TUĞKAN TUĞLULAR
(İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü)
Yıl: 2017Cilt: 19Sayı: 57ISSN: 1302-9304 / 2547-958XSayfa Aralığı: 888 - 898Türkçe

26 2
Bağlamsal Doğrulama için Bir Yazılım Tasarım Şablonu
Yazılım tasarım şablonları, tekrar eden yazılım tasarım problemleri için hazır çözümler sunar. Model-Görünüm-Denetçi (İng. MVC) gibi bileşik tasarım şablonları ise, var olan tasarım şablonlarının biraraya getirilmesi ile daha büyük ölçekli problemleri çözmek için geliştirilmektedir. Bu çalışmada bağlamsal doğrulama problemi için bir bileşik tasarım şablonu geliştirilmiştir. Bağlamsal doğrulama, bir işlem gerçekleş- tirilmeden önce o işlem için gerekli tüm nesnelerin gerekli koşulları sağladığının doğrulanması anlamına gelmektedir. Bileşik tasarım şablonu geliştirme yöntemi ile ortaya konan bağlamsal doğrulama tasarım şablonu; tek sorumluluk, açık-kapalı ve bağımlılığı tersine çevirme nesne temelli tasarım ilkelerine göre geliştirilmiştir. Geliştirilen bağlamsal doğrulama tasarım şablonu bünyesinde Ziyaretçi, Strateji, Dekoratör ve Bildirim tasarım şablonlarını barındırmaktadır. Ortaya konan bağlamsal doğrulama tasarım şablonu, kullanım şekli itibariyle iki örnek uygulama üzerinde tartışılmıştır.
DergiAraştırma MakalesiErişime Açık
 • [1] Tuglular, T., Belli, F., Linschulte, M. 2016. Input Contract Testing of Graphical User Interfaces, Int J Softw Eng Knowl Eng. World Scientific, Cilt. 26(2), s. 183–215. DOI: http://dx.doi.org/10.1142/ S0218194016500091 .
 • [2] Fowler, M. 2005. Contextual Validation. http://martinfowler. com/bliki/ContextualValidation.ht ml (Erişim Tarihi: 15.10.2016).
 • [3] Riehle, D. 1997. Composite Design Patterns. 12th ACM SIGPLAN Conference on Object-oriented Programming, Systems, Languages, and Applications New York, USA, s. 218–28.
 • [4] Hericko, M., Beloglavec, S. 2005. A composite design pattern identification technique, Informatica, Cilt. 29(4), s. 469–476. DOI: bilinmiyor.
 • [5] Shalloway, A., Trott, J.R. 2004. Design patterns explained: a new perspective on object-oriented design. 2nd edition, AddisonWesley, Boston, USA, 480s.
 • [6] Gamma, E., Helm, R., Johnson, R., Vlissides, J. 1994. Design patterns: Elements of reusable objectoriented software. Addison-Wesley Professional, Boston, USA, 395s.
 • [7] Martin, R.C. 2003. Agile software development: principles, patterns, and practices. Pearson, USA, 529s.
 • [8] Meyer, B. 1997. Object-oriented software construction. 2 edition, Prentice Hall, New York, USA, 1296s.
 • [9] Evans, E. 2004. Domain-driven design: tackling complexity in the heart of software. Addison-Wesley Professional, Boston, USA, 560s.
 • [10] Medic, J. 2016. Context Validation in Domain-Driven Design. https://www.toptal.com/scala/cont ext-validation-in-domain-drivendesign (Erişim Tarihi: 15.10.2016).
 • [11] Fowler, M. 2014. Replacing Throwing Exceptions with Notification in Validations. http://martinfowler.com/articles/r eplaceThrowWithNotification.html (Erişim Tarihi: 15.10.2016).
 • [12] Fowler, M. 2004. Notification. http://martinfowler.com/eaaDev/N otification.html (Erişim Tarihi: 15.10.2016).
 • [13] Meyer, B., Arnout, K. 2006. Componentization: the Visitor example, IEEE Computer, Cilt. 39(7), s. 23–30. DOI: 10.1109/MC.2006. 227.

TÜBİTAK ULAKBİM Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi Cahit Arf Bilgi Merkezi © 2019 Tüm Hakları Saklıdır.