Kahraman İPEKDALA
(Ahi Evran University)
Zeycan HELVACI
(Aksaray University)
SELİM SÜALP ÇAĞLAR
(Hacettepe University)
Yıl: 2016Cilt: 17Sayı: Special IssueISSN: 2149-2174 / 2149-3898Sayfa Aralığı: 40 - 43Türkçe

198 9
Türkiye’deki çam kese böceği pullarının şekil analizinin ilk sonuçları
İki çam kese böceği (ÇKB) türü olan Thaumetopoea wilkinsoni ve T. pityocampa'nın larvaları memelilerde ciddi alerjik reaksiyonlara neden olmakla kalmaz, aynı zamanda Akdeniz çamlarının da önemli zararlılarıdır. T. pityocampa daha ziyade Avrupa'da, T. wilkinsoni ise Türkiye ve Orta Doğu'da yayılış gösterir. Yakın zamanlarda yapılan çalışmalar iki türün yayılış alanlarının Türkiye'de kesiştiğini göstermiştir. Dişi güveler yumurtalarını abdomenlerinde bulunan pullarla örter. Bu pulların yumurtaları parazitoidlerden koruduğu düşünülmektedir. Her ne kadar T. wilkinsoni ve T. pityocampa morfolojik olarak birbirine çok benzese de birkaç çalışmada pul morfolojisinin tür ayrımında kullanabileceği öne sürülmüştür. Ancak arazi gözlemlerimiz bu iddiayı desteklememektedir. Bununla birlikte bu konu ile ilgili olarak şimdiye kadar herhangi bir istatistiksel çalışma yapılmamıştır. Bu çalışmada konuya ilişkin sorulara cevap aramak amacıyla Türkiye ve Kıbrıs'ta farklı alanlardan toplanan 60 bireye ait fotoğraflanmış pullar dijitalleştirilerek geometrik morfometri yaklaşımlarıyla incelenmiştir. TPS yazılımı kullanılarak şekil analizi ve morfometrik hesaplamalarda kullanılan hassas bir yöntem olan Eliptik Fourier Anahat Analizi yapılmıştır. Sonuçlar pul morfolojisi ile tür taksonomisi arasında herhangi bir uyum göstermemiştir. Bu sonuç pul morfolojisinin Türkiye'de yayılış gösteren T. wilkinsoni ve T. pityocampa'yı birbirinden ayırt etmeye yetecek bir taksonomik karakter olmadığı şeklinde yorumlanabilir. Ancak bu iki türün Türkiye'de melezleşme ile sonuçlanabilecek bir temas kuşağının bulunduğu unutulmamalıdır. Bu durum morfolojik örüntüleri önemli ölçüde değişkliğe uğratmış olabilir. Daha doğru sonuçlara ulaşmak için bu çalışma her iki türün de tüm yayılış alanlarını kapsayacak şekilde genişletilmelidir
Fen > Temel Bilimler > Biyoloji
DergiAraştırma MakalesiErişime Açık
 • Avci, M., 2000. Investigation on structure of egg-batches, parasitism and egg laying habits of Thaumetopoea pityocampa (Den.&Schiff.) (Lepidoptera: Thaumetopoeidae) in various regions of Turkey. Turk. J. Entomol., 24, 167-178.
 • Avci, M., Oğurlu İ., 2002. Göller bölgesi çam ormanlarında çam kese böceği [Thaumetopoea pityocampa (Den. & Schiff.)]: Önemi, biyolojisi ve doğal düşmanları (Pine processionary moth, Thaumetopoea pityocampa, in Turkish Lakes Region: Its importance, biology and natural enemies). Proc. “Ülkemiz Ormanlarında Çam Kese Böceği Sorunu ve Çözüm Önerileri” Symp. pp. 28- 36.
 • Carus, S., 2004. Impact of defoliation by the pine processionary moth (Thaumetopoea pityocampa) on radial, height and volume growth of Calabrian pine (Pinus brutia) trees in Turkey. Phytoparasitica, 32, 459- 469.
 • Crampton, J.S., 1995. Elliptic Fourier shape analysis of fossil bivalves: some practical considerations. Lethaia, 28, 179-186.
 • Démolin, G., 1969. Comportement des adultes de Thaumetopoea pityocampa Schiff. dispersion spatiale, importance écologique. Ann. Sci. For., 26, 81-102. Denis, M., Schiffermüller, I., 1776. Systematisches Verzeichnis der Schmetterlinge der Wiener Gegend, Bernardi, Wien.
 • Doğanlar, M., Doğanlar, O., Doğanlar, F., 2005.
 • Morphology and systemtics of European species of Traumatocampa Wallengren, 1871 with descriptions of two new species from the Mediterranean region of Turkey (Lepidoptera, Thaumetopoeidae). Entomofauna, Z. Entomol., 26, 229-240.
 • Ferson, S., Rohlf, F.J., Koehn, R., 1985. Measuring shape variation of two dimensional outlines. Syst. Zool., 34, 59-68.
 • Floater, G.J., 1998. Tuft scales and egg protection in Ochrogaster lunifer Herrich-Schaffer (Lepidoptera: Thaumetopoeidae). Austral. J. Entomol., 37, 34-39.
 • Halperin, J., 1990. Life history of Thaumetopoea sp p. (Lepidoptera: Thaumetopoeidae) in Israel. J. Appl. Entomol. 110, 1-6.
 • İpekdal, K., 2012. Delimination and phylogeography of Turkish pine processionary moth species, Thaumetopoea pityocampa and T. wilkinsoni. PhD Thesis, Hacettepe University Institute for Graduate Studies in Science, Ankara, Turkey.
 • İpekdal, K., Burban, C., Kerdelhué, C., Cağlar, S.S., 2015. Distribution of two pine processionary moth species in Turkey evidences a contact zone. Turk. J. Zool., 39:868- 876.
 • Kuhl, F.P., Giardina, C.R., 1982. Elliptic Fourier features of a closed contour. Comp. Graph. Image Process., 18, 259-278.
 • Masutti, L., Battisti, A., 1990. Thaumetopoea pityocampa (Den. & Schiff.) in Italy. Bionomics and perspectives of integrated control. J. Appl. Entomol., 110, 229-234.
 • Michaux, J., Chevret, P., Renaud, S., 2007. Morphological diversity of Old World rats and mice (Rodentia, Muridae) mandible in relation with phylogeny and adaptation. J. Zool. Syst. Evol. Res., 45, 263-279.
 • Mirchev, P., Schmidt, G.H., Tsnakov, G., Avci, M., 2004.
 • Egg parasitoids of Thaumetopoea pityocampa (Den. & Schiff.) (Lep., Thaumetopoeidae) and their impact in SW Turkey. J. Appl. Entomol., 128, 533-542.
 • Özkazanç, O., 2002. Çam kese böceği Thaumetopoea pityocampa Schiff. (Lepidoptera: Thaumetopoeidae)’nin Akdeniz Bölgesi’ndeki biyo-ekolojisi (Bioecology of the pine processionary moth Thaumetopoea pityocampa Schiff. (Lepidoptera: Thaumetopoeidae) in the Mediterranean Region of Turkey). Proc. “Ülkemiz Ormanlarında Çam Kese Böceği Sorunu ve Çözüm Önerileri” Symp., pp. 1-11.
 • Renaud, S., Michaux, J., Jaeger, J.-J., Auffray, J.-C., 1996. Fourier analysis applied to Stephanomys (Rodentia, Muridae) molars: nonprogressive evolutionary pattern in a gradual lineage. Paleobiol., 22, 255-265.
 • Rodríguez-Mahillo, A.I., González-Muñoz, M., Vega, J.M., López, J.A., Yart, A., Kerdelhué, C., Camafeita, E., García Ortiz, J.C., Vogel, H., Toffolo, E.P., et al., 2012.
 • Setae from the pine processionary moth (Thaumetopoea pityocampa) contain several relevant allergens. Contact Dermatitis 67, 367-374.
 • Rohlf, F.J., 1990. Fitting curves to outlines. In: Rohlf FJ, Bookstein FL (Eds) Proc. Michigan Morphometrics Workshop, The University of Michigan Museum of Zoology, pp. 169-176.
 • Rohlf, F., 2010. tpsDig, digitize landmarks and outlines, version 2.16. Stony Brook (NY): Department of Ecology and Evolution, State University of New York at Stony Brook.
 • Schmidt, G.H., 1990. The egg-batch of Thaumetopoea pityocampa (Den. & Schiff.) (Lep., Thaumetopoeidae): Structure, hatching of the larvae and parasitism in southern Greece. J. Appl. Entomol., 110, 217-228.
 • Tsankov, G., Breuer, M., Schmidt, G.H., Maslov, A., 1991.
 • Scale shape and colour of egg batches of some Thaumetopoea species (Insecta, Lepidoptera, Thaumetopoeidae). Boll. Zool. Agr. Bachic., Ser II, 23, 45-60.
 • Vega, J.M., Moneo, I., Armentia, A., López-Rico, R., Curiel, G., Bartolome, B., Fernández, A., 1997. Anaphlaxis to a pine caterpillar. Allergy, 52, 1244-1245.

TÜBİTAK ULAKBİM Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi Cahit Arf Bilgi Merkezi © 2019 Tüm Hakları Saklıdır.