ADEM UZUN
(Yrd. Doç. Dr., Uludağ Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Bursa-Türkiye.)
Yıl: 2013Cilt: 28Sayı: 3ISSN: 1300-5340 / 2536-4758Sayfa Aralığı: 400 - 416Türkçe

106 0
BÖTE Öğretmen Adaylarının İnternet Destekli Öğrenme Ortamına İlişkin Görüşleri
Bu çalışmanın amacı BÖTE öğretmen adaylarının internet destekli öğrenme ortamına ilişkin görüşlerini belirlemektir. Çalışmaya 2012 Bahar yarıyılında Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü'nde okutulan Programlama Dilleri II dersini alan toplam 60 öğretmen adayı katılmıştır. Dersin sonunda katılımcılara, açık uçlu sorulardan oluşan veri toplama aracı uygulanmıştır. Katılımcıların veri toplama aracına verdikleri yanıtlar nitel analiz teknikleri kullanılarak çözümlenmiştir. Araştırmada elde edilen bulgular ışığında, katılımcıların büyük bir kısmının, geleneksel yüz yüze işlenen derse destek olması amacıyla tasarlanan internet tabanlı öğrenme ortamına ilişkin, olumlu görüşlere sahip oldukları görülmüştür. Katılımcıların olumlu görüşleri öğretim materyallerinin etkililiği, erişim kolaylığı ve öğretim faaliyetlerini destekleme olmak üzere üç tema altında toplanmıştır. Katılımcılar dersle ilgili en beğendikleri faktörün geliştirilen görsel öğretim materyalleri olduğunu belirtmişlerdir. Katılımcılar ayrıca öğrenme ortamının iyileştirilmesi için, bu materyallerin geliştirilmesinin yanı sıra, öğrenme ortam ve faaliyetlerinin işbirliği ve iletişim imkanlarını arttıracak şekilde düzenlenmesi gerektiğini vurgulamışlardır. Araştırmada elde edilen bulguların, derslerini internet ortamından desteklemek isteyen eğitimcilere ışık tutucu nitelikte olduğu düşünülmektedir.
Fen > Temel Bilimler > Matematik
Sosyal > Eğitim, Eğitim Araştırmaları
Sosyal > Eğitim, Özel
DergiAraştırma MakalesiErişime Açık
 • Alemán, J. L. F., Palmer-Brown, D., & Draganova, C. (2010). Evaluating student response driven feedback in a programming course. 10th Paper presented at the IEEE International Conference on Advanced Learning Technologies, Sousse, Tunisia.
 • Alonso, F., Manrique, D., Martínez, L., & Viñes, J. M. (2011). How blended learning reduces underachievement in higher education: An experience in teaching computer sciences. IEEE Transactions on Education, 54(3), 471- 478.
 • Brew, L. S. (2008). The role of student feedback in evaluating and revising a blended learning course. The Internet and Higher Education, 11(2), 98-105.
 • Cırık, İ. (2011). Öğrenme öğretme kuram ve yaklaşımları. S. Fer (Ed.) içinde, Stil ve strateji etkileşimi (ss. 185-197).
 • Anı Yayıncılık, Ankara.Çağıltay, K., Yıldırım, S., Aslan, İ., Gök, A., Gürel, G., Karakuş, T., Saltan, F., Uzun, E., Ülgen, E. Ve Yıldız, İ. (2007). Öğretim teknolojilerinin üniversitede kullanımına yönelik alışkanlıklar ve beklentiler: Betimleyici bir çalışma. Akademik Bilişim'07-IX, Dumlupınar Üniversitesi, Kütahya.
 • Djenic, S., Krneta, R., & Mitic, J. (2011). Blended learning of programming in the internet age. IEEE Transactions on Education, 54(2), 247-254.
 • Jara, M., & Mellar, H. (2010). Quality enhancement for e-learning courses: The role of student feedback. Computers & Education, 54(3), 709-714.
 • Karaman, S., Özen, Ü., Yıldırım, S., ve Kaban, A. (2009). Açık kaynak kodlu öğretim yönetim sistemi üzerinden internet destekli (harmanlanmış) öğrenim deneyimi. Akademik Bilişim'09-XI, Harran Üniversitesi, Şanlıurfa.
 • Kaya, G. ve Koçak Usluel, Y. (2012). Öğrenme-Öğretme süreçlerinde bit entegrasyonunu etkileyen faktörlere yönelik içerik analizi. Buca Eğitim Fakültesi Dergisi, (31), 48-67.
 • Khine, M. S., & Lourdusamy, A. (2003). Blended learning approach in teacher education: Combining face-to-face instruction, multimedia viewing and online discussion. British Journal of Educational Technology, 34(5), 671- 675.
 • Kose, U., & Deperlioglu, O. (2012). Intelligent learning environments within blended learning for ensuring effective C programming course. International Journal of Artificial Intelligence & Applications, 3(1), 105-124.
 • Kurt, A. A., Akbulut, Y., Odabaşı, H. F., Ceylan, B., Kuzu, E. B., Dönmez, O., & İzmirli, Ö.Ş. (2013). Factors Motivating and Hindering Information and Communication Technologies Action Competence. Turkish Online Journal of Qualitative Inquiry, 4(1), 34-46.
 • Orhan, F. (2008). Redesigning a course for blended learning environment. Turkish Online Journal of Distance Education, 9(1), Article 3. [Available online at: http:// http://tojde.anadolu.edu.tr/tojde29/articles/article_3.htm], Retrieved on January 2, 2013.
 • Mayer, R. E. (2003). The promise of multimedia learning: using the same instructional design methods across different media. Learning and Instruction, 13(2), 125-139.
 • Mayer, R. E., & Moreno, R. (2002). Aids to computer-based multimedia learning. Learning and Instruction, 12(1), 107-119.
 • Neven, F., & Duval, E. (2002). Reusable learning objects: A survey of LOM-based repositories. Paper presented at 10th ACM International Conference on Multimedia, Juan les Pins, France.
 • Pears, A., & Rogalli, M. (2011). mJeliot: ICT support for interactive teaching of programming. Paper presented at The Frontiers in Education Conference (FIE), Rapid City, South Dakota.
 • Soloway, E. (1986). Learning to program= learning to construct mechanisms and explanations. Communications of the ACM, 29(9), 850-858.
 • Sun, P. C., Tsai, R. J., Finger, G., Chen, Y. Y., & Yeh, D. (2008). What drives a successful e-Learning? An empirical investigation of the critical factors influencing learner satisfaction. Computers & Education, 50(4), 1183-1202.
 • Uğur, B., Akkoyunlu, B., & Kurbanoğlu, S. (2011). Students' opinions on blended learning and its implementation in terms of their learning styles. Education and Information Technologies, 16(1), 5-23.
 • Uzun, A., & Özkılıç, R. (2012). Students' views on blended learning environment designed for programming languages course. e-Journal of New World Sciences Academy (NWSA), 7(2), 638-646.
 • Wu, M., & Yan, H. (2009). Simulation in software engineering with system dynamics: A case study. Journal of Software, 4(10), 1127-1135.
 • Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2005). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayıncılık.
 • Zuvic-Butorac, M., Roncevic, N., Nemcanin, D., & Nebic, Z. (2011). Blended e-learning in higher education: Research on students' perspective. Issues in Informing Science and Information Technology, (8), 409-429

TÜBİTAK ULAKBİM Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi Cahit Arf Bilgi Merkezi © 2019 Tüm Hakları Saklıdır.