M. Oğuzhan İLBAN
(Doç. Dr., Balıkesir Üniversitesi/Burhaniye Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu)
MUAMMER BEZİRGAN
(Öğr. Gör. Dr., Balıkesir Üniversitesi/Burhaniye Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu)
Ali KAPLAN
(Yüksek lisans öğrencisi, Balıkesir Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Turizm İşletmeciliği Anabilim Dalı)
Yıl: 2016Cilt: 19Sayı: 36-1ISSN: 1301-5265 / 2651-4974Sayfa Aralığı: 399 - 417Türkçe

119 8
YİYECEK İÇECEK İŞLETMELERİNDE YÖNETİCİLERİN LİDERLİK DAVRANIŞ TARZLARININ ÇALIŞANLARIN ÖRGÜTSEL BAĞLILIKLARINA ETKİSİ: EDREMİT KÖRFEZİ ÖRNEĞİ
Bu çalışmanın amacı; Edremit körfezinde bulunan yiyecek içecek işletmelerinde yönetici konumunda bulunanların liderlik davranış tarzlarının işletme çalışanlarının örgütsel bağlılıklarına olan etkisinin belirlenmesidir. Araştırma Edremit Körfezi'nde bulunan yiyecek içecek işletmelerinde çalışmakta olan 326 personel ile yüz yüze anket yöntemi kullanılarak gerçekleştirilmiştir. Araştırma sonucunda liderlik davranış tarzlarının alt boyutlarından karizmatik liderlik tarzının personellerin örgütsel bağlılıklarına olumlu ve anlamlı bir etkisi olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Araştırmanın bir diğer sonucu ise demokratik liderlik davranış tarzının, çalışanların duygusal bağlılıklarını pozitif ve anlamlı bir şekilde etkilerken, devam bağlılığı ve normatif bağlılık üzerinde her hangi bir etkiye sahip olmamasıdır. Normatif bağlılık ve devam bağlılığı üzerinde etkili olan otokratik liderlik davranış tarzının, duygusal bağlılık üzerinde her hangi bir etkisinin olmaması ise araştırmada tespit edilen diğer bir husustur. Elde edilen bulgular analiz edilerek ve yorumlanarak işletme sahiplerine, işletme yöneticilerine ve ileride bu alanda çalışma yapabilecek araştırmacılara öneriler de bulunulmuştur.
DergiAraştırma MakalesiErişime Açık

TÜBİTAK ULAKBİM Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi Cahit Arf Bilgi Merkezi © 2019 Tüm Hakları Saklıdır.