Pınar SARKUT
(Uludağ University)
ÖZGEN IŞIK
(Department of General Surgery, Uludağ University Faculty of Medicine, Bursa-Turkey)
Ersin ÖZTÜRK
(Department of General Surgery, Uludağ University Faculty of Medicine, Bursa-Turkey)
BARIŞ GÜLCÜ
(Department of General Surgery, Uludağ University Faculty of Medicine, Bursa-Turkey)
İLKER ERCAN
(Uludağ University)
Tuncay YILMAZLAR
(Uludağ University)
Yıl: 2016Cilt: 22Sayı: 6ISSN: 1306-696X / 1307-7945Sayfa Aralığı: 541 - 544İngilizce

83 4
Gender does not affect the prognosis of Fournier's gangrene: a case-matched study
AMAÇ: Kadın cinsiyet Fournier gangreni (FG) için olumsuz bir prognostik faktör olarak görülmektedir. Ancak literatürde bu konuya özgün yeterli veri yoktur. Bu olgu-eşleme çalışması kadın cinsiyetin FG prognozuna etkisini incelemek için yapıldı. GEREÇ VE YÖNTEM: Çalışmaya alınan hastalar kliniğimizin 120 hastalık ileriye yönelik olarak tutulan veritabanından çekildi. Otuz iki kadın hasta aşağıdaki kriterler baz alınarak 32 erkek hastayla eşleştirildi: Semptom süresi, FG severity indeks (FGSI) skoru, hasta yaşı, etiyoloji ve eşlik eden diyabetes mellitus (DM) varlığı. Daha sonra iki grup hasta klinik sonuçlar açsından karşılaştırıldı. BULGULAR: Medyan yaş 57 (22-80) idi ve 35 (%54.7) hastada DM vardı. Hastalara ortalama 3 (1-9) debridman yapıldı ve 15 hastaya (%23.4) saptırıcı stoma açıldı. Mortalite oranı %28.1 (64'te 18 hasta) idi. Kadınlarda FG daha yaygındı (p=0.009), daha fazla debridmana ihtiyaç duyulmuştu (p=0.005), kadınlar yoğun bakım ünitesinde daha fazla oranda kalmıştı (p=0.035) ve kadınlarda split thickness skin graft (STSG) ile rekonstrüksiyon daha fazla oranda yapılmıştı (p=0.040), ancak mortalite oranları iki grup arasında benzerdi (p=0.264). TARTIŞMA: Fournier gangreni kadınlarda erkeklere
Fen > Tıp > Cerrahi
DergiAraştırma MakalesiErişime Açık
 • 1. Eke N. Fournier's gangrene: a review of 1726 cases. Br J Surg 2000;87(6):718-28.
 • 2. Czymek R, Frank P, Limmer S, Schmidt A, Jungbluth T, Roblick U, et al. Fournier's gangrene: is the female gender a risk factor? Langenbecks Arch Surg 2010;395:173-80.
 • 3. Taviloglu K, Cabioglu N, Cagatay A, Yanar H, Ertekin C, Baspinar I, et al. Idiopathic necrotizing fasciitis: risk factors and strategies for management. Am Surg 2005;71:315-20.
 • 4. Yılmazlar T, Işık Ö, Öztürk E, Özer A, Gülcü B, Ercan İ. Fournier's gangrene: review of 120 patients and predictors of mortality. Ulus Travma Acil Cerrahi Derg 2014;20:333-7.
 • 5. Yilmazlar T, Ozturk E, Ozguc H, Ercan I, Vuruskan H, Oktay B. Fournier's gangrene: an analysis of 80 patients and a novel scoring system. Tech Coloproctol 2010;14:217-23.
 • 6. Yanar H, Taviloglu K, Ertekin C, Guloglu R, Zorba U, Cabioglu N, et al. Fournier's gangrene: risk factors and strategies for management. World J Surg 2006;30:1750-4.
 • 7. Ersoz F, Sari S, Arikan S, Altiok M, Bektas H, Adas G, et al. Factors affecting mortality in Fournier's gangrene: experience with fifty-two patients. Singapore Med J 2012;53(8):537-40.
 • 8. Hasdemir AO, Büyükaşik O, Cöl C. The clinical characteristics of female patients with Fournier's gangrene. Int Urogynecol J Pelvic Floor Dysfunct 2009;20:1439-43.
 • 9. Liang SG, Chen HH, Lin SF, Chang CL, Lu CC, Hu WH. Fournier's Gangrene in Female Patients. J Soc Colon Rectal Surgeon (Taiwan) 2008;19:57-62.
 • 10. Morpurgo E, Galandiuk S. Fournier's gangrene. Surg Clin North Am 2002;82:1213-24.
 • 11. Yavagal S, de Farias TF, Medina CA, Takacs P. Normal vulvovaginal, perineal, and pelvic anatomy with reconstructive considerations. Semin Plast Surg 2011;25:121-9.
 • 12. Bronder CS, Cowey A, Hill J. Delayed stoma formation in Fournier's gangrene. Colorectal Dis 2004;6:518-20.
 • 13. Ayan F, Sunamak O, Paksoy SM, Polat SS, As A, Sakoglu N, et al. Fournier's gangrene: a retrospective clinical study on forty-one patients. ANZ J Surg 2005;75:1055-8.
 • 14. Ozturk E, Sonmez Y, Yilmazlar T. What are the indications for a stoma in Fournier's gangrene? Colorectal Dis 2011;13:1044-7.
 • 15. Yaghan RJ, Al-Jaberi TM, Bani-Hani I. Fournier's gangrene: changing face of the disease. Dis Colon Rectum 2000;43:1300-8.
 • 16. Benizri E, Fabiani P, Migliori G, Chevallier D, Peyrottes A, Raucoules M,et al. Gangrene of the perineum. Urology 1996;47:935-9.
 • 17. Korkut M, Içöz G, Dayangaç M, Akgün E, Yeniay L, Erdoğan O, et al. Outcome analysis in patients with Fournier's gangrene: report of 45 cases. Dis Colon Rectum 2003;46(5):649-52.
 • 18. Chen SY, Fu JP, Wang CH, Lee TP, Chen SG. Fournier gangrene: a review of 41 patients and strategies for reconstruction. Ann Plast Surg 2010;64:765-9.
 • 19. Chen SY, Fu JP, Chen TM, Chen SG. Reconstruction of scrotal and perineal defects in Fournier's gangrene. J Plast Reconstr Aesthet Surg 2011;64:528-34.

TÜBİTAK ULAKBİM Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi Cahit Arf Bilgi Merkezi © 2019 Tüm Hakları Saklıdır.