.
 • 18. Demir M, Oba E, Sensoz H, et al. Retinal nerve fiber layer and ganglion cell complex thickness in patients with type 2 diabetes mellitus. Indian J Ophthalmol 2014;62:719-20.
 • 19. Esmaeelpour M, Povazay B, Hermann B, et al. Mapping choroidal and retinal thickness variation in type 2 diabetes using three-dimensional 1060-nm optical coherence tomography. Invest Ophthalmol Vis Sci 2011;52:5311-6.
 • 20. Lee HK, Lim JW, Shin MC. Comparison of choroidal thickness in patients with diabetes by spectral-domain optical coherence tomography. Korean J Ophthalmol 2013;27:433-9.
 • 21. Laíns I, Figueira J, Santos AR, et al. Choroidal thickness in diabetic retinopathy: the influence of antiangiogenic therapy. Retina 2014;34:1199-207.
 • 22. Bearse MA Jr, Han Y, Schneck ME, et al. Retinal function in normal and diabetic eyes mapped with the slow flash multifocal electroretinogram. Invest Ophthalmol Vis Sci 2004;45:296-304.

TÜBİTAK ULAKBİM Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi Cahit Arf Bilgi Merkezi © 2019 Tüm Hakları Saklıdır.