ÜNAL AKKEMİK
(İ. Ü. Orman Fakültesi Orman Botaniği Anabilim Dalı, Bahçeköy-İstanbul)
Yıl: 2017Cilt: 5Sayı: 2ISSN: 2147-7507Sayfa Aralığı: 25 - 39Türkçe

48 1
DENDROLOJİ KİTAPLARINDA ORMAN AĞAÇLARINA VERİLEN TÜRKÇE ADLARA İLİŞKİN BİR DEĞERLENDİRME AÇIKTOHUMLULAR (GYMNOSPERMLER)
Orman ağaçlarına Türkçe ad verilmesi, ormancılık eğitimiyle birlikte gelişen ve egzotik bitkilerin kullanımıyla yabancı türlere de Türkçe ad verilmesiyle devam eden bir süreçtir. Bu makalede çoğunluğu egzotik olan açıktohumlu türlere verilen Türkçe adlar irdelenmiş ve bunların 20.yüzyıl boyunca kullanımları ve değişimleri ortaya konmuştur. Türkiye'de doğal yetişen türlerde genel olarak fazla bir değişim görülmezken egzotik türlerin birçoğunda önemli değişimler olmuştur. Egzotik türlerde genel olarak ya getirildikleri ülkenin adı ya da Latince adda yer alan bir özellik Türkçe ad olarak kullanılmıştır.
DergiAraştırma MakalesiErişime Açık
 • Akkemik, Ü., (Edi.) 2014. Türkiye'nin Doğal-Egzotik Ağaç ve Çalıları. I. Cilt. Orman Genel Müdürlüğü Yayınları.
 • Akkemik, Ü., 2014a. Cryptomeria D. Don. (Editör) Akkemik, Ü., 2014. Türkiye'nin Doğal-Egzotik Ağaç ve Çalıları I. Orman Genel Müdürlüğü Yayınları, Ankara. s. 105-106.
 • Akkemik, Ü., 2014b. Metasequoia Miki. (Editör) Akkemik, Ü., 2014. Türkiye'nin Doğal-Egzotik Ağaç ve Çalıları I. Orman Genel Müdürlüğü Yayınları, Ankara. s. 124-125.
 • Akkemik, Ü., 2014c. Sequoia Endl. (Editör) Akkemik, Ü., 2014. Türkiye'nin Doğal-Egzotik Ağaç ve Çalıları I. Orman Genel Müdürlüğü Yayınları, Ankara. s. 128-129.
 • Akkemik, Ü., 2014d. Sequoiadendron Bucch. (Editör) Akkemik, Ü., 2014. Türkiye'nin Doğal-Egzotik Ağaç ve Çalıları I. Orman Genel Müdürlüğü Yayınları, Ankara. s. 130-131.
 • Akkemik, Ü., 2014e. Pinus L. (Editör) Akkemik, Ü., 2014. Türkiye'nin Doğal-Egzotik Ağaç ve Çalıları I. Orman Genel Müdürlüğü Yayınları, Ankara. s. 179-196.
 • Akkemik, Ü., 2014f. Pseudotsuga Carr. (Editör) Akkemik, Ü., 2014. Türkiye'nin Doğal-Egzotik Ağaç ve Çalıları I. Orman Genel Müdürlüğü Yayınları, Ankara. s. 199-200.
 • Akkemik, Ü., 2014g. Sciadopitys Sieb. et Zucc. (Editör) Akkemik, Ü., 2014. Türkiye'nin Doğal-Egzotik Ağaç ve Çalıları I. Orman Genel Müdürlüğü Yayınları, Ankara. s. 207-208.
 • Aksoy, N., 2014a. Wollemia W.G.Jones, K.D. Hill & J.M. Allen. (Editör) Akkemik, Ü., 2014. Türkiye'nin Doğal-Egzotik Ağaç ve Çalıları I. Orman Genel Müdürlüğü Yayınları, Ankara. s. 93- 94.
 • Aksoy, N., 2014b. Ephedra L. (Editör) Akkemik, Ü., 2014. Türkiye'nin Doğal-Egzotik Ağaç ve Çalıları I. Orman Genel Müdürlüğü Yayınları, Ankara. s. 148-151.
 • Aksoy, N. 2014c. xCupressoparis Farjon. (Editör) Akkemik, Ü., 2014. Türkiye'nin Doğal-Egzotik Ağaç ve Çalıları I. Orman Genel Müdürlüğü Yayınları, Ankara. s. 142-143.
 • Anşin, R. ve Özkan, Z.C., 1993. Tohumlu Bitkiler (Spermatophyta) Odunsu Taksonlar. KTÜ Orman Fakültesi, 167/19, 1.Baskı, Trabzon, 512 s..
 • Baytop, A., 1995. Bitkilerin Bilimsel Adlarındaki Niteleyiciler ve Anlamları. İstanbul Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Yayınları, No: 3889, İstanbul.
 • Eminağaoğlu, Ö., 2014. Picea A. Dietr. (Editör) Akkemik, Ü., 2014. Türkiye'nin Doğal-Egzotik Ağaç ve Çalıları I. Orman Genel Müdürlüğü Yayınları, Ankara. s. 171-178.
 • Fakir, H., 2014. Juniperus L. (Editör) Akkemik, Ü., 2014. Türkiye'nin Doğal-Egzotik Ağaç ve Çalıları I. Orman Genel Müdürlüğü Yayınları, Ankara. s. 114-123.
 • Gökmen, H., 1970. Açıktohumlular (Gymnospermae). T.C. Orman Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü Yayınları, Sıra No:523, Ankara.
 • Güner, A., Akyıldırım, B., Aklayış, M.F., Çıngay, B., Kanoğlu, S.S., Özkan, A.M., Öztekin, M., ve Tuğ, G.N. 2012. Türkçe Bitki Adları. Şu eserde: Güner, A., Aslan, S., Ekim, T., Vural, M., & Babaç, M.T. (edrl.) Türkiye Bitkileri Listesi(Damarlı Bitkiler). Nezahat Gökyiğit Botanik Bahçesi ve Flora Araştırmaları Derneği Yayını. İstanbul.
 • Güner, T. H., 2014. Taxus L. (Editör) Akkemik, Ü., 2014. Türkiye'nin Doğal-Egzotik Ağaç ve Çalıları I. Orman Genel Müdürlüğü Yayınları, Ankara. s. 210-211.
 • Kanoğlu, S. S., 2014a. Platycladus Spach. (Editör) Akkemik, Ü., 2014. Türkiye'nin Doğal-Egzotik Ağaç ve Çalıları I. Orman Genel Müdürlüğü Yayınları, Ankara. s. 126-127.
 • Kanoğlu, S. S., 2014b. Tsuga Carr. (Editör) Akkemik, Ü., 2014. Türkiye'nin Doğal-Egzotik Ağaç ve Çalıları I. Orman Genel Müdürlüğü Yayınları, Ankara. s. 201-202.
 • Kavgacı, A., 2014. Cupressus L.. (Editör) Akkemik, Ü., 2014. Türkiye'nin Doğal-Egzotik Ağaç ve Çalıları I. Orman Genel Müdürlüğü Yayınları, Ankara. s. 109-113.
 • Kayacık, H., 1980. Orman ve Park Ağaçlarının Özel Sistematiği, Cilt 1, Gymnospermae (Açık Tohumlular). İ.Ü. Orman Fakültesi Yayını No:2642/281.
 • Köse, N. ve Yılmaz, R., 2014. Cedrus Trew. (Editör) Akkemik, Ü., 2014. Türkiye'nin Doğal-Egzotik Ağaç ve Çalıları I. Orman Genel Müdürlüğü Yayınları, Ankara. s. 162-166.
 • Oksal, E.M., 1952. Orman ve Park Ağaçlarımız. Cilt 2. Fasikül 1-3.
 • Oral, D., 2014a. Araucaria Juss. (Editör) Akkemik, Ü., 2014. Türkiye'nin Doğal-Egzotik Ağaç ve Çalıları I. Orman Genel Müdürlüğü Yayınları, Ankara. s. 90-92
 • Oral, D., 2014b. Cycas L. (Editör) Akkemik, Ü., 2014. Türkiye'nin Doğal-Egzotik Ağaç ve Çalıları I. Orman Genel Müdürlüğü Yayınları, Ankara. s. 145-146.
 • Oral, D., 2014c. Abies Mill. (Editör) Akkemik, Ü., 2014. Türkiye'nin Doğal-Egzotik Ağaç ve Çalıları I. Orman Genel Müdürlüğü Yayınları, Ankara. s. 156-161.
 • Tuzlacı, E., 2006. Türkiye Bitkileri Sözlüğü / TürkçeLatince/Latince-Türkçe/ Bitki Adlarının Özel Açıklamaları. Alfa Yayınları, 353 s.
 • Yaltırık, F., 1988. Dendroloji Ders Kitabı I, Gymnospermae. İ.Ü. Orman Fakültesi. Yayınları, Yayın No: 3443, OF Yayın No:386, istanbul.
 • Yılmaz, H., 2014a. Cephalotaxus Siebold & Zuccarini. (Editör) Akkemik, Ü., 2014. Türkiye'nin DoğalEgzotik Ağaç ve Çalıları I. Orman Genel Müdürlüğü Yayınları, Ankara. s. 95-97.
 • Yılmaz, H., 2014b. Calocedrus Kurz. (Editör) Akkemik, Ü., 2014. Türkiye'nin Doğal-Egzotik Ağaç ve Çalıları I. Orman Genel Müdürlüğü Yayınları, Ankara. s. 98-100.
 • Yılmaz, H., 2014d. Cunninghamia R. Br. (Editör) Akkemik, Ü., 2014. Türkiye'nin Doğal-Egzotik Ağaç ve Çalıları I. Orman Genel Müdürlüğü Yayınları, Ankara. s. 107-108.
 • Yılmaz, H., 2014e. Taxodium Rich. (Editör) Akkemik, Ü., 2014. Türkiye'nin Doğal-Egzotik Ağaç ve Çalıları I. Orman Genel Müdürlüğü Yayınları, Ankara. s. 132-134.
 • Yılmaz, H., 2014f. Thuja L. (Editör) Akkemik, Ü., 2014. Türkiye'nin Doğal-Egzotik Ağaç ve Çalıları I. Orman Genel Müdürlüğü Yayınları, Ankara. s. 135-137.
 • Yılmaz, H., 2014g. Thujopsis Siebold &Zucc.ex End. (Editör) Akkemik, Ü., 2014. Türkiye'nin DoğalEgzotik Ağaç ve Çalıları I. Orman Genel Müdürlüğü Yayınları, Ankara. s. 138-139.
 • Yılmaz, H., 2014h. Ginkgo L. (Editör) Akkemik, Ü., 2014. Türkiye'nin Doğal-Egzotik Ağaç ve Çalıları I. Orman Genel Müdürlüğü Yayınları, Ankara. s. 153-154.
 • Yılmaz, H., 2014i. Larix Miller. (Editör) Akkemik, Ü., 2014. Türkiye'nin Doğal-Egzotik Ağaç ve Çalıları I. Orman Genel Müdürlüğü Yayınları, Ankara. s. 168-170.
 • Yılmaz, H., 2014j. Pseudolarix Cord. (Editör) Akkemik, Ü., 2014. Türkiye'nin Doğal-Egzotik Ağaç ve Çalıları I. Orman Genel Müdürlüğü Yayınları, Ankara. s. 197-198.
 • Yılmaz, H., 2014k. Podocarpus L'Herit. (Editör) Akkemik, Ü., 2014. Türkiye'nin Doğal-Egzotik Ağaç ve Çalıları I. Orman Genel Müdürlüğü Yayınları, Ankara. s. 204-205.
 • Yılmaz, H., 2014c. Chamaecyparis Spach. (Editör) Akkemik, Ü., 2014. Türkiye'nin Doğal-Egzotik Ağaç ve Çalıları I. Orman Genel Müdürlüğü Yayınları, Ankara. s. 102-104.

TÜBİTAK ULAKBİM Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi Cahit Arf Bilgi Merkezi © 2019 Tüm Hakları Saklıdır.