GÖKHAN UYANIK
(Kastamonu Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, İlköğretim Bölümü, Kastamonu)
Yıl: 2016Cilt: 24Sayı: 4ISSN: 1300-8811Sayfa Aralığı: 1571 - 1588Türkçe

136 5
Farklı Lisans Programlarındaki Öğretmen Adaylarının Hava Kirliliğine İlişkin Algılarının ve Duyarlılıklarının İncelenmesi
Bu araştırmada, Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi birinci ve dördüncü sınıf düzeylerinde farklı lisans programlarında öğrenim gören öğretmen adaylarının hava kirliliğine ilişkin algılarının ve duyarlılıklarının belirlenmesi amaçlanmıştır. Araştırma tarama modelinde gerçekleştirilmiştir. Araştırmanın örneklemini, Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi'nde öğrenim gören 273 öğretmen adayı oluşturmuştur. Öğretmen adaylarının hava kirliliği algılarına ve hava kirliliğine yönelik duyarlılıklarına ilişkin görüşleri Akkurt (2011) tarafından geliştirilen ölçekle belirlenmiştir. Ölçek; Sınıf Öğretmenliği, Fen Bilgisi Öğretmenliği, Türkçe Öğretmenliği ve Sosyal Bilgiler Öğretmenliği olmak üzere dört farklı lisans programında, birinci ve dördüncü sınıf düzeylerinde öğrenim gören öğrencilere uygulanmıştır. Araştırma bulgularına göre, birinci ve dördüncü sınıfta öğrenim gören ve üniversitede çevre eğitimi dersi alan ve almayan öğretmen adaylarının görüşleri arasında anlamlı farklar olduğu görülmüştür. Dördüncü sınıftaki öğretmen adayları ile üniversitede çevre eğitimi dersi almış olan öğretmen adaylarının hava kirliliğine ilişkin algı ve duyarlılıklarının daha yüksek düzeyde olduğu belirlenmiştir
Fen > Temel Bilimler > Matematik
Sosyal > Eğitim, Eğitim Araştırmaları
Sosyal > Eğitim, Özel
DergiAraştırma MakalesiErişime Açık

TÜBİTAK ULAKBİM Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi Cahit Arf Bilgi Merkezi © 2019 Tüm Hakları Saklıdır.