TAMER YAVUZ
(Ahi Evran Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Tarla Bitkileri Bölümü, Kırşehir)
Yıl: 2017Cilt: 26Sayı: 1ISSN: 1302-4310 / 2146-8176Sayfa Aralığı: 67 - 74Türkçe

195 1
Farklı Biçim Zamanlarının Yem Bezelyesi (Pisum sativum L.) ve Yulaf (Avena sativa L.) Karışımlarında Ot Verim ve Kalitesi Üzerine Etkileri
Bu çalışma, üç farklı biçim zamanının yem bezelyesi (Pisum sativum L.) ve yulaf (Avena sativa L.) karışımlarının verim ve kalitesi üzerine etkilerini belirlemek amacıyla 2013-2015 yıllarında, Kırşehir ekolojik koşullarında yürütülmüştür. Tesadüf bloklarında bölünmüş parseller deneme desenine göre yürütülen bu araştırmada, yem bezelyesi ve yulafın yalın ekimleriyle birlikte beş farklı karışım oranı incelenmiştir. Biçim zamanları(çiçeklenme başlangıcı, tam çiçeklenme ve bakla bağlama) ana parsellere, karışımlar (%100 B, %100 Y, %70 B + %30 Y, %60 B + %40 Y, %50 B + %50 Y, %40 B + %60 Y ve %30 B + %70 Y) alt parsellere yerleştirilmiştir. Karışım ve biçim zamanları ayrı ayrı dikkate alındığında, en yüksek kuru ot verimi, %30 bezelye + %70 yulaf karışımından (509.1 kg/da) ve bakla bağlama döneminden (465.9 kg/da) elde edilmiştir. Karışımlarda en düşük ADF ve NDF oranıyla en yüksek ham protein oranı yalın bezelyeden sırasıyla %30.33, %40.15 ve %17.54 olarak elde edilmiştir. Biçim zamanlarından çiçeklenme başlangıcında bu değerler aynı sırayla %32.53 ve %42.27 ve %15.39'dur. Araştırma sonuçları, karışımların ekilişlerindeki yulaf oranı arttığında kuru ot veriminin de arttığını göstermiştir. Ancak ot verimiyle birlikte artan ADF ve NDF oranları; ham protein, TDN ve RFV gibi yem kalite değerlerinin azalmasına neden olmuştur. Biçim zamanı çiçeklenme başlangıcından bakla bağlama dönemine doğru ilerlediğinde kuru ot verimlerinin arttığı ve kalite özelliklerinin de düştüğü belirlenmiştir. Sonuç olarak yüksek kuru ot verimi elde etmek için %30 bezelye + %70 yulaf karışımı yetiştirilebilir. Verimle birlikte kalite kriterleri de değerlendirildiğinde %60 bezelye + %40 yulaf veya %50 bezelye + %50 yulaf karışımlarının çiçeklenme başlangıcında biçilmesi önerilebilir.
Fen > Ziraat > Ziraat Mühendisliği
Fen > Ziraat > Bahçe Bitkileri
Fen > Ziraat > Bitki Bilimleri
Fen > Ziraat > Ziraat, Toprak Bilimi
Fen > Temel Bilimler > Biyoloji
Fen > Temel Bilimler > Ekoloji
Fen > Temel Bilimler > Çevre Bilimleri
Fen > Mühendislik > Gıda Bilimi ve Teknolojisi
DergiAraştırma MakalesiErişime Açık
 • Acar Z., Aşçı Ö.Ö., Ayan İ. ve Başaran U., 2006. Yem bitkilerinde karışık ekim sistemleri. Journal of Faculty of Agriculture, OMÜ, 21(3): 379-386
 • Anonim, 2005. The Ankom 200 Fiber Analyzer, Procedures for NDF, ADF and ADL analyses. ANKOM, Fairport, NY, hhtp:// www. ankom. com (Erişim Tarihi:11.01.2017)
 • AOAC, 1990. Association of Official Analytical Chemists, Official Methods of Analysis. 15th ed. Arlington, VA , USA
 • Balabanlı C., Albayrak S., Turk, M. and Yüksel O., 2010. A research on determination of hay yields and silage qualities of some vetch+ cereal mixtures. Turkish Journal of Field Crops, 15(2): 204-209
 • Begna S.H., Fielding D.J., Tsegaye T., Van Veldhuizen R., Angadi S. and Smith D.L.,
 • 2011. Intercropping of oat and field pea in Alaska: An alternative approach to quality forage production and weed control. Acta Agriculturae Scandinavica, Section B-Soil & Plant Science, 61(3): 235-244
 • Bilgili U., 2009. Yem Bezelyesi (Pisum arvense L.). Yem Bitkileri II. Cilt (Ed: Avcıoğlu R.,
 • Hatipoğlu R., Karadağ Y.), Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Yayınları, İzmir, s. 440-448
 • Carr P.M., Martin G.B., Caton J.S. and Poland W.W., 1998. Forage and Nitrogen Yield of Barley--Pea and Oat--Pea Intercrops. Agronomy Journal, 90(1): 79-84
 • Carr P.M., Horsley R.D. and Poland W.W., 2004. Barley, oat, and cereal-pea mixtures as dryland forages in the northern Great Plains. Agronomy Journal, 96(3): 677-684
 • Chapko L.B., Brinkman M.A. and Albrecht K.A., 1991. Oat, oat-pea, barley, and barley-pea for forage yield, forage quality, and alfalfa establishment. Journal of Production Agriculture, 4(4): 486-491
 • Cousin R., 1997. Peas (Pisum sativum L.). Field Crops Research, 53(1-3): 111-130
 • Dordas C.A., Vlachostergios D.N. and Lithourgidis A.S., 2012. Growth dynamics and agronomiceconomic benefits of pea-oat and pea-barley intercrops. Crop and Pasture Science, 63(1): 45-52
 • Droushiotis D.N., 1989. Mixtures of annual legumes and small-grained cereals for forage production under low rainfall. The Journal of Agricultural Science, 113(02): 249-253
 • Geçit H.H., Emeklier Y., İkincikarakaya S., Adak M.S., Kolsarıcı Ö., Ekiz H., Altınok S., Sancak C.,
 • Sevimay C. S. ve Kendir H. 2009. Tarla Bitkileri. Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Yayınları, 540 s., Ankara
 • Horrocks R.D. and Vallentine J.F., 1999. Harvested Forages. Academic Press, London, UK
 • Karadağ Y. and Büyükburç U., 2003. Effects of seed rates on forage production, seed yield and hay quality of annual legume-barley mixtures. Turkish Journal of Agriculture and Forestry, 27(3):169-174
 • Kaiser A.G., Dear B.S. and Morris S.G., 2007. An evaluation of the yield and quality of oat- legume and ryegrass-legume mixtures and legume monocultures harvested at three stages of growth for silage. Animal Production Science, 47(1): 25-38
 • Khorasani G.R., Jedel P.E., Helm J.H. and Kennelly J.J., 1997. Influence of stage of maturity on yield components and chemical composition of cereal grain silages. Canadian Journal of Animal Science, 77(2): 259-267
 • Kocer A. and Albayrak S., 2012. Determination of forage yield and quality of pea (Pisum sativum L.) mixtures with oat and barley. Turkish Journal of Field Crops, 17(1): 96-99
 • Lithourgidis A.S., Vasilakoglou I.B., Dhima K.V., Dordas C.A. and Yiakoulaki M.D., 2006. Forage yield and quality of common vetch mixtures with oat and triticale in two seeding ratios. Field Crops Research, 99(2): 106-113
 • Lithourgidis A.S. and Dordas C.A., 2010. Forage yield, growth rate, and nitrogen uptake of faba bean intercrops with wheat, barley, and rye in three seeding ratios. Crop Science, 50(5): 2148-2158
 • Lithourgidis A.S., Vlachostergios D.N., Dordas C.A. and Damalas C.A,. 2011. Dry matter yield, nitrogen content, and competition in pea- cereal intercropping systems. European Journal of Agronomy, 34(4): 287-294
 • Moore J.E. and Undersander D.J., 2002. Relative forage quality: An alternative to relative feed value and quality index. Proceedings 13th Annual Florida Ruminant Nutrition Symposium, University of Florida, USA, pp. 16-32
 • Mustafa A.F. and Seguin P., 2004. Chemical composition and in vitro digestibility of wholecrop pea and pea-cereal mixture silages grown in South-western Quebec. Journal of Agronomy and Crop Science, 190(6): 416-421
 • Omokanye T.A., 2014. On-farm testing of strip intercropping of annual crops for forage yield and quality. International Journal of Agronomy and Agricultural Research, 4(4):65-76
 • Pozdisek J., Henriksen B., Ponizil A. and Løes A.K., 2011. Utilizing legume-cereal intercropping for increasing self-sufficiency on organic farms in feed for monogastric animals. Agronomy Research, 9(1-2): 343-356
 • Salawu M.B., Adesogan A.T., Weston, C.N. and Williams S.P., 2001. Dry matter yield and nutritive value of pea/wheat bi-crops differing in maturity at harvest, pea to wheat ratio and pea variety. Animal Feed Science and Technology, 94(1): 77-87
 • Shoaib M., Ayub M., Shehzad M., Akhtar N., Tahir M. and Arif M., 2014. Dry matter yield and forage quality of oat, barley and canola mixture. Pakistan Journal of Agricultural Sciences, 51(2): 433-439
 • Sleugh B, Moore KJ, George JR, Brummer EC, 2000. Binary legume - grass mixtures ımprove forage yield, quality, and seasonal distribution. Agronomy Journal, 92: 24-29 Staniak M., Ksiezak J. and Bojarszczuk J., 2012.
 • Estimation of productivity and nutritive value of pea-barley mixtures in organic farming. J. Food Agric. Environ, 10(2): 318-323
 • Steel R.G.D., Torrie J.H. and Dickey D.A. 1997. Principles and procedures of statistics: a biometric approach. 3rd Ed. McGraw Hill Book Co. Inc., New York. USA
 • Sürmen M., Yavuz, T. and Çankaya N., 2011. Effects of phosphorus fertilization and harvesting stage on forage yield and quality of common vetch. Journal of Food, Agriculture & Environment, 9(1): 353-355
 • Todd A.G. and Spaner D., 2003. Spring cereals for forage and grain production in a cool maritime climate. Journal of agronomy and crop science, 189(1): 7-13
 • Turk M. and Albayrak S., 2012. Effect of harvesting stages on forage yield and quality of different leaf types pea cultivar. Turkish Journal of Field Crops, 17(2): 111-114
 • Undersander D., 2001. Does forage quality pay. Proceedings of American Forage and Grassland Council, April 22-25, Springdale, AR. AFGC, Georgetown, TX, pp. 120-125
 • Uzun A. and Asik F.F., 2012. The effect of mixture rates and cutting stages on some yield and quality characters of pea (Pisum sativum L.) + oat (Avena sativa L.) mixture. Turkish Journal of Field Crops, 17(1): 62-66
 • Yıldırım S. ve Parlak A.Ö., 2016. Tritikale ile bezelye, bakla ve fiğ karışım oranlarının belirlenerek yem verimi ve kalitesine etkileri. ÇOMÜ Ziraat Fakültesi Dergisi, 4(1):77-83

TÜBİTAK ULAKBİM Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi Cahit Arf Bilgi Merkezi © 2019 Tüm Hakları Saklıdır.