İBRAHİM TAYFUN ŞAHİNER
(Hitit Üniversitesi Tıp Fak. Genel Cerrahi ABD, Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Çorum, Türkiye)
MURAT KENDİRCİ
(Hitit Üniversitesi Tıp Fak. Genel Cerrahi ABD, Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Çorum, Türkiye)
Mete DOLAPÇI
(Hitit Üniversitesi Tıp Fak. Genel Cerrahi ABD, Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Çorum, Türkiye)
Yıl: 2017Cilt: 44Sayı: 3ISSN: 1300-2945 / 1308-9889Sayfa Aralığı: 271 - 276Türkçe

105 3
Son Bir Yıl İçindeki Nekrotizan Fasiitis Tanısı Alan Hastaların Değerlendirilmesi
Amaç: Kliniğimize başvuran nekrotizan fasiitis hastalarının tanı, takip ve tedavisi ile ilgili deneyimleri paylaşmak. Yöntemler: 01.01.2016 ve 01.01.2017 tarihleri arasında kliniğimize başvuran nekrotizan fasiitis tanısı alan hastaların kayıtları incelendi. Hastaların yaş, cinsiyet, ek hastalık, toplam ameliyat sayısı, hastanede yatış gün sayısı ve tedaviye yanıtları incelendi. Bulgular: Nekrotizan fasiitis tanısı alan toplam 13 hasta kliniğimizde takip ve tedavi oldu. Hastaların %62'si erkek (n:8), %38'i kadın (n:5) cinsiyet idi. Hastaların ortalama yaşı 61 yaş (38 -80 yaş) olarak bulundu. Hastaların %69'unda (n:9) diyabetes mellitus tanısı var iken, 2 kadın hastanın over karsinomu nedeni ile bir yıl önce ameliyat geçirdikleri ve sonrasında kemo-radyoterapi aldıkları belirlendi. Diğer 2 hastanın anamnezlerinde geçirilmiş perianal apse ve fistül hikâyesi olduğu görüldü. Hastaların tümünde nekrotizan fassiitin başlangıç bölgesi perianal bölge idi. Hastaların tanı aldıktan sonra debritman için ortalama 3 kez ameliyata alındığı (min:2, max:6), debritmanı sonrası hastaların %69'una (n:9) negatif basınçlı kapama yöntemi uygulandığı, %31 hastaya ise (n:4) flep ile kapama uygulandığı görüldü. Tüm hastalardan debritman esnasında doku kültürü alındı ve nekrotizan fasiitis kültür sonucu ile doğrulandı. Hastaların %77'sinde (n:10) antibiyoterapi olarak seftriakson+ metranidazol kombinasyonu yeterli gelmiş iken geri kalan hastalarda imipenem grubu antibiyotik desteği gerekli olmuştur. Ortalama hastanede yatış gün sayısının24 gün olduğu (min:4, max:71) görüldü. Hastaların %92'si (n:12) başarılı bir şekilde şifa ile taburcu edilirken overCa zemininde gelişen nekrotizan fassitisli bir olgu postoperatif 34. gününde sepsis nedeniyle kaybedildi. Sonuç: Nekrotizan fasiitis erken tanı konularak tedavi edilmediğinde sıklıkla mortalite ile seyredebilen bir hastalıktır. Hastaların birçoğu immünsüpresif hasta olup tanı için gecikmeler yaşanabilir. Erken tanı konulan, tedavi için hızlı ve agresif debritman uygulanan hastalarda yüz güldürücü sonuçlar elde edilebilmektedir.
Fen > Tıp > Anestezi
Fen > Tıp > Genel ve Dahili Tıp
Fen > Tıp > Tıbbi Araştırmalar Deneysel
Fen > Tıp > Onkoloji
Fen > Tıp > Pediatri
Fen > Tıp > Üroloji ve Nefroloji
DergiAraştırma MakalesiErişime Açık
 • 1. Norton KS, Johnson LW, Perry T, et al. Management of Fournier's gangrene: an eleven year retrospective analysis of early recognition, diagnosis, and treatment. Am Surg. 2002; 68: 709-13.
 • 2. Singh A, Ahmed K, Aydin A, et al. Fournier's gangrene. A clinical review. ArchItal Urol Androl. 2016;88: 157- 64.
 • 3. Park SJ, Kim DH, Choi CI, et al. Necrotizing soft tissue infection: analysis of the factors related to mortality in 30 cases of a single institution for 5 years. Ann Surg Treat Res. 2016;91: 45-50.
 • 4. Misiakos EP, Bagias G, Papadopoulos I, et al. Early Diagnosis and Surgical Treatment for Necrotizing Fasciitis: A Multicenter Study. Front Surg. 2017;4:5.
 • 5. Oymaci E, Coskun A, Yakan S, et al. Evaluation of factors affecting mortality in Fournier's Gangrene: Retrospective clinical study of sixteen cases. Ulus Cerrahi Derg. 2014;30:85-9.
 • 6. Yadav SK, Jha CK, Bichoo RA. Fournier's Gangrene. J Am Coll Surg. 2017;224(5):999-1000.
 • 7. Osbun N, Hampson LA, Holt SK, et al. Low-Volume vs High-Volume Centers and Management of Fournier'sGangrene in Washington State. J Am Coll Surg. 2017; 224:270-5 e1.
 • 8. Sarkut P, Isik O, Ozturk E, et al. Gender does not affect the prognosis of Fournier's gangrene: a case-matched study. Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2016;22:541-4.
 • 9. Sehmi S, Osaghae S. Type II diabetesmellitus: new presentation manifesting as Fournier's gangrene. JRSM Short Rep. 2011;2:51.
 • 10. Garcia Marin A, Turegano Fuentes F, Cuadrado Ayuso M, et al. Predictive factors for mortality in Fournier' gangrene: a series of 59 cases. Cir Esp. 2015;93:12-7.
 • 11. Prokop A, Gawenda M, Witt J, Schmitz-Rixen T. [Fournier gangrene]. Langenbecks Arch Chir. 1994; 379: 224-8.
 • 12. Bocchiotti MA, Bogetti P, Parisi A, et al. Management of Fournier's gangrenenon-healing wounds by autologous skin micrograft biotechnology: a new technique. J Wound Care. 2017; 26:314-7.
 • 13. Dorp MV, Roovers E, Tondu T, Thiessen F. Simplified Penoscrotal Reconstruction for Extensive Fournier Gangrene Defects. Urol J. 2016;13 :2927-9.
 • 14. Ozkan OF, Koksal N, Altinli E, et al. Fournier's gangrene current approaches. IntWound J. 2016; 13:713-6.
 • 15. Izadi D, Coelho J, Gurjal S, Salim F. Fournier's Gangrene and the Reconstructive Challenges for the Plastic Surgeon. Eplasty. 2016;16:ic38.
 • 16. Wallner C, Behr B, Ring A, et al. [Reconstructive methods after Fournier gangrene]. Urologe A. 2016; 55:484-8.
 • 17. Jaworski R, Irga-Jaworska N, Naumiuk L, et al. Fournier Gangrene Caused by Candida albicans in an Infant After Cardiac Surgery. Mycopathologia. 2017; 182:409-12.
 • 18. Chalya PL, Igenge JZ, Mabula JB, Simbila S. Fournier's gangrene at a tertiary health facility in North western Tanzania: a single centre experiences with 84 patients. BMC Res Notes. 2015;8:481.
 • 19. Taviloglu K, Cabioglu N, Cagatay A, et al. Idiopath icnecrotizing fasciitis: risk factors and strategies for management. Am Surg. 2005;71:315-20.
 • 20. Lauerman M, Kolesnik O, Sethuraman K, et al. Less is More? Antibiotic duration and outcomes in fournier's gangrene. J Trauma Acute Care Surg. 2017.
 • 21. Furr J, Watts T, Street R, et al. Contemporary Trends in the Inpatient Management of Fournier's Gangrene: Predictors of Length of Stay and Mortality Based on Population-based Sample. Urology. 2017;102:79-84.
 • 22. Czymek R, Kujath P, Bruch HP, et al. Treatment, outcome and quality of life after Fournier's gangrene: a multicentre study. Colorectal Dis. 2013;15:1529-36.
 • 23. Sorensen MD, Krieger JN, Rivara FP, et al. Fournier'sgangrene: management and mortality predictors in a population based study. J Urol. 2009;182:2742-7.
 • 24. Yilmazlar T, Isik O, Ozturk E, et al. Fournier's gangrene: review of 120 patients and predictors of mortality. Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2014;20:333- 7.

TÜBİTAK ULAKBİM Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi Cahit Arf Bilgi Merkezi © 2019 Tüm Hakları Saklıdır.