Semahat AYSU
(Namık Kemal University)
Yıl: 2017Cilt: 7Sayı: 1ISSN: 2146-5959 / 2146-5967Sayfa Aralığı: 132 - 138Türkçe

112 4
The Use of Discourse Markers in the Writings of Turkish Students of English as a Foreign Language: A Corpus Based Study
Bu çalışmanın amacı Türkiye'deki Namık Kemal Üniversitesi'nde hazırlık okuyan başlangıç seviyede bulunan 104 öğrencinin söylem belirleyici kullanımlarını araştırmaktır. 2013-2014 akademik yılı vize sınavlarının bir parçası olarak öğrencilerden 80-100 kelimelik bir paragraf yazmaları istenildi. Bu kompozisyonlar kullanılarak küçük ölçüde bir derlem oluşturuldu. Derlem, bir bilgisayar programı olan Ant Conc 3.2.4. kullanılarak söylem belirleyicilerin çeşit ve sıklığını bulmak için analiz edildi. Başlangıç seviyede bulunan öğrenciler tarafından 180 tane söylem belirleyicinin kullanıldığı belirlendi. Ve 'and' 98 defa kullanılmıştır, ama 'but' 51 kez bulunmuştur, çünkü 'because' 18 defa yazılmıştır ve diğer söylem belirleyiciler sonra 'then', bu yüzden 'so', bunun yanı sıra 'also', de, da 'too' ve hâlâ 'still' ise sırasıyla 7, 2, 2, 1, 1 şeklinde kullanılmıştır. Dahası, Fraser (1999) tarafından yapılan söylem belirleyici sınıflandırmasına göre 180 söylem belirleyici dört kategoriye ayrılmıştır. Bunlardan 101'i detay veren söylem belirleyici, 52'i karşılaştırma sağlayan söylem belirleyici, 18'i neden gösteren söylem belirleyici ve dokuzu çıkarımsal söylem belirleyici olarak bulunmuştur
Sosyal > Eğitim, Eğitim Araştırmaları
DergiAraştırma MakalesiErişime Açık
 • Altenberg, B. & Tapper, M. (1998). The use of adverbial connectors in advanced Swedish learners’ written English. In S. Granger (Ed.), Learner English on computer. (pp. 80-93). New York: Routledge.
 • Bell, D. M. (2010). Cancellative discourse markers: A core/ periphery approach. Pragmatics, 8(4), 515-54.
 • Brinton, L. J. (1996). Pragmatic markers in English: grammaticalization and discourse functions. Berlin: Walter de Gruyter Brown, G. & Yule, G. (1983). Discourse analysis. New York: Cambridge University Press.
 • Feng, L. (2010). Discourse markers in English writing. The Journal of International Social Research, 3(11), 299-305.
 • Fraser, B. (1999). What are discourse markers? Journal of Pragmatics, 31, 931-952.
 • Gardner, D. (2007). Validating the construct of word in applied corpus-based vocabulary research: a critical survey. Applied Linguistics, 28(2), 241-265.
 • Grant, L. E. (2010). A corpus comparison of the use of I don’t know by British and New Zealand speakers. Journal of Pragmatics, 42, 2282-2296.
 • Halliday, M.A.K., & Hasan, R. (1976).Cohesion in English. London: Longman.
 • Heidar, D.M. & Biria, R. (2011). Sociopragmatic functions of discourse markers in international law texts. Theory and Practice in Language Studies, 1(11), 1479-1487.
 • Jalilifar, A. (2008). Discourse markers in composition writings: The case of Iranian learners of English as a foreign language. English Language Teaching, 1(2), 114-122.
 • Lahuerta Martinez, A.C. (2004). Discourse markers in the expository writing of Spanish university students. Iberica, 8, 63-80.
 • McEnery, T. & Wilson, A. (2001). Corpus linguistics: an introduction. Edinburg: Edinburg University Press.
 • Norrish, J. (1983). Language learners and their errors. London: The Macmillan Press.
 • Özhan, D.& Zeyrek, D. (2012). A comparative analysis on the use of but, however and although in the university students’ argumentative essays: A corpus-based study on Turkish learners of English and American native speakers. (Unpublished Doctoral Dissertation). METU, Ankara.
 • Polat, B. (2011). Investigating acqusition of discourse markers through a developmental learner corpus. Journal of Pragmatics, 43, 3745-3756.
 • Prommas, P. & Sinwongsuwat, K. (2011). A comparative study of discourse connectors used in argumentative composition produced by Thai EFL learners and English-native speakers. In Proceedings, The 3rd International Conference On Humanities and Social Sciences, Prince of Songkla University.
 • Quirk, R., Greenbaum, S., Leech, G. & Svartvik, J. (1985). A comprehensive grammar of the English language. London: Longman.
 • Rahimi, M. (2011). Discourse markers in argumentative and expository writing of Iranian EFL learners. World Journal of English Language, 1(2), 68-78.
 • Sadeghi, B. & Kargar, A.( 2014). The effect of explicit instruction of discourse markers on EFL learners’ writing ability. International Journal of Educational Investigations, 1(1), 328-338.
 • Urgelles-Coll, M. (2010). The syntax and semantic of discourse markers. London: Continuum International Publishing.
 • Wang, Y. & Guo, M. (2014). A short analysis of discourse coherence. Journal of Language Teaching and Research, 5(2), 460-465.
 • Witte, S. P. & Faigley, L. (1981). Coherence, cohesion, and writing quality. College Composition and Communication, 32(2), 189- 204.
 • Zarei, F. (2013). Discourse markers in English. International Research Journal of Applied and Basic Science, 4(1), 107-117

TÜBİTAK ULAKBİM Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi Cahit Arf Bilgi Merkezi © 2019 Tüm Hakları Saklıdır.