Duygu Geler KÜLCÜ
(Department of Physical Medicine and Rehabilitation, Haydarpaşa Numune Training and Research Hospital, İstanbul, Turkey)
Aslıhan TARAKTAŞ
(Department of Physical Medicine and Rehabilitation, Fatih Sultan Mehmet Training and Research Hospital, İstanbul, Turkey)
Naciye BADUR
(Department of Physical Medicine and Rehabilitation, Fatih Sultan Mehmet Training and Research Hospital, İstanbul, Turkey)
Pelin ÇİZMECİ
(Department of Algology, Fatih Sultan Mehmet Training and Research Hospital, İstanbul, Turkey)
Feyza Ünlü ÖZKAN
(Department of Physical Medicine and Rehabilitation, Fatih Sultan Mehmet Training and Research Hospital, İstanbul, Turkey)
İlknur AKTAŞ
(Department of Physical Medicine and Rehabilitation, Fatih Sultan Mehmet Training and Research Hospital, İstanbul, Turkey)
Yıl: 2017Cilt: 63Sayı: 1ISSN: 1302-0234 / 1308-6316Sayfa Aralığı: 42 - 49İngilizce

40 2
Blinded and stimulator guided comparison of suprascapular nerve block in hemiplegic shoulder pain: a pilot study
Amaç: Bu çalışmada hemiplejik omuz ağrısında (HOA) kör ve stimülatör kılavuzluğunda, farklı supraskapular sinir blokajı (SSSB) uygulama yöntemlerinin birbirlerine üstünlüğü araştırıldı.Hastalar ve yöntemler: Eylül 2014 - Kasım 2014 tarihleri arasında yapılan bu çalışmaya katılma kriterlerini karşılayan 26 inme hastası (19 erkek, 7 kadın; ort. yaş 61.0±9.4 yıl; dağılım 53-76 yıl) dahil edildi. Hastalar randomize olarak iki eşit gruba ayrıldı. Grup A'daki hastalara kör SSSB, grup B'deki hastalara ise stimülatör kılavuzluğunda SSSB verildi. Eklem hareket açıklığı (EHA) (gonyometre ile) ve ağrı düzeyleri (görsel analog ölçeği-GAÖ ile) değerlendirildi. Ölçümler SSSB öncesinde, bir saat sonrasında ve bir hafta sonrasında yapıldı.Bulgular: Her iki grupta GAÖ ağrı skorlarında zamanla anlamlı olarak azalma (p<0.0001); fleksiyon ve abdüksiyon EHA açılarında (sırasıyla grup A: p=0.002 ve p=0.010; grup B: p=0.004 ve p=0.012) ise anlamlı artış gözlendi. Ek olarak grup B internal rotasyon EHA açılarında artış saptandı (p=0.036). Gruplar arasında, GAÖ ve EHA açıları bir saatlik ve bir haftalık değişim skorlarında anlamlı bir farklılık yoktu (p>0.05).Sonuç: Kör ya da stimülatör kılavuzluğunda yapılan supraskapular sinir blokajı tekniklerinin her ikisi de güvenli ve hemiplejik omuz ağrısı tedavisinde ağrının giderilmesinde etkilidir. Hiçbir enjeksiyon tekniği diğerinden üstün değildir
Fen > Tıp > Rehabilitasyon
DergiAraştırma MakalesiErişime Açık
 • 1. Aras M. Upper extremity problems and their rehabilitation in patients with stroke. J PMR Sci 2006;9(Suppl):14-18
 • 2. McLean DE. Medical complications experienced by a cohort of stroke survivors during inpatient, tertiarylevel stroke rehabilitation. Arch Phys Med Rehabil 2004;85:466-9.
 • 3. Snels IA, Beckerman H, Twisk JW, Dekker JH, Peter De Koning, Koppe PA, et al. Effect of triamcinolone acetonide injections on hemiplegic shoulder pain: A randomized clinical trial. Stroke 2000;31:2396-401.
 • 4. Shanahan EM, Ahern M, Smith M, Wetherall M, Bresnihan B, FitzGerald O. Suprascapular nerve block (using bupivacaine and methylprednisolone acetate) in chronic shoulder pain. Ann Rheum Dis 2003;62:400-6.
 • 5. Jeon WH, Park GW, Jeong HJ, Sim YJ. The Comparison of Effects of Suprascapular Nerve Block, Intra-articular Steroid Injection, and a Combination Therapy on Hemiplegic Shoulder Pain: Pilot Study. Ann Rehabil Med 2014;38:167-73.
 • 6. Walsh K. Management of shoulder pain in patients with stroke. Postgrad Med J 2001;77:645-9.
 • 7. Salgia A, Agarwal T, Puri SR, Sanghi S, Mohapatra A. Role of suprascapular nerve block in chronic shoulder pain: A comparative study of 60 cases. Med J DY Patil Univ 2014;7:44-7.
 • 8. Yasar E, Vural D, Safaz I, Balaban B, Yilmaz B, Goktepe AS, et al. Which treatment approach is better for hemiplegic shoulder pain in stroke patients: intra-articular steroid or suprascapular nerve block? A randomized controlled trial. Clin Rehabil 2011;25:60-8.
 • 9. Moore DC. Block of the suprascapular nerve.. Regional nerve block, 4th ed. Springfield, Illinois: Charles C Thomas 1979. p. 300-3.
 • 10. Fernandes MR, Barbosa MA, Sousa AL, Ramos GC. Suprascapular nerve block: important procedure in clinical practice. Rev Bras Anestesiol 2012;62:96-104.
 • 11. Joynt RL. The source of shoulder pain in hemiplegia. Arch Phys Med Rehabil 1992;73:409-13.
 • 12. Van Ouwenaller C, Laplace PM, Chantraine A. Painful shoulder in hemiplegia. Arch Phys Med Rehabil 1986;67:23-6.
 • 13. Teasell R, Foley N, Bhogal SK, Salter K. Management of post stroke pain [Internet]. London, Canada: Evidence-Based Review of Stroke Rehabilitation; 2012 [cited 2014 Mar 1].
 • 14. Fernandes MR, Fernandes RJ. Indirect arthroscopic decompression of spinoglenoid cyst with suprascapular neuropathy: report of two cases and literature review. Rev Bras Ortop 2015;45:306-11.
 • 15. Checcucci G, Allegra A, Bigazzi P, Gianesello L, Ceruso M, Gritti G. A new technique for regional anesthesia for arthroscopic shoulder surgery based on a suprascapular nerve block and an axillary nerve block: an evaluation of the first results. Arthroscopy 2008;24:689-96.
 • 16. Wertheim HM, Rovenstime FA. Suprascapular nerve block. Anesthesiology 1941;2:541-5.
 • 17. Karataş GK, Meray J. Suprascapular nerve block for pain relief in adhesive capsulitis: comparison of 2 different techniques. Arch Phys Med Rehabil 2002;83:593-7.
 • 18. Emery P, Bowman S, Wedderburn L, Grahame R. Suprascapular nerve block for chronic shoulder pain in rheumatoid arthritis. BMJ 1989;299:1079-80.
 • 19. Di Lorenzo L, Pappagallo M, Gimigliano R, Palmieri E, Saviano E, Bello A, et al. Pain relief in early rehabilitation of rotator cuff tendinitis: any role for indirect suprascapular nerve block? Eura Medicophys 2006;42:195-204.
 • 20. Lee KH, Khunadorn F. Painful shoulder in hemiplegic patients: a study of the suprascapular nerve. Arch Phys Med Rehabil 1986;67:818-20.
 • 21. Boonsong P, Jaroenarpornwatana A, Boonhong J. Preliminary study of suprascapular nerve block (SSNB) in hemiplegic shoulder pain. J Med Assoc Thai 2009;92:1669-74.
 • 22. Tubay A, Bal S, Bayram KB, Koçyiğit H, Gürgan A. Suprascapular nerve block and glenohumeral injection in hemiplegic shoulder pain: to compare the effectiveness on pain and disability. Turk J Phys Med Rehab 2012;58:299-303.
 • 23. Adey-Wakeling Z, Crotty M, Shanahan EM. Suprascapular nerve block for shoulder pain in the first year after stroke: a randomized controlled trial. Stroke 2013;44:3136-41.
 • 24. Peng PW, Wiley MJ, Liang J, Bellingham GA. Ultrasoundguided suprascapular nerve block: a correlation with fluoroscopic and cadaveric findings. Can J Anaesth 2010;57:143-8.
 • 25. Siegenthaler A, Moriggl B, Mlekusch S, Schliessbach J, Haug M, Curatolo M, et al. Ultrasound-guided suprascapular nerve block, description of a novel supraclavicular approach. Reg Anesth Pain Med 2012;37:325-8.
 • 26. Harmon D, Hearty C. Ultrasound-guided suprascapular nerve block technique. Pain Physician 2007;10:743-6.
 • 27. Chan CW, Peng PW. Suprascapular nerve block: a narrative review. Reg Anesth Pain Med 2011;36:358-73.
 • 28. Shim JH. Is Fluoroscopy-guided Suprascapular Nerve Block Better Than Other Techniques? Korean J Pain 2013;26:102-3.
 • 29. Bowens C Jr, Sripada R. Regional blockade of the shoulder: approaches and outcomes. Anesthesiol Res Pract 2012;2012:971963.

TÜBİTAK ULAKBİM Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi Cahit Arf Bilgi Merkezi © 2019 Tüm Hakları Saklıdır.