Asker KARTARI
(Kadir Has Üniversitesi)
Yıl: 2017Cilt: 4Sayı: 1ISSN: 2148-970X / 2148-970XSayfa Aralığı: 207 - 220Türkçe

121 0
NİTEL DÜŞÜNCE VE ETNOGRAFİ: ETNOGRAFİK YÖNTEME DÜŞÜNSEL BİR YAKLAŞIM
Bu yazıda niteliksel düşüncenin ne olduğunu, nereden kaynaklandığını ve etnografi ile olan ilişkisini irdelemeye çalışacağım. "Bilgi"yi öznenin nesne ile kurduğu bağın ürünü olarak kabul edersek, amacım, öznenin, yani araştırmacının araştırma nesnesi ile bağ kurmak için kullandığı çıkış noktasının nesneyi anlamada ne kadar etkin olduğunu ortaya koymaktan ibarettir.
Sosyal > İletişim
DergiAraştırma MakalesiErişime Açık
 • Adorno, Th. W., Dahrendorf, R., Pilor H., Albert H., Habermas, J., Popper, K. R. (1969). Der Posisivismusstreit in der deutschen Soziologie. Darmstadt.
 • Apel, K.-O. (1973). Transformation der Philosophie. Sprachanalytik, Semiotik, Hermeneutik, 1. Cilt. Frankfurt: Suhrkamp.
 • Blumer, H. (1973): Der methodologische Standpunkt des symbolischen Interaktionismus, Arbeitsgruppe Bielefelder Soziologen, Cilt 1, s. 80-146.
 • Chaney, D. (2002). Cultural Change and Everyday Life. New York: Palgrave. Dewey, J. (1931). Qualitative Thought: http://faculty.uml.edu/rinnis/45.301%20Ways%20of%20Knowing/Qualitative%2 0Thought.htm Son Erişim: 26.05.2017
 • Dilthey, W. (1958). Gesammte Schriften, Cilt VII, Stuttgart.
 • Dreier, O. (1980). Familiales Sein und familiales Bewußtsein. Therapeutische Analyse einer Arbeiterfamilie, Frankfurt.
 • Fetterman, D. V. (1998). Ethnography. Step by Step, 2. Baskı, Thousand Oaks: Sage.
 • Gadamer, A. G., Boehm G. (ed) (1976). Seminar. Philosophische Hermeneutik, Frankfurt: Suhrkamp.
 • Graverus, I.-M. (1987). Kultur und Alltagswelt, Frankfurt am Main.
 • Highmore, B. (ed) (2002). The Everyday Life Reader, Londra ve New York: Psychology Press.
 • Hoffmann-Riem, C.: Die Sozialforschung einer interpretativen Soziologie, Kölner Zeitschrift für Soziologie und Sozialpsychologie, Sayı 32, s. 339-372.
 • Hothersall, D. (2004). The History of Psychology, New York: McGraw Hill.
 • Kartarı, A. (2016). Kültür, Farklılık ve İletişim. Kültürlerarası İletişimin Kuramsal Dayanakları, 2. Baskı, İstanbul: İletişim.
 • König, R. (ed.) (1952). Praktische Sozialforschung. Das Interview - Formen - Technik - Auswertung, Zürih: Kiepenheuer & Witsch.
 • Lazarsfeld, P. (ed) (1954). Mathematical Thinking in the Social Sciences, Illionis: Free Press.
 • Lefebvre, H. (1998). Modern Dünyada Gündelik Hayat, (I. Gürbüz, Çev.), İstanbul: Sel.
 • Markard, M. (1991). Methodik subjektwissenschaftlicher Forschung. Jenseits des Streits um quantitaive und qualitative Verfahren. Hamburg: Argument.
 • Marshall, G. (1999). Sosyoloji Sözlüğü, (O. Akınhay, D. Kömürcü, Çev.) Ankara: Bilim ve Sanat.
 • Riedel, M. (1978). Verstehen oder Erklären? Stuttgart: Klett-Cotta.
 • Ringer, F. (2003). Weber'in Metodolojisi, (M. Küçük, Çev.) Ankara: Doğu Batı.
 • Seiffert, H. (1992). Einführung in die Hermeneutik. Die Lehre von der Interpretation in den Fachwissenschaften, Tübingen.
 • Störig, H. J. (1950). Kleine Weltgeschichte der Philosophie, Stuttgart: Fischer.
 • Ulin, R. C. (1984). Understanding Cultures. Perspectives in Anthropology and Social Theory. Austin: Wiley Blackwell.
 • Wert, J. E., Neidt, C. O., Ahmann, J. S. (1954). Statistical Methods in Educational and Psychological Research, New York: Appleton-Century-Crofts.
 • Wright, G. H. v. (1974). Erklären und Verstehen, Frankfurt.

TÜBİTAK ULAKBİM Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi Cahit Arf Bilgi Merkezi © 2019 Tüm Hakları Saklıdır.