Tuğçe MENGİ
(Katip Çelebi Üniv. Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İzmir)
YAPRAK SEÇİL
(Katip Çelebi Üniv. Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İzmir)
AYSEL ÇOBAN
(Katip Çelebi Üniv. Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İzmir)
YEŞİM BECKMANN
(Katip Çelebi Üniv. Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İzmir)
Yıl: 2017Cilt: 28Sayı: 3ISSN: 1300-2163 / 2651-3463Sayfa Aralığı: 217 - 220Türkçe

79 5
Alkol Yoksunluğu ile Tetiklenen Posterior Reversibl Ensefalopati Sendromu
Giriş: Posterior reversibl ensefalopati sendromu (PRES) baş ağrısı, de- ğişmiş mental durum, epileptik nöbetler, görme bozuklukları ve tipik olarak beynin posterior dolaşım alanlarınındaki geçici değişikliklerle karakterize klinik ve radyolojik bir antitedir. Bu makalede PRES'in eşlik ettiği alkol yoksunluğu olan bir olgu sunuyoruz. Olgu Sunumu: Elli üç yaşında erkek hasta, görme varsanıları ve anlamsız konuşma ile acil servise başvurdu. Yakınlarından alınan öyküde yaklaşık 35 yıldır alkol kullandığı, en son 3 gün önce alkol aldığı öğrenildi. Nörolojik muayenede kooperasyon kısıtlıydı ve kişi, yer, zaman yönelimi bozukluğu belirgin idi. Konuşma anlamsızdı. Lokalize bulgu yoktu. Kraniyal manyetik rezonans görüntülemede (MRG) oksipital lob medial kortekste ve subkortikal beyaz cevherde kısmen pariyetale doğru uzanan bilateral hiperintens alanlar saptandı. Alkol yoksunluğu için tedavi başlandı. Bulgu ve belirtilerin yanı sıra MRG'deki lezyonlar tedavinin 7. gününde geriledi. Tartışma: Klinik tablo, karakteristik MRG özellikleri ve sendromun geri dönüşümlü doğası PRES tanısını akla getirmektedir. PRES'in kesin patofizyolojik mekanizması hala net değildir. Hipertansiyon, bozulmuş serebral otoregülasyon ile ilişkili klinik koşulların yanı sıra reaktif oksijen türlerini ve nitrik oksit düzeylerini arttıran alkol kullanımı, endotel hücrelerinde bozulmaya ve kan beyin bariyerinin hasarına neden olabilir. Genel olarak olgumuzda, kronik alkolizmin ve alkol yoksunluğunun PRES'e yol açan endotel disfonksiyonuna neden olabileceğini düşünü- yoruz.
Fen > Tıp > Psikiyatri
DergiAraştırma MakalesiErişime Açık
 • Bartynski WS, Boardman JF (2008) Catheter angiography, MR angiography, and MR perfusion in posterior reversible encephalopathy syndrome. AJNR Am J Neuroradiol 29:447-55.
 • Ceccanti M, Sasso GF, Nocente R ve ark. (2006) Hypertension in early alcohol withdrawal in chronic alcoholics. See comment in PubMed Commons belowAlcohol Alcohol 41:5-10.
 • Fugate JE, Rabinstein AA (2015) Posterior reversible encephalopathy syndrome: clinical and radiological manifestations, pathophysiology, and outstanding questions. Lancet Neurol 14:914-25.
 • Galvin R, Bråthen G, Ivashynka A ve ark. (2010) EFNS guidelines for diagnosis, therapy and prevention of Wernicke encephalopathy. Eur J Neurol 17:1408- 18. Geibprasert S,  Gallucci M,  Krings T (2010) Alcohol-induced changes in the brain as assessed by MRI and CT. Eur Radiol 20:1492-501.
 • Granata G, Greco A, Iannella G ve ark. (2015) Posterior reversible encephalopathy syndrome--Insight into pathogenesis, clinical variants and treatment approaches. Autoimmun Rev 14:830-6.
 • Hinchey J, Chaves C, Appignani B ve ark. (1996) A reversible posterior leukoencephalopathy syndrome. N Engl J Med 334:494-500.
 • Ishikawa H, Natsume N, Matsui K ve ark. (2013) Acute alcohol withdrawal accompanied by posterior reversible encephalopathy syndrome. Psychiatry Clin Neurosci 67:189.
 • Jess S, Bråthen G, Ferrara M ve ark. (2016) Alcohol withdrawal syndrome: mechanisms, manifestations, and management. Acta Neurol Scand 00:1-13.
 • Kim HS, Choi JY, Seo MR (2014) Posterior Reversible Encephalopathy Syndrome (PRES) in a Chronic Alcoholic Patient after Having Steam Bath. Brain NeuroRehabil 7:66-70.
 • Kimura R, Yanagida M, Kugo A ve ark. (2010) Posterior reversible encephalopathy syndrome in chronic alcoholism with acute psychiatric symptoms. Gen Hosp Psychiatry 32:447.
 • Legriel S, Pico F, Azoulay E (2011) Understanding Posterior Reversible Encephalopathy Syndrome. Annual update in intensive care and emergency medicine, volume 1, Vincent JL (Ed), Berlin, Springer, s. 631-53.
 • McKinney AM, Short J, Truwit CL ve ark. (2007) Posterior reversible encephalopathy syndrome: incidence of atypical regions of involvement and imaging findings. AJR Am J Roentgenol 189:904-12.
 • Niciu MJ, Mason GF (2014) Neuroimaging in Alcohol and Drug Dependence. Curr Behav Neurosci Rep 1:45-54.
 • Rabinstein AA, Mandrekar J, Merrell R ve ark. (2012) Blood pressure fluctuations in posterior reversible encephalopathy syndrome. J Stroke Cerebrovasc Dis 21:254-8.
 • Rovira A,  Alonso J,  Córdoba J (2008) MR  imaging  findings  in  hepatic encephalopathy. AJNR Am J Neuroradiol 29:1612-21.
 • Stevens CJ, Heran MK (2012) The many faces of posterior reversible encephalopathy syndrome. Br J Radiol 85:1566-75.
 • Zuccoli G, Siddiqui N, Cravo I ve ark. (2010) Neuroimaging findings in alcoholrelated encephalopathies. AJR Am J Roentgenol 195:1378-8

TÜBİTAK ULAKBİM Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi Cahit Arf Bilgi Merkezi © 2019 Tüm Hakları Saklıdır.