ÖMER SÖZEN
(Ahi Evran Üniversitesi)
UFUK KARADAVUT
(Ahi Evran Üniversitesi)
Yıl: 2017Cilt: 26Sayı: 1ISSN: 1302-4310 / 2146-8176Sayfa Aralığı: 104 - 110Türkçe

179 2
Bazı Yeşil Mercimek Genotiplerinde Dane Verimi ve Verim Komponentleri Arasındaki İlişkilerin Belirlenmesi
Kırşehir ili ekolojik koşullarında yetiştiriciliği yapılan mercimek genotiplerinde verim ve verime etki eden unsurların belirlenmesi ile bu unsurlar arasındaki ilişkilerin ortaya koyulmasını amaçlayan bu araştırma 2013 ve 2014 yıllarında iki yıl süre ile yürütülmüştür. Araştırmada 3'ü yeşil mercimek çeşidi (Sultan, Ankara Yeşili ve Meyveci 2001) olmak üzere 6 adet yeşil mercimek genotipi kullanılmıştır. Araştırma tesadüf blokları deneme deseninde 4 tekrarlamalı olarak yürütülmüş olup ekimler 2013 yılında 28 Mart, 2014 yılında ise 24 Mart tarihinde gerçekleştirilmiştir. Araştırmada kullanılan yeşil mercimek genotiplerinin iki yıllık ortalamalarına göre bitki boyları 18-21.3 cm, bitkide bakla sayıları 14.3-25.7 adet, bitkide tane sayıları 10.7-18.5 adet, bin tane ağırlıklarının ise 26.8-40.1 g arasında değişim gösterdiği belirlenmiştir. Ayrıca korelasyon analizi sonucunda biyolojik verim ile bitkide bakla sayısı, ilk bakla yüksekliği ile biyolojik verim, bitkide tane sayısı ile verim arasında çok önemli ilişkilerin olduğu belirlenmiştir. Sonuç olarak yeşil mercimek ıslah çalışmalarında bitkide bakla sayısı, bitki dane verimi ve ilk bakla yüksekliklerinin seleksiyon kriteri olarak dikkate alınmasının gerekliliği tespit edilmiştir.
Fen > Ziraat > Tarımsal Ekonomi ve Politika
Fen > Ziraat > Ziraat Mühendisliği
Fen > Ziraat > Bahçe Bitkileri
Fen > Ziraat > Bitki Bilimleri
Fen > Ziraat > Ziraat, Toprak Bilimi
Fen > Temel Bilimler > Biyoloji Çeşitliliğinin Korunması
Fen > Temel Bilimler > Biyoloji
Fen > Temel Bilimler > Ekoloji
Fen > Temel Bilimler > Çevre Bilimleri
Fen > Mühendislik > Orman Mühendisliği
DergiAraştırma MakalesiErişime Açık
 • Akdağ C. ve Düzdemir O., 2002. Tokat ekolojik şartlarında kışlık ve yazlık ekime uygun mercimek (Lens culinaris Medic.) çeşitlerinin belirlenmesi. Gazi Osman Paşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 19(1):69-73
 • Anonymous., 2016. http://fao.org/faostat/data/QC (Erişim tarihi: 10.04.2017)
 • Arora S.K., 1981. Chemistry and Biochemistry of Legumes. Edward Arnold, London
 • Aydoğan A., Aydın N., Karagöz A., Karagül V., Horan A. ve Gürbüz A., 2003. İç Anadolu ve kuzey geçit bölgelerindeki yeşil mercimek (Lens culinaris Medic.) genetik kaynaklarının toplanması, karakterizasyonu ve ön değerlendirmesi. Türkiye 5. Tarla Bitkileri Kongresi, 13-17 Ekim, 160-165
 • Biçer T. ve Şakar D., 2003a. Diyarbakır koşullarında yeşil mercimek (Lens culinaris Medic.) hatlarının bazı morfolojik ve tarımsal karakterlerinin belirlenmesi. Türkiye 5. Tarla Bitkileri Kongresi, 13-17 Ekim, 508-510
 • Biçer T. ve Şakar D., 2003b. Farklı lokasyonlarda bazı mercimek (Lens culinaris Medic.) hat ve çeşitlerinde verim ve verim öğelerinin belirlenmesi. Türkiye 5. Tarla Bitkileri Kongresi, 13-17 Ekim, 504-507
 • Biçer B.T., 2014. Some agronomic studies in chickpea (Cicer arietinum L.) and lentil (Lens culinaris Medic). Türk Tarım ve Doğa Bilimleri Dergisi 1(1):42-51
 • Bildirici N. ve Çiftçi V., 2001. Van ekolojik koşullarında yüksek verimli kışlık mercimek (Lens culinaris Medic.) çeşitlerinin tane verimi ile verim öğeleri arasındaki ilişkilerin belirlenmesi üzerine bir araştırma. Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 16(1):67-72
 • Bressani R., 1973. Legumes in human diets and how they might be improved. Ed: MILNER, M., Nutritional Improvement of Food Legume by Breeding. New-York, 389
 • Bucak B., Al V., Baysal İ. ve Polat T., 2003. Kırmızı mercimekte alternatif hat ve çeşitler. GAP III. Tarım Kongresi 02-03 Ekim, Şanlıurfa, 555- 558
 • Chakraborty M. and Haque M.F., 2000. Genetic variability and component analysis in lentil (Lens culinaris). Journal of Research, Birsa Agricultural University, 12(2):199-204
 • Cokkızgın A., Colkesen M., Kayhan K. and Aygan M., 2005. A research on yield and yield components in different winter lentil (Lens culinaris Medic.) cultivars under Kahramanmaras conditions. University of Akdeniz, Journal of Agricultural Faculty, 18(2):285-290
 • Çokkızgın A., 2007. Güney ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinden toplanan bazı kırmızı mercimek (Lens culinaris Medic.) yerel genotiplerinin bitkisel ve tarımsal özelliklerinin belirlenmesi üzerine bir araştırma. Doktora tezi, Çukurova Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Adana
 • Çölkesen M., İdikut L., Zulkadir G., Çokkızgın A., Girgel Ü. and Boylu Ö.A., 2014.
 • Determination of yield and yield components of various winter (Lens culinaris Medic.) lentil genotypes in Kahramanmaras conditions. Turkish Journal of Agricultural and Natural Sciences, (1):1247-1253
 • Duzgunes O., Kesici T., Kavuncu O. and Gurbuz F., 1987. Research and trial methods. Journal of Agricultural Faculty of Ankara University, 381
 • Erskine W. and Sarker A., 1997. Lentil: the Bangladesh breakthrough. ICARDA Carvan No. 6
 • Gharti D.B., Jha P., Darai R., Ghale D., Joshi S. and Wagle B.P., 2008. Studies on management of stemphylium blight (Stemphylium sarciniforme) of lentil (Lens culinaris L.) at NGLRP, Rampur and RARS, Nepalgunj. In: Program and Abstract of a 27th National Winter Crops Workshop "Ensuring Food Security Through Crop Diversification". Nepal Agricultural Research Council, 35-36
 • Günel E., Yılmaz N., Erman M. ve Kulaz H., 1994. Van ekolojik kosullarında mercimegin (Lens culinaris Medic.) çesit ve adaptasyonu üzerine arastırmalar. Tarla Bitkileri Kongresi, 25-29 Nisan, İzmir
 • Kakde S.S., Sharma R.N., Khilkre A.S. and Lambade B.M. 2005. Correlation and path analysis studies (Lens culinaris L.). Journal of Soils and Crops. 15(1):67-71
 • Karadavut U., 2009. Path analysis for yield and yield components in lentil (Lens culinaris Medic.). Turkish Journal of Field Crops, 14(2):97-104
 • Karadavut U. and Palta Ç., 2010. Chemical performance of multi environment trials in lentil (Lens culinaris Medic.). Journal of the Science of Food and Agriculture, 90:117-120 Lazaro A., Ruiz M., Rosa L. and Martin I., 2001.
 • Relationships between agro/ morphological characters and climatic parameters in Spanish landraces of lentil (Lens culinaris Medic.). The Netherlands. Kluver Academic Publishers, 48(3):239-249
 • Saint-Clair P.M., 1972. Responses of Lens esculenta Moench to controlled environmental factor. H. Weenmen-Zone N.V. Wageningen 84
 • Summerfield R.J., 1981. Adaptation to environments. Lentils (C. Webb and G. Hawtin ed.), 91- 110, Commonwealth Agricultural Bureaux, Farnham Royal, Slough SL2 3BN, England
 • Şehirali S., 1988. Yemeklik Tane Baklagiller. Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Yayınları:1089, Ders Kitabı: 314, Ankara, 435
 • Toklu F., Bicer B.T. and Karakoy T., 2009. Agromorphological characterization of the Turkish lentil landraces. African Journal of Biotechnology, 8(17):4121-4127
 • Yılmaz N., Erman M. ve Kulaz, H., 1996. Van ekolojik koşullarında mercimekte (Lens culinaris Medic.) uygun ekim zamanının belirlenmesi

TÜBİTAK ULAKBİM Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi Cahit Arf Bilgi Merkezi © 2019 Tüm Hakları Saklıdır.