Ganime SADIKOĞLU
(Uludağ Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Aile Hekimliği Anabilim Dalı, Bursa, Türkiye)
Alis ÖZÇAKIR
(Girilmedi)
YEŞİM UNCU
(Girilmedi)
Züleyha ALPER
(Girilmedi)
Hakan ÖZDEMİR
(Girilmedi)
Nazan BİLGEL
(Girilmedi)
Yıl: 2003Cilt: 23Sayı: 1ISSN: 1300-0292 / 2146-9040Sayfa Aralığı: 14 - 17Türkçe

113 0
Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi'ni 2001 yılında tercih eden öğrencilerin sosyo-ekonomik düzeyleri
Amaç: Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne 2001 yılında giren öğrencilerin ailelerinin sosyo-ekonomik düzeylerini belirlemek ve bunun tercihlerini belirlemede etken olup olmadığının incelemektir. Yöntem ve Gereçler: Çalışma grubu olarak Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi birinci sınıf öğrencilerinin tümü alındı. 219 kişi olan çalışma grubunun %57' si (n:124) erkek, % 43'ü (n:95) kadın idi. Sonuçlar belirlediğimiz Sosyo-Ekonomik Durum (SED) skalasına göre sınıflandırılarak, veriler SPSS 9.0 istatistik programında değerlendirildi. Bulgular: Öğrenci annelerinin %74'ü ev hanımı, %26'sı çalışmaktaydı. Annelerin %39'u ilkokul, %8'i ortaokul, %24'ü lise, %14'ü yüksekokul mezunu olup, %15'i ise eğitimi yok ya da sadece okur yazardı. Babaların %23'ü yüksek dereceli memur, %15'i işçi, %15'i serbest meslek sahibi, %14'ü esnaf, %33'ü diğer meslek gruplarından idi. Babaların %38' yüksek okul, %28'i lise, %22'si ilkokul, %9'u ortaokul mezunu olup %3'ü eğitimi yok ya da sadece okur yazardı. Öğrencilerin %74'ünde aile kendi evinde, %26'sı kirada oturmakta idi. Öğrencilerin sosyo-ekonomik durumlarının %43'ünün iyi, %35'inin orta, %14'ü çok iyi, %7'si kötü, %1'i çok kötü olarak belirlendi. Sonuç: Tıp fakültesini tercih eden öğrencilerin çoğunluğunun orta ve iyi sosyo-ekonomik seviyeye ait ailelerden geldikleri saptandı.Tercih edilen fakülte üzerine sosyo-ekonomik durumun etkilerini belirlemek amacıyla ayrıntılı araştırmalara ihtiyaç bulunduğu kanısına varıldı. Elde edilen istatistiksel veriler, yapılacak yeni çalışmalara ışık tutacaktır.
Sosyal > Eğitim, Eğitim Araştırmaları
Sosyal > Aile Çalışmaları
DergiAraştırma MakalesiErişime Kapalı

TÜBİTAK ULAKBİM Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi Cahit Arf Bilgi Merkezi © 2019 Tüm Hakları Saklıdır.