SEÇİLAY GÜNEŞ
(Department of Physical Medicine and Rehabilitation, Medical Faculty of Ankara University, Ankara, Turkey)
Yeşim KURTAİŞ AYTÜR
(Department of Physical Medicine and Rehabilitation, Medical Faculty of Ankara University, Ankara, Turkey)
HAYDAR GÖK
(Department of Physical Medicine and Rehabilitation, Medical Faculty of Ankara University, Ankara, Turkey)
ŞEHİM KUTLAY
(Department of Physical Medicine and Rehabilitation, Medical Faculty of Ankara University, Ankara, Turkey)
Neşe GÜNEŞ
(Department of Physical Medicine and Rehabilitation, Medical Faculty of Ankara University, Ankara, Turkey)
BİRKAN SONEL TUR
(Department of Physical Medicine and Rehabilitation, Medical Faculty of Ankara University, Ankara, Turkey)
Ayşe A. KÜÇÜKDEVECİ
(Department of Physical Medicine and Rehabilitation, Medical Faculty of Ankara University, Ankara, Turkey)
Yıl: 2017Cilt: 63Sayı: 1ISSN: 1302-0234 / 1308-6316Sayfa Aralığı: 66 - 71İngilizce

104 4
Demographic and clinical profile and functional outcomes of patients with spinal cord injury after rehabilitation
Amaç: Bu çalışmada omurilik yaralanmalı (OY) hastaların demografik ve klinik özellikleri incelendi ve rehabilitasyon sonrasında fonksiyonel sonuçlar araştırıldı.Hastalar ve yöntemler: Bu retrospektif ve tanımlayıcı çalışmada Ocak 2005 - Aralık 2010 tarihleri arasında kliniğimizde rehabilitasyon programına alınmış, kayıtları eksiksiz olan toplam 118 OY'li hasta (74 erkek, 44 kadın; ort. yaş 41±16 yıl; dağılım 13-74 yıl) incelendi. Hastaların demografik özellikleri, etyolojik faktörler, yaralanma sonrası geçen süre, hastanede yatış süresi, Amerikan Omurilik Derneği (ASIA) Bozukluk Ölçeği ile değerlendirilen yaralanma seviyesi ve İşlevsel Bağımsızlık Ölçütü (FIMTM) ile değerlendirilen fonksiyonel statü hastaneye yatış ve taburculuk sırasında analiz edildi. Omurilik yaralanmasına bağlı komplikasyonlar kaydedildi. Hastaların karakteristik özellikleri, komplikasyonların görülme sıklığı ve fonksiyonel ve nörolojik iyileşme düzeyleri değerlendirildi.Bulgular: Hastaların %70'i tetraplejik idi. Yaralanma sonrası geçen medyan süre dört ay (IQR: 1-15 ay) iken, medyan hastanede yatış süresi 76 gün idi. ASIA Bozukluk Ölçeğine göre yatışta Evre A (komplet) olan 47 hastadan dördü (%8) Evre B'ye ilerledi. İşlevsel Bağımsızlık Ölçütü motor skorları taburculukta anlamlı iyileşme gösterdi (p<0.001). En yaygın görülen komplikasyonlar idrar yolu enfeksiyonları (%70), bası yarası (%31) ve ağrıydı (%28).Sonuç: Üçüncü basamak bir hastanede yatarak rehabilitasyon OY'li hastalarda önemli fonksiyonel ve motor kazanımlar sağlamaktadır. Çalışma sonuçlarımıza göre, FIM motor skorları ile değerlendirilen günlük yaşam aktivitelerinde rehabilitasyon sonrasında önemli düzeyde iyileşme elde edilebilir
Fen > Tıp > Rehabilitasyon
DergiAraştırma MakalesiErişime Açık
 • 1. Wyndaele M, Wyndaele JJ. Incidence, prevalence and epidemiology of spinal cord injury: what learns a worldwide literature survey? Spinal Cord 2006;44:523-9.
 • 2. Kirshblum SC, Memmo P, Kim N, Campagnolo D, Millis S. Comparison of the revised 2000 American Spinal Injury Association classification standards with the 1996 guidelines. Am J Phys Med Rehabil 2002;81:502-5.
 • 3. Keith RA, Granger CV, Hamilton BB, Sherwin FS. The functional independence measure: a new tool for rehabilitation. Adv Clin Rehabil 1987;1:6-18.
 • 4. Granger CV, Hamilton BB, Linacre JM, Heinemann AW, Wright BD. Performance profiles of the functional independence measure. Am J Phys Med Rehabil 1993;72:84-9.
 • 5. Küçükdeveci AA, Yavuzer G, Elhan AH, Sonel B, Tennant A. Adaptation of the Functional Independence Measure for use in Turkey. Clin Rehabil 2001;15:311-9.
 • 6. Kurtzke JF. Epidemiology of spinal cord injury. Exp Neurol 1975;48:163-236.
 • 7. van Asbeck FW, Post MW, Pangalila RF. An epidemiological description of spinal cord injuries in The Netherlands in 1994. Spinal Cord 2000;38:420-4.
 • 8. Surkin J, Gilbert BJ, Harkey HL, Sniezek J, Currier M. Spinal cord injury in Mississippi. Findings and evaluation, 1992-1994. Spine (Phila Pa 1976) 2000;25:716-21.
 • 9. National Spinal Cord Injury Statistical Center1. Spinal cord injury facts and figures at a glance. J Spinal Cord Med 2013;36:1-2.
 • 10. McKinley WO, Seel RT, Hardman JT. Nontraumatic spinal cord injury: incidence, epidemiology, and functional outcome. Arch Phys Med Rehabil 1999;80:619-23.
 • 11. Citterio A, Franceschini M, Spizzichino L, Reggio A, Rossi B, Stampacchia G. Nontraumatic spinal cord injury: an Italian survey. Arch Phys Med Rehabil 2004;85:1483-7.
 • 12. Khazaeipour Z, Norouzi-Javidan A, Kaveh M, Khanzadeh Mehrabani F, Kazazi E, Emami-Razavi SH. Psychosocial outcomes following spinal cord injury in Iran. J Spinal Cord Med 2014;37:338-45.
 • 13. Armstrong JC, Nichols BE, Wilson JM, Cosico RA, Shanks L. Spinal cord injury in the emergency context: review of program outcomes of a spinal cord injury rehabilitation program in Sri Lanka. Confl Health 2014;8:4.
 • 14. Cosar SN, Yemisci OU, Oztop P, Cetin N, Sarifakioglu B, Yalbuzdag SA, et al. Demographic characteristics after traumatic and non-traumatic spinal cord injury: a retrospective comparison study. Spinal Cord 2010;48:862-6.
 • 15. Ng YS, Jung H, Tay SS, Bok CW, Chiong Y, Lim PA. Results from a prospective acute inpatient rehabilitation database: clinical characteristics and functional outcomes using the Functional Independence Measure. Ann Acad Med Singapore 2007;36:3-10.
 • 16. McKinley W, Santos K, Meade M, Brooke K. Incidence and outcomes of spinal cord injury clinical syndromes. J Spinal Cord Med 2007;30:215-24.
 • 17. Spinal cord injury facts and figures at a glance. J Spinal Cord Med 2013;36:715-6.
 • 18. Horn SD, Smout RJ, DeJong G, Dijkers MP, Hsieh CH, Lammertse D, et al. Association of various comorbidity measures with spinal cord injury rehabilitation outcomes. Arch Phys Med Rehabil 2013;94:75-86.
 • 19. Müslümanoğlu L, Aki S, Oztürk Y, Soy D, Filiz M, Karan A, et al. Motor, sensory and functional recovery in patients with spinal cord lesions. Spinal Cord 1997;35:386-9.
 • 20. Chen Y, Tang Y, Vogel LC, Devivo MJ. Causes of spinal cord injury. Top Spinal Cord Inj Rehabil 2013;19:1-8.
 • 21. Kirshblum S, Millis S, McKinley W, Tulsky D. Late neurologic recovery after traumatic spinal cord injury. Arch Phys Med Rehabil 2004;85:1811-7.
 • 22. Fawcett JW, Curt A, Steeves JD, Coleman WP, Tuszynski MH, Lammertse D, et al. Guidelines for the conduct of clinical trials for spinal cord injury as developed by the ICCP panel: spontaneous recovery after spinal cord injury and statistical power needed for therapeutic clinical trials. Spinal Cord 2007;45:190-205.
 • 23. Singh R, Rohilla RK, Siwach R, Singh Dhankar S, Kumar Magu N, Singh Sangwan S. Health-related problems and effect of specific interventions in spinal cord injury. An outcome study in Northern India. Eur J Phys Rehabil Med 2010;46:47-53.
 • 24. McKinley WO, Tewksbury MA, Godbout CJ. Comparison of medical complications following nontraumatic and traumatic spinal cord injury. J Spinal Cord Med 2002;25:88-93.
 • 25. Krause JS, Reed KS, McArdle JJ. A structural analysis of health outcomes after spinal cord injury. J Spinal Cord Med 2010;33:22-32.
 • 26. Post MW, Dallmeijer AJ, Angenot EL, van Asbeck FW, van der Woude LH. Duration and functional outcome of spinal cord injury rehabilitation in the Netherlands. J Rehabil Res Dev 2005;42:75-85.

TÜBİTAK ULAKBİM Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi Cahit Arf Bilgi Merkezi © 2019 Tüm Hakları Saklıdır.