F. Neslihan İNAL EMİROĞLU
(Dokuz Eylül Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Çocuk ve Ergen Psikiyatrisi Anabilim Dalı, İzmir, Türkiye)
Hüray FİDANER
(Dokuz Eylül Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Psikiyatri Anabilim Dalı, İzmir, Türkiye)
Yıl: 2003Cilt: 11Sayı: 3ISSN: 1300-7378Sayfa Aralığı: 227 - 234Türkçe

2695 0
Nesne İlişkileri Kuramı ve İnsan Gelişimi
Freud'un psikanalitik kuramının öğrenilmesinde önceleri bazı güçlükler olmuştur. Nesne ilişkileri kuramı, psikanalitik kuramdan doğmuştur. Öte yandan temel öğelerin şekillendirilmesi ve güçlük yaşanan alanların teorik açıklamaları kişiler arası ilişkiler ve nesne ilişkileri teoristleri tarafından yapılmıştır. Freud'un özgün modeli de bu eleştiriler sonucu anlam kazanabilmiştir. Nesne ilişkileri kuramı; her yeni kuramcı tarafından büyük ölçüde eleştirilmiş ve pek çok yeni katkıda bulunulmuştur. Biz insan gelişimi ile ilişkin olarak nesne ilişkileri kuramına göz atmak istedik.
Sosyal > Psikoloji
DergiAraştırma MakalesiErişime Açık
 • 1.Ceyhun B, Çevik A. Nesne İlişkileri kuramına göre narsislik kişilik bozukluğu. Ege Psikiyatri Sürekli Yayınlan sonbahar 1996 Cilt l, sayı: 3.
 • 2.Piper EW, Duncan SC. Object relations theory and short-term dynamic pschotherapy findings from the quality of object relations scale. Clinical Psychological Review 1999;19(6):669-685.
 • 3.Volkan V. Psikanaliz Yazıları, Ceyhun B, Çevik A(çev.) 2.baskı. Ankara Bilimsel Tıp Yayınevi, 1997.
 • 4.Volkan V. Nesne ilişkileri kuramı çerçevesinde gelişim ve or-ganisazyon. Ceyhun B. (çev.) seminer notları.
 • 5.Ogden TH. The concept of internal object relations. Int J Psychoanal 1983;64(Pt2):227-241.
 • 6.Greenberg J R., Mitchell S A. Object relations in psychoanalytic theory. 2. Baskı. London, England Cambridge, Massachusetts Harvard University Press, 1983.
 • 7.Klein M. Öner Y. Çocukken Başlar isyan. İstanbul. Era Yayıncılık, 1993.
 • 8.Gladwell S. Bookshelf. Melanie Klein:From Theory to Reality.Lancet 1992;340:1149-1150.
 • 9.Scharff J.S., Scharff D E. Object Relation Couple Therapy. 1. baskı Inc. North Wale, New Jersey, London Jason - Aronson 1991.
 • 10.Odağ C. Yansıtmalı Özdeşim. Nöropsikiyatri Arşivi. 1994 (31) (3); 97-103.
 • 11.Segal H. Dream and Phantasy and Art. New Library of Psychoanalysis. London and Newyork: Tavistock/Routledge, 1995.
 • 12.Winnicot. D.W. Oyun ve Gerçeklik. Birkan T.(çev.) 1. baskı. istanbul Metis Yayınları 1998.
 • 13.Wallace E R. Dinamik Psikiyatri. Atalay H.(çev.) l. baskı. Istanbul Eylül Yayınları 1994.
 • 14.Miller J. Heroin addiction: The needle as transitional object. J Am Acad Psychoanal 2002;30(2):293-304.
 • 15.Scharff DE, Birtles EF. From instict to self: the evolution and implications of W.R.D. Fairbairn's theory of object relations. Int J Psychoanal. 1998; 79(Pt3):604-7.
 • 16.Kretcmar MD, Jacobvitz DB. Observing mother-child relationships across generations; boundary patterns, attachment and the transmission of caregiving. Fam Process 2002;41(3):351-74.
 • 17.Sürmeli A. Kernberg'in borderline kişilik bozukluğu öğretisi ve bu öğretinin bir eleştirisi. Psikiyatri Bülteni 1993 Çili 2, Sayı: l.
 • 18.Mahler MS, McDevitt JB. The separation-individuation process and identity formation., Greenspan SI, Pollock GH (Ed). The course of life. International Universities Press.1989, cilt 2, 19-35.
 • 19.Vahip I. Ayrılma-Bireyleşme Kuramı. Türk Psikiyatri Dergisi 1993; 4(1) 60-66.
 • 20.Westen D, Klepser J, Ruffins SA, Silverman M, Lifton N, Bo-ekamp J. Object relations in childhood and adolescence: the development of Working representations. J Consult Clin Psychol 1991;59(3):400-9.
 • 21.Downey TW. Early object relations into new objects. Psychoanal Study Child 2001;56:39-67.
 • 22.Ogden TH. A new reading of the origins of object-relations theory. Int J Psychoanal 2002;83(Pt4):767-82.

TÜBİTAK ULAKBİM Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi Cahit Arf Bilgi Merkezi © 2019 Tüm Hakları Saklıdır.