SERAP ERDOĞAN
(Anadolu Üniversitesi)
ASLI YILDIRIM
(Anadolu Üniversitesi)
NURBANU PARPUCU
(Anadolu Üniversitesi)
Ülkü Büşra ÜLKÜ
(Bilim Uzmanı, MEB Cemal Ererdi Anaokulu)
Yıl: 2017Cilt: 32Sayı: 2ISSN: 1300-5340 / 2536-4758Sayfa Aralığı: 494 - 512Türkçe

279 8
Okul Öncesi Eğitimde Öğretmen Destek Programının Uygulamaya Yansıması
Bu araştımanın amacı, güncellenen 2013 Okul Öncesi Eğitim Programının araştırmacılar tarafından geliştirilmiş olan "Öğretmen Destek Programı" ile öğretmenlere aktarılması ve bu destek sürecinin öğretmenlerin 2013 Okul Öncesi Eğitim Programının uygulamalarına nasıl yansıdığını incelemektir. Araştırma, eylem araştırması olup araştırmanın çalışma grubunu Eskişehir ilinde Milli Eğitim Bakanlığına bağlı olarak hizmet veren okul öncesi eğitim kurumlarından seçilen iki bağımsız anaokulundan toplam 19 okul öncesi öğretmeni oluşturmuştur. Araştırma verileri araştırmacılar tarafından geliştirilmiş olan öğretmenlerin eğitim öncesinde program ile ilgili bilgilerini değerlendirme formu, öğretmenlerin eğitim sonrasında program ile ilgili bilgilerini değerlendirme formu ile toplanmıştır. Ayrıca, zümre toplantısı gözlem notlarından ve öğretmen görüşme formlarından veri kaynağı olarak yararlanılmıştır. Toplanan veriler tümevarım tekniği ile analiz edilmiştir. Araştırma öğretmenlerin, öğrenme merkezlerini planlama, öğrenme merkezlerinde çocukları ilgi alanına göre yönlendirmeyi daha etkin uygulamaya başladıklarını, sınıf içi gözlem konusunda daha etkin kararlar alabildikleri görülmüştür. Öğretmen Destek Programı'nın yalnızca çalışılan gruba katkıyla sınırlı kalmadığı, meslektaş paylaşımı yoluyla diğer öğretmenlere de ulaştığı görülmüştür.
Fen > Temel Bilimler > Matematik
Sosyal > Davranış Bilimleri
Sosyal > Eğitim, Eğitim Araştırmaları
Sosyal > Eğitim, Özel
Sosyal > Aile Çalışmaları
Sosyal > Psikoloji
DergiAraştırma MakalesiErişime Açık

TÜBİTAK ULAKBİM Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi Cahit Arf Bilgi Merkezi © 2019 Tüm Hakları Saklıdır.