ESİM GÜRSOY
(PhD. is currently an Assistant Professor at the Department of English Language Teaching. Contact: UludagUniversity, Faculty of Education, Department of English Language Teaching)
NERMİN BULUNUZ
(PhD. Contact: Uludag University, Faculty of Education, Department of Primary Education)
ŞEHNAZ BALTACI GÖKTALAY
(PhD. Contact: Uludag University, Faculty of Education, Department of CEIT, Nilufer, Bursa,Turkey)
MIZRAP BULUNUZ
(PhD. Contact: Uludag University, Faculty of Education, Department of CEIT, Nilufer, Bursa, Turkey)
John KESNER
(PhD. Contact: Uludag University, Faculty of Education, Department of Primary Education.)
UMUT MUHARREM SALİHOĞLU
(PhD. Contact: Georgia State University, College of Education, DepartmentofEarly Childhood Education,Atlanta, Georgia, USA)
Yıl: 2013Cilt: 2013Sayı: 1ISSN: 1300-5340 / 2536-4758Sayfa Aralığı: 191 - 203Türkçe

202 0
Öğretmenlik Deneyimi Dersi Sırasında Uygulama Öğretmeni ve Öğretim Elemanlarının Danışmanlık Becerilerini Geliştirmek İçin Klinik Danışmanlık Modeli
1997 yılında Eğitim Fakültelerinin programlarının yenilenmesinden sonra yapılan araştırmalar okul deneyimi ve öğretmenlik uygulaması derslerinin uygulamalarında bazı problemler olduğunu ortaya çıkarmıştır. Bu problemler özellikle, alınan dönütün kalitesi, sıklığı, ne tür dönüt verildiği (sözlü/yazılı),uygulama öğretmeni ve uygulama öğretim elemanın ihtiyaç duyduğu eğitimin eksikliği, gözlem sayılarının ve dönüt vermek için fırsatların yetersizliği ile ilgilidir. Bu çalışma, amacı öğretmen adaylarının temel öğretmenlik becerilerini eğitim fakültelerindeyken geliştirmek olan bir TÜBİTAK-Evrena projesinin öncül sonuçlarını sunmaktadır. Proje "Klinik Danışmanlık Modeli"ni (KDM) çözüm olarak önermektedir. Uygulama Öğretmenlerinin ve Uygulama Öğretim Elemanlarının danışmanlık becerilerini geliştirmek için onlara KDM hakkında bir eğitim verilmiştir. Çalışma, bu eğitimin danışmanlık becerilerine, verilen dönütlere, iletişim becerilerine ve profesyonel davranışa (dakiklik, uygun giyim, v.b)etkilerini değerlendirmeyi amaçlamaktadır. Veriler Uygulama Öğretmenlerinden ve Öğretmen Adaylarından
Sosyal > Eğitim, Eğitim Araştırmaları
Sosyal > Eğitim, Özel
DergiAraştırma MakalesiErişime Açık
 • Acheson, K. A. & Gall, M. D. (2003). Clinical supervision and teacher development: Preservice and inservice applications. John Wiley and Sons: USA.
 • Beck, C., & Kosnik, C. (2000). Associate teachers in pre-service education: clarifying and enhancing their role. Journal of Education for Teaching, 26, 207–224.
 • Boz, N., & Boz,Y. (2006). Do prospective teachers get enough experience in school placements? Journal of Education for Teaching, 32, 353–368.
 • Carter, M., & Francis, R. (2000). Mentoring and beginning teachers’ workplace learning. Paper presented at the Australian Association of Research in Education (AARE) Conference, Sydney, Australia.
 • Coulon, S. C. (2000).The impact of cooperating teachers’ task statement on student teachers’ pedagogical behaviors. College Student Journal, 34, 284-297.
 • Dallmer, D. (2004). Collaborative relationships in teacher education: A personal narrative of conflicting roles. Curriculum Inquiry, 34(1), 29-45.
 • Eraslan, A. (2008). Fakülte-okul iĢbirliği programı: Matematik öğretmeni adaylarının okul uygulama dersi üzerine görüĢleri. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 34, 95-105.
 • Eraslan, A. (2009). Ġlköğretim matematik öğretmen adaylarının “öğretmenlik uygulaması” üzerine görüĢleri. Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi, 3(1), 207–221.
 • Farrell, T. S. C. (2012). Reflecting on Reflective Practice: (Re) Visiting Dewey and Schön. TESOL Journal, 3: 7-16.
 • Galea, S. (2012). Reflecting Reflective Practice. Educational Philosophy and Theory, 44: 245–258.
 • Gaston, J. S., & Jackson, J. F. (1998). Mentoring and its implications. Idaha, US, ERIC Clearing-house (ERIC Document Reproduction Service No. ED 426 990).
 • Gürsoy, E., & Damar, E. (2011). Cooperating Teachers’ Awareness About Their Role During The Teaching Practice Course: The Turkish Context. E-Journal of New World Sciences Academy, 6(1), 54–65.
 • HEC (1999).Standards and accreditation in teacher education in Turkey. HEC_World Bank The Development of National Education Project In-service Teacher Training. Ankara.[YÖK (1999) Türkiye’de Öğretmen Eğitiminde Standartlar ve Akreditasyon. YÖK-Dünya Bankası Milli Eğitimi GeliĢtirme Projesi Hizmet Öncesi Öğretmen Eğitimi, Ankara.]
 • Hopkins, W.S.& Moore, K.D. (1993). Models of supervision. In Clinical supervision: A practical guide to student teacher supervision (Ch. 6, pp. 75-96). Madison, Wis.: Brown &Benchmark.
 • Keçik, I. &Aydin, B. (2009). Açık Öğretim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği Lisans Programı: Okul Deneyimi ve Öğretmenlik Uygulaması Öğretmen Adayı Kitabı. EskiĢehir: Anadolu Üniversitesi.
 • Kent, S.I., (2001). Supervision of student teachers: practices of cooperating teachers prepared in a clinical supervision course. Journal of Curriculum and Supervision, 16 (3), 228–244.
 • Kiraz, E. &Yıldırım, S. (2007). Enthusiasm vs. experience in mentoring: A comparison of Turkish novice and experienced teachers in fulfilling supervisory roles. Asia Pacific Education Review, 8, 250-261.
 • Kiraz, E. (2002).Öğretmen adaylarının hizmet öncesi mesleki geliĢiminde uygulama öğretmenlerinin iĢlevi. Educational Sciences and Practice, 1, 183-196.
 • Kuter, S., &Koc, S. (2009).A multi-level analysis of the teacher education internship in terms of its collaborative dimension in Northern Cyprus. International Journal of Educational Development, 29, 415–425.
 • Özkılıç, R., Bilgin, A., & Kartal, H. (2008).Evaluation of teaching practice course according to opinions of teacher candidates. Elementary Education Online, 7, 726-737.
 • Pajek, E. (2003). Honoring Diverse Teaching Styles. Alexandria, VA: Association for Supervision and Curriculum Development.
 • Paker, T. (2005, Eylül). Öğretmenlik uygulamasında öğretmen adaylarının uygulama öğretmeni ve uygulama öğretim elemanının yönlendirmesiyle ilgili karĢılaĢtıkları sorunlar. XIV. Ulusal Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Kongresi, Denizli.
 • Sağ, R. (2008).The expectations of student teachers about cooperating teachers, supervisors, and practice schools. Eurasian Journal of Educational Research, 32, 117–132.
 • Schön, D. A. (1987). Educating the Reflective Practitioner. San Francisco: Jossey Bass.
 • Seferoğlu, G. (2006). Teacher candidates’ reflections on some components of a pre-service English teacher education programme in Turkey. Journal of Education for Teaching, 32, 369-378.
 • Topkaya, E.Z. & Yalın, M. (2006). Uygulama Öğretmenliğine iliĢkin Tutum Ölçeği GeliĢtirilmesi. Eğitimde Kuram ve Uygulama. 1(1-2):14-24.
 • Zachary, L. J. (2002). The role of teacher as mentor. New Directions for Adult and Continuing Education, 93,27-38.

TÜBİTAK ULAKBİM Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi Cahit Arf Bilgi Merkezi © 2019 Tüm Hakları Saklıdır.