NERMİN GÖRKEM ŞİRİN İNAN
(Istanbul University)
Elif Kocasoy ORHAN
(Istanbul University)
Hacer DURMUŞ
(Istanbul University)
Piraye OFLAZER
(Istanbul University)
Yeşim PARMAN
(Istanbul University)
ALİ EMRE ÖGE
(Istanbul University)
Feza DEYMEER
(Istanbul University)
MEHMET BARIŞ BASLO
(Istanbul University)
Yıl: 2017Cilt: 34Sayı: 3ISSN: 1300-1817 / 1302-1664Sayfa Aralığı: 207 - 214İngilizce

110 4
Jitter Measurement using a Concentric Needle in 133 Patients with Myasthenia Gravis: A Retrospective Analysis
Amaclar: Tek lif EMG miyastenia gravis (MG)'li hastaların tanısında kullanılmaktadır, repetitif sinir stimulasyonuna kıyasla daha ay spesifik olmasına ragmen daha duyarlıdir. Gectiğimiz iki dekad boyunca konsantrik igne elektodlari (CN) jitter hesaplanmasında kullanılmıştır. Bu retrospektif çalışmada, MG hastalarında CN-jitterin duyarlılığını ortaya koymayı hedefledik. Yontem: Noromüsküler klinigimizde izlenen MG tanılı hastalar çalışmaya dahil edildi. Klinik bulgular ve CN-jitter analizleri retrospektif olarak analiz edildi. Sonuçlar: Nöromüskuler kliniğimize başvuran MG tanılı 401 hastanın arasında 155'i elektrofizyolojik olarak incelendi. Aralarında 136 hastaya CN jitter analizi yapıldı. Hastaların % 84'ünün yüksek jitteri vardı. CN jitter duyarlılığı bir kas çalışıldiğinda % 80 bulundu, iki kas çalışıldığında ise duyarlılık % 90'a yükseldi. Okuler MG'de (OMG) ve jeneralize MG'de (GMG) CN-jitter in duyarlılığı sırasıyla % 81 ve % 86 idi. Musk -AB pozitif hastaların CNjitter pozitivitesi en yüksekti (% 92), bunu AchR-ab pozitif (% 86) ve seronegatif (% 75) hastalar izliyordu. GMG'li 26 hastanın 25'inde ekstensör digitorum kommunis kasında pozitif CN-jitteri bulundu. Sonuçlar: CN-jitteri MG'li hastalarda duyarlı bir yöntemdir. Duyarlılık iki kas çalışıldığında artmaktadır
Fen > Tıp > Nörolojik Bilimler
DergiAraştırma MakalesiErişime Açık
 • 1. Ozdemir C and Young RR. Electrical testing in myasthenia Gravis. Ann NY Acad Sci 1976; 274: 203-222.
 • 2. Oh SJ, Eslami N, Nishihira T et al. Electrophysiological and clinical correlation in myasthenia gravis. Ann Neurol 1982; 12: 348,354.
 • 3. Kelly JJ, Draube JR, Lennon VA, Howard FM, Younge BR. The laboratory diagnosis of mild myasthenia gravis. Ann Neurol 1982; 12: 238-242.
 • 4. Oh SJ, Kim DE, Kuruoglu R, Bradley RJ, Dwyer D. Diagnostic sensitivity of the diagnostic laboratory tests in myasthenia gravis. Muscle Nerve 1992; 15: 720-724.
 • 5. Benatar M, Hammad M, Doss-Riney H. Concentric-needle single-fiber electromyography for the diagnosis of myasthenia gravis. Muscle Nerve 2006; 34: 163-168.
 • 6. Sanders DB and Howard JF. AAEE Minimonography 25: Single-fiber Electromyography in Myasthenia Gravis. Muscle Nerve 1986; 9: 809-819. <>7) Ertas M, Baslo MB, Yıldız N, Yazıcı J, Oge AE. Concentric needle electrode for neuromuscular jitter analysis. Muscle Nerve 2000; 23: 714-719.
 • 7. Buchman AS, Garratt M. Determining neuromuscular jitter using a monopolar electrode. Muscle Nerve 1992; 15: 615-619.
 • 8. Sarrigiannis PG, Kennett RP, Read S, Farrugia ME. Single-fiber EMG eith a concentric needle electrode: Validation in myasthenia gravis. Muscle Nerve 2006; 33: 61-65.
 • 9. Farrugia ME, Weir A, Cleary M, Cooper S, Metcalfe R, Mallik A. Concentric and single fiber needle electrodes yield comparable jitter results in myasthenia gravis. Muscle Nerve 2009; 39: 579- 585.
 • 10. Orhan-Kocasoy E, Deymeer F, Oflazer P, Parman Y, Baslo MB. Jitter analysis with concentric needle electrode in the masseter muscle for the diagnosis of generalized myasthenia gravis. Clin Neurophysiol 2013; 124: 2272-2282.
 • 11. Stålberg EV, Trontelj JV, Sanders DB. Single fiber electromyography studies in healthy and diseased muscle. 3rd Ed. Fiskebäckskil: Edshagen, 2010.
 • 12. Gilchrist J, Barkhaus P, Bril V et al. Single fiber EMG reference values: a colloborative effort. Muscle Nerve 1992; 15: 151-161
 • 13. Bromberg MB, Scott DM, and the Ad Hoc Committee of the AAEM single fiber special interest group. Single fiber EMG reference values: reformatted in tabular form. Muscle Nerve 1994; 17: 820-821.
 • 14. Oh SJ, Morgan MB, Lu L et al. Different characteristic Phenotypes According to Antibody in Myasthenia Gravis. J Clin Neuromusc Dis 2012; 14: 57,65.
 • 15. Oh SJ, Hatanaka Y, Hemmi S et al. Repetetive nerve stimulation of facial muscles in MuSK antibody-positive myasthenia gravis. Muscle Nerve 2006; 33: 500-504.
 • 16. Stalberg E, Sanders DB, Ali S et al. Reference values for jitter recorded by concentric needle electrodes in healthy controls: A multicenter study. Muscle Nerve 2016; 53: 351?362.
 • 17. Stalberg E. Jitter analysis with concentric needle electrodes. Ann NY Acad Sci 2012; 1274: 77-85.
 • 18. Costa J, Evangelista T, Conceição I, de Carvalho M. Repetitive nerve stimulation in myasthenia gravis--relative sensitivity of different muscles. Clin Neurophysiol 2004; 115: 2776?2782.
 • 19. Machado FCN, Kouyoumdjian JA, Marchiori PE. Diagnostic accuracy of concentric needle jitter in myasthenia: Prospective study. Muscle Nerve 2017; 55: 190-194.

TÜBİTAK ULAKBİM Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi Cahit Arf Bilgi Merkezi © 2019 Tüm Hakları Saklıdır.