ÖMER FARUK ARAZ
(Dr. MEB Teacher Ministry of Education)
Yıl: 2017Cilt: 6Sayı: 2ISSN: 2147-1185 / 2147-1185Sayfa Aralığı: 1049 - 1069Türkçe

90 0
Rabbâni Yahudiliğin Temellerini Oluşturan Hillel ve Şammay’ın Hayatı ve Ekolleri
Mabet yüzyıllar boyunca Yahudiliğin en temel unsuru olagelmiştir. Ancak M.S. 70 yılında II. Mabet' in Titus tarafından yıkılması sonrasında, Mabet eksenli dini yaklaşım ve uygulamalar ortadan kalkmış ve Yahudi Kutsal Kitabı ile yorumları Yahudiliğin merkezine oturmuştur. Rabbâni Yahudilik olarak ifade edilen bu dini anlayışın temelini Tanah ve yorumu oluşturmaktadır. Hillel ve Şammay bu geçiş döneminde yaşamışlardır. Her ikisi de hayatları ve sonrasında kurucusu oldukları ekolleri vasıtasıyla Rabbâni Yahudiliğin ortaya çıkışı ve gelişimine etki etmişlerdir. Kurucularının karakterlerinden izler taşıyan bu ekoller sosyolojik zeminleri, eğitim anlayışları, dini uygulamalar konusundaki tutumları başta olmak üzere pek çok açıdan birbirinden farklılık göstermektedir. Bu makalede Hillel ve Şammay'ın hayatları, ekollerinin temel özellikleri ve görüşlerini açıklayarak Rabbâni Yahudiliğin ortaya çıktığı dönemin dini yapılarının daha iyi anlaşılması amaçlanmaktadır
Sosyal > Din Bilimi
DergiAraştırma MakalesiErişime Açık
 • Araz, Ömer Faruk, Yahudilikte Midraşik Literatürün Tarihsel Gelişimi, Basılmamış Doktora Tezi, Marmara Üniversitesi, İstanbul, 2016.
 • Araz, Ömer Faruk, “Rabbani Yahudiliğin İlk Yorum Prensipleri: Hillel’in Yedi Yorum Kuralı”, İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi, c. V, sayı 2, 2016, s.321-337.
 • Araz, Ömer Faruk, “Rabbani Gelenekte Rabbi Yişmael’in Tevrat Tefsiri İçin Oluşturduğu On üç Yorum Kuralı”, Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, c. LI, Aralık 2016, s. 115-134.
 • Bacher, Wilhelm, “Hillel”, The Jewish Encyclopaedia (JE), c. VI, s. 397-399. Bacher, Wilhelm, “Academies in Palestine”, JE, c. I, s.147.
 • Blidstein, Gerald Y. - Isaac Levitats, “Nasi”, EJ, c. XIV, s.784-785.
 • Boccaccini, Gabriele, Roots of Rabbinic Judaism, Cambridge: William B. Eerdmans Pub. Comp., 2002.
 • Brown, Francis ve S.R. Driver, C.A. Briggs, Hebrew and English Lexicon of The Old Testament, New York: The Riverside Press, 1906.
 • Buxbaum, Yitzhak, The Life and Teachings of Hillel, New York: Rowman & Littlefield Publishers, 1992.
 • Chan, Man Ki, A Comparative Study Of Jewish Commentaries And Patristic Literature On The Book Of Ruth, Yayınlanmamış Doktora Tezi, University of Pretoria, 2010.
 • Dov Gilat, Yitzhak, “Soferim”, EJ, c. XVIII, s. 743-744.
 • Editorial Staff, “Av Bet Din”, EJ, c. II, s. 716-717.
 • Flusser, David, Judaism of the Second Temple Period, Jerusalem: The Hebrew University Magnes Press, 2009, c. I-II.
 • Glatzer, Nahum N., Hillel the Elder: The Emergence of Classical Judaism, New York: Schocken Books, 1956.
 • Goldin, Judah, “Hillel the Elder”, The Journal of Religion, vol.26, no.4 (Oct., 1946), s. 263-277.
 • Guttman, Alexander, Rabbinic Judaism in the Making, Detroit: Wayne State Univ. Press, 1970.
 • Herr, Moshe David, “Shammai”, EJ, c. XVIII, s. 394. http://en.wikipedia.org/wiki/House_of_Shammai, (Erişim Tarihi: 15.11.2016). https://www.jewishvirtuallibrary.org/jsource/biography/hillel.html, (Erişim Tarihi: 02.10.2016).
 • Kaminka, Armand, “Hillel’s Life and Work”, The Jewish Quarterly Review (JQR), New Series, v.30, no.2 (Oct., 1939), s. 107-122.
 • Krauss, Samuel, Babylonia, JE, c. II, s. 401-415.
 • Lauterbach, Jacob Zallel, “Zugot”, JE, c. XII, s. 698.
 • Lauterbach, Jacob Zallel, Midrash and Mishnah: A Study ın the Early History of the Halaḥah, New York: The Bloch Publishing Company, 1916. Lauterbach, Jacob Zallel, “Shammai”, JE, c. XI, s.230.
 • Lauterbach, Jacob Zallel, “Tannaim and Amoraim”, JE, c. XII, s. 49.
 • Mendelsohn, S., “Bet Hillel and Bet Shammai”, JE, c. III, s. 115-116.
 • Midrash Rabbah, (ed. H. Friedman, Maurice Simon), London: Soncino Press, 1939, c. I-X.
 • Miller, Stuart S., “Beit Hillel and Beit Shammai”, Encyclopaedia of Religion (ER), c.VI, s. 3981. Mişna, www.mechon-mamre.org.
 • Moore, George Foot, Judaism in the First Centuries of the Christian Era The Age of the Tannaim, USA: Harvard Un. Press, 1927.
 • Neusner, Jacob, The Rabbinic Traditions About The Pharisees Before 70, Leiden: Brill, 1971, c. I-III.
 • Neusner, Jacob, “The History of Earlier Rabbinic Judaism: Some New Approaches”, History of Religions, 16:3 (1977: Feb), s. 216-236.
 • Neusner, Jacob, Understanding Rabbinic Judaism, New York: Ktav Publishing House, 1974. Neusner, Jacob, Social Teaching of Rabbinic Judaism, Leiden: Brill, 2001, c. I-II.
 • Neusner, Jacob, The Four Stages of Rabbinic Judaism, London and New York: Routledge, 2002.
 • Newman, Jacob, Halakik Sources: From the Beginning to the Ninth Century, Leiden: E.J. Brill, 1969.
 • Roth, Daniel, “The Ninth of Adar: The Day Constructive Conflict Turned Destructive”, http://pcjcr.pardes.org/wp-content/uploads/2012/12/TheNinth-of-Adar-by-Daniel-Roth.pdf, (Erişim Tarihi: 06.05.2015).
 • Safrai, Chana, "Bet Hillel and Bet Shammai.",Jewish Women: A Comprehensive Historical Encyclopedia, http://jwa.org/encyclopedia/article/bet-hillel-and-betshammai, (Erişim Tarihi: 15.11.2016).
 • Schiffmann, Lawrence H., From Text to Tradition: A History of Second Temple and Rabbinic Judaism, New Jersey: Ktav Publishing House Inc., 1991.
 • Schiffmann, Lawrence H., Understanding Second Temple and Rabbinic Judaism, New Jersey: Ktav Publishing House, 2003.
 • Shapira, Haim, “The Schools Hillel and Shammai”, The Jewish Law Annual, Vol. XVII, s. 159-208.
 • Sifre A Tannaitic Commentary on the Book of Deuteronomy, terc. Reuven Hammer, New York: Yale Un. Press, 1986.
 • Sperber, Daniel, “Tannaim” Encyclopaedia Judaica (EJ), c.XIX, s. 505.
 • Strack, H.L. ve G. Stemberger, Introduction to the Talmud and Midrash, terc. Marcus Bockmuehl, Edinburg: T & T Clark, 1991.
 • Talmud Babylonian, (ed. Isidore Epstein), London: The Soncino Press, 1978.
 • The Jerusalem Talmud: a translation and commentary, (ed. Jacob Neusner), Hendrickson Publishers, 2008. Tosefta, www.mechon-mamre.org.
 • Ulmer, Rivka, Egyptian Cultural Icons in Midrash, Berlin: Walter de Gruyter, 2009.
 • Urbach, Ephraim E., The Sages Their Concepts and Beliefs, Jerusalem: Magnes Press, 1975, c. I-II.
 • Wald, Stephen G., “Hillel”, Encyclopaedia Judaica (EJ) (Encyclopaedia Hebraica’dan), c.IX, s. 108-110.
 • Zeitlin, Solomon, “Hillel and the Hermeneutic Rules”, JQR, New Series, Vol.54, No.2 (Oct., 1963), s. 161-173.
 • Zeitlin, Solomon, “Sameias and Pollion”, Journal of Jewish Lore and Philosophy, Vol.1, No.1 (January 1919), s. 61-67.

TÜBİTAK ULAKBİM Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi Cahit Arf Bilgi Merkezi © 2019 Tüm Hakları Saklıdır.