Fatih KARAMERCAN
(Boş)
Yıl: 2014Cilt: 9Sayı: 90ISSN: 1306-9802 / 2791-8432Sayfa Aralığı: 92 - 94Türkçe

811 0
Alacaklının İİK Madde 121 Kapsamında Açmış Olduğu Ortaklığın Giderilmesi Davasındaki Yargılama Giderleri İcra Dosya Borcuna Eklenir mi?
Alacaklı, yürütmekte olduğu icra takibinde, genellikle son çare olarak, borçlunun üstsoylarından birisinin veya birka- çının ölmesi durumunda, borçlunun ölmüş olan üstsoylarından borçluya intikal edecek hisseye haciz koyarak alacağını tahsil etmeye çalışmaktadır. Borçlunun murisine ait malvarlığı, elbirliği mülkiyetine tabi olduğu için de paylı mülkiyetteki gibi müstakil pay satışı yapılamadığı için alacaklı, icra hukuk mahkemesinden aldığı yetki belgesiyle, borç- luyu da davaya dâhil ederek söz konusu malvarlığıyla ilgili ortaklığın giderilmesi davası açmak zorundadır. Çalışma konumuz; söz konusu ortaklığın giderilmesi davasında yapılan yargılama giderlerinin veya sulh hukuk mahkemesinin ortaklığın giderilmesi davası sonucunda hükmettiği yargılama giderlerinin alacaklının yürütmekte olduğu icra dosyası borcuna eklenip eklenemeyeceğidir.
Sosyal > Hukuk
DergiAraştırma MakalesiErişime Kapalı

TÜBİTAK ULAKBİM Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi Cahit Arf Bilgi Merkezi © 2019 Tüm Hakları Saklıdır.