Esra ORHAN ERET
(Dr., Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Öğrenme ve Öğrenci Gelişim Birimi, Ankara-Türkiye,)
Ahmet OK
(Doç. Dr., Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Ankara-Türkiye,)
Yıl: 2014Cilt: 29Sayı: 4ISSN: 1300-5340 / 2536-4758Sayfa Aralığı: 75 - 92Türkçe

287 10
Öğretmenlik Programlarını Kimler Tercih Ediyor? Adayların Giriş Özellikleri ve Öğretmenliğe Yönelik Tutumları
Bu çalışmanın amacı öğretmen yetiştirme programlarını tercih eden birinci sınıf öğretmen adaylarının giriş özelliklerini, öğretmenlik mesleğine yönelik tutumlarını ve tutumlarını etkileyen başlıca faktörleri araştırmaktır. Nicel araştırma geleneğinde kurgulanan bu çalışmada tarama yöntemi kullanılmış ve çalışmanın örneklemini Türkiye'deki bir eğitim fakültesinin öğretmen yetiştirme programlarına kayıtlı 312 birinci sınıf öğretmen adayı oluşturmuştur. Veriler araştırmacılar tarafından hazırlanan ve üç bölümden oluşan veri toplama aracı kullanılarak toplanmış ve araştırma sorularına dayalı olarak betimsel (frekans, yüzde, ortalama ve standart sapma) ve kestirisel istatistikler (t-testi, tek yönlü ANOVA, Basit Doğrusal Regresyon) kullanılarak analiz edilmiştir. Çalışmada öğretmen adaylarının özelliklerine ilişkin önemli sonuçlar elde edilmiştir. Araştırmada ortaya çıkan bulgulara göre, öğretmen adaylarının cinsiyeti, öğretmenlik bölümleri, öğretmen olmak isteyip istemedikleri, bölümlerinden ve ülke şartlarından memnuniyetleri ve genel yaşam doyumları öğretmenliğe yönelik tutumlarını anlamlı olarak etkilemektedir. Öte yandan, adayların anne ve babalarının eğitim durumları, mezun oldukları lise türünün ve ailelerinde öğretmen olup olmamasının öğretmenliğe yönelik tutumlarını etkilemediği tespit edilmiştir. Elde edilen bu bulguların, öğretmen eğitimi alanında görev yapan yöneticilerin ve akademisyenlerin programlara öğrenci seçimi, adaylara sunulacak eğitim programlarının içeriği ve öğretim ile ilgili daha sağlıklı ve yerinde kararlar alabilmeleri açısından önemli olduğu düşünülmektedir.
Fen > Temel Bilimler > Matematik
Sosyal > Eğitim, Eğitim Araştırmaları
Sosyal > Eğitim, Özel
DergiAraştırma MakalesiErişime Açık

TÜBİTAK ULAKBİM Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi Cahit Arf Bilgi Merkezi © 2019 Tüm Hakları Saklıdır.