AHMET TUNCAY YILMAZLAR
(Department of General Surgery, Uludag University Faculty of Medicine, Bursa)
ÖZGEN IŞIK
(Department of General Surgery, Uludag University Faculty of Medicine, Bursa)
Ersin ÖZTÜRK
(Department of General Surgery, Uludag University Faculty of Medicine, Bursa)
ALİ ÖZER
(Department of General Surgery, Uludag University Faculty of Medicine, Bursa)
BARIŞ GÜLCÜ
(Department of General Surgery, Uludag University Faculty of Medicine, Bursa)
İLKER ERCAN
(Department of Biostatistics, Uludag University Faculty of Medicine, Bursa)
Yıl: 2014Cilt: 20Sayı: 5ISSN: 1306-696X / 1307-7945Sayfa Aralığı: 333 - 337İngilizce

118 0
Fournier's gangrene: Review of 120 patients and predictors of mortality
AMAÇ: Fournier gangreni (FG) acil ve agresif debridman gerektiren, yıkıcı ve potansiyel ölümcül bir hastalıktır. Bu çalışmanın amacı FG için mortalite prediktörlerini geniş bir kohortta araştırmaktır. GEREÇ VE YÖNTEM: Fournier gangreni hastalarının ileriye yönelik olarak kaydedilmiş verileri derlendi. Demografik veriler, semptom süresi, Uludağ Fournier Gangreni Şiddet Skoru (UFGSI), yandaş hastalıklar [özellikle diabetes mellitus (DM)], etiyoloji, debridman sayısı, stoma gereksinimi, yoğun bakım ve hastane yatış süresi, morbidite ve mortalite oranları değerlendirildi. Multivaryans analiz ile mortaliteye etkili faktörler belirlendi. BULGULAR: Median yaşı 58 (22-85) olan 120 hasta (81 erkek) çalışmaya alındı. Median UFGSI skoru 9'du (1-30). Altmış dokuz hastada (%57.5) DM vardı. FG 59 hastada perianal, 52 hastada ürogenital ve 9 hastada cilt kaynaklıydı. Median debridman sayısı 3'tü (1-12) ve 31 hastada stoma açıldı, 48 hasta yoğun bakımda takip edilirken 25 hastada mekanik ventilasyon desteği gerekti. Toplam mortalite oranı %20.8'di. Multivaryans analizde UFGSI tek mortalite prediktörü olarak saptandı (p=0.001). UFGSI 9 veya daha yüksek olan hastalarda mortalite oranı 13.64 kez daha sıktı. TARTIŞMA: Fournier gangreni acil cerrahi gerektiren ölümcül bir hastalıktır. UFGSI FG hastalarında mortalitenin etkin bir prediktörüdür.
Fen > Tıp > Cerrahi
DergiAraştırma MakalesiErişime Açık
 • 1. Aridogan IA, Izol V, Abat D, Karsli O, Bayazit Y, Satar N. Epidemiological characteristics of Fournier's gangrene: a report of 71 patients. Urol Int 2012;89:457-61.
 • 2. Yilmazlar T, Ozturk E, Ozguc H, Ercan I, Vuruskan H, Oktay B. Fournier's gangrene: an analysis of 80 patients and a novel scoring system. Tech Coloproctol 2010;14:217-23.
 • 3. Eke N. Fournier's gangrene: a review of 1726 cases. Br J Surg 2000;87:718-28.
 • 4. Bjurlin MA, O'Grady T, Kim DY, Divakaruni N, Drago A, Blumetti J, et al. Causative pathogens, antibiotic sensitivity, resistance patterns, and severity in a contemporary series of Fournier's gangrene. Urology 2013;81:752-8.
 • 5. Bhatnagar AM, Mohite PN, Suthar M. Fournier's gangrene: a review of 110 cases for aetiology, predisposing conditions, microorganisms, and modalities for coverage of necrosed scrotum with bare testes. N Z Med J 2008;121:46-56.
 • 6. Yanar H, Taviloglu K, Ertekin C, Guloglu R, Zorba U, Cabioglu N, et al. Fournier's gangrene: risk factors and strategies for management. World J Surg 2006;30:1750-4.
 • 7. Martinschek A, Evers B, Lampl L, Gerngroß H, Schmidt R, Sparwasser C. Prognostic aspects, survival rate, and predisposing risk factors in patients with Fournier's gangrene and necrotizing soft tissue infections: evaluation of clinical outcome of 55 patients. Urol Int 2012;89:173-9.
 • 8. Erol B, Tuncel A, Hanci V, Tokgoz H, Yildiz A, Akduman B, et al. Fournier's gangrene: overview of prognostic factors and definition of new prognostic parameter. Urology 2010;75:1193-8.
 • 9. Ruiz-Tovar J, Córdoba L, Devesa JM. Prognostic factors in Fournier gangrene. Asian J Surg. 2012;35:37-41.
 • 10. Ersoz F, Sari S, Arikan S, Altiok M, Bektas H, Adas G, et al. Factors affecting mortality in Fournier's gangrene: experience with fifty-two patients. Singapore Med J 2012;53:537-40.
 • 11. Benjelloun el B, Souiki T, Yakla N, Ousadden A, Mazaz K, Louchi A, et al. Fournier's gangrene: our experience with 50 patients and analysis of factors affecting mortality. World J Emerg Surg 2013;8:13.
 • 12. Yilmazlar T, Ozturk E, Alsoy A, Ozguc H. Necrotizing soft tissue infections: APACHE II score, dissemination, and survival. World J Surg 2007;31:1858-62.
 • 13. Laor E, Palmer LS, Tolia BM, Reid RE, Winter HI. Outcome prediction in patients with Fournier's gangrene. J Urol 1995;154:89-92.
 • 14. Gürdal M, Yücebas E, Tekin A, Beysel M, Aslan R, Sengör F. Predisposing factors and treatment outcome in Fournier's gangrene. Analysis of 28 cases. Urol Int 2003;70:286-90.
 • 15. Czymek R, Frank P, Limmer S, Schmidt A, Jungbluth T, Roblick U, et al. Fournier's gangrene: is the female gender a risk factor? Langenbecks Arch Surg 2010;395:173-80.
 • 16. Kabay S, Yucel M, Yaylak F, Algin MC, Hacioglu A, Kabay B, et al. The clinical features of Fournier's gangrene and the predictivity of the Fournier's Gangrene Severity Index on the outcomes. Int Urol Nephrol 2008;40:997-1004.
 • 17. Sugihara T, Yasunaga H, Horiguchi H, Fujimura T, Ohe K, Matsuda S, et al. Impact of surgical intervention timing on the case fatality rate for Fournier's gangrene: an analysis of 379 cases. BJU Int 2012;110(11 Pt C):E1096-100.
 • 18. Korkut M, Içöz G, Dayangaç M, Akgün E, Yeniay L, Erdoğan O, et al. Outcome analysis in patients with Fournier's gangrene: report of 45 cases. Dis Colon Rectum 2003;46:649-52.
 • 19. Sorensen MD, Krieger JN, Rivara FP, Klein MB, Wessells H. Fournier's gangrene: management and mortality predictors in a population based study. J Urol 2009;182:2742-7.
 • 20. Ozturk E, Sonmez Y, Yilmazlar T. What are the indications for a stoma in Fournier's gangrene? Colorectal Dis 2011;13:1044-7.
 • 21. Ozturk E, Ozguc H, Yilmazlar T. The use of vacuum assisted closure therapy in the management of Fournier's gangrene. Am J Surg 2009;197:660-5.
 • 22. Ersay A, Yilmaz G, Akgun Y, Celik Y. Factors affecting mortality of Fournier's gangrene: review of 70 patients. ANZ J Surg 2007;77:43-8.
 • 23. Roghmann F, von Bodman C, Löppenberg B, Hinkel A, Palisaar J, Noldus J. Is there a need for the Fournier's gangrene severity index? Comparison of scoring systems for outcome prediction in patients with Fournier's gangrene. BJU Int 2012;110:1359-65.

TÜBİTAK ULAKBİM Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi Cahit Arf Bilgi Merkezi © 2019 Tüm Hakları Saklıdır.