ÜNAL AKKEMİK
(1) İstanbul University, Faculty of Forestry, Department of Forest Botany 34473 Bahceköy-İstanbul, Turkey)
Besim SERTOK
(2) Forest Engineer, Sarıyer - İstanbul)
FERDİ AKARSU
(1) İstanbul University, Faculty of Forestry, Department of Forest Botany 34473 Bahceköy-İstanbul, Turkey)
Yıl: 2017Cilt: 5Sayı: 2ISSN: 2147-7493Sayfa Aralığı: 1 - 18İngilizce

120 3
Distribution of Betula pendula during late quaternary to present and characteristics of its lowest habitat in Turkey
Fen > Mühendislik > Orman Mühendisliği
DergiAraştırma MakalesiErişime Açık
 • Armağan, M., (2016). Gypsophila munzurensis (Caryophyllaceae), a new species from Tunceli (Turkey). Phytotaxa 275(2):175-180
 • Avcı, M., (2004). İç Anadolu Bölgesi Ormanlarının Son Sığınakları Karacadağ ve Karadağ Volkanlarının Bitki Örtüsü. Çantay Kitabevi. İstanbul
 • Bottema, S., (1986). A late Quaternary pollen diagram from Lake Urmia (north-westernIran).ReviewofPalaeobotany andPalynology47:241-261.
 • Bottema, S., (1990). Notes on the history of the genus Betula in Turkey during the Late Quaternary. Ecologia Mediterranea. V.16, pp. 145- 150.
 • Bottema, S., Woldring, H., (1984 (1986). Late Quaternary vegetation and climate of southwestern Turkey, Part II. Palaeohistoria 26: 123-149
 • Browicz, K., (1982). Betula L. In: Flora of Turkey and the East Aegean Islands, Vol. 7, ed. PH. Davis, Edinburgh: Edinburgh University Press, p. 689
 • Browicz, K., Zielinski, J., (1982). Chorology of Trees and Shrubs in South-West Asia and Adjacent Regions, vol. 1. -Polish Scientific Publishers, Warsaw, PoznaM.
 • Davis, P.H., (1965-1985). Flora of Turkey and the East Aegean Islands. V.1-10. Edinburgh University Press.
 • Davis, P.H., Miller R.R., Tan K., (1988). Flora of Turkey and the East Aegean Islands, 10. Edinburgh Univ. Press. Edinburgh
 • DMİ, (1972). Türkiye İklim Tasnifi (De Martonne Metoduna Göre). Ankara
 • Dönmez, Y., (1984). Umumi Klimatoloji ve İklim Çalışmaları İ.T.Ü. Yayın No: 2506, Coğrafya Enstitüsü Yayın No: 102
 • Güner, A., Özhatay, N., Ekim, T., Başer, K.H.C. (eds.) (2000). Flora of Turkey and the East Aegean Islands. V.11. Edinburgh University Press.
 • Karavelioğulları, F.A., Yüce, E., Başer, B., (2014). Verbascum duzgunbabadagensis (Scrophulariaceae), a new species from eastern Anatolia, Turkey. Phytotaxa 181 (1): 047–053
 • Mayer, H., Aksoy, H., (1998). Türkiye Ormanları (Walder der Türkei), (Çeviri: H. Aksoy-G. Özalp). Türkiye Cumhuriyeti, Orman Bakanlığı, Batı Karadeniz Ormancılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü, Bolu
 • Özhatay, N., Byfield, A., Atay, S., (2005). Türkiye’nin Önemli Bitki Alanları. Mas Matbaacılık, İstanbul.
 • Peşmen, H., (1973). A Study on the Flora of Nemrut Dagi (Bitlis). Proc. 1st. Symp. Abies equi-trojani and Turkish Flora: 271-287
 • Vitek, E., Yüce, E., Ergin, C., (2014). Gundelia dersimand Gundelia munzuriensis(Compositae), two new species from Turkey. Phytotaxa 161(2): 130–138
 • Yaltırık, F., (1988). Dendroloji Ders Kitabı, Angiospermae (Kapalı Tohumlular), İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi Yayınları, İstanbul
 • Yıldırımlı, Ş., (1996). Flora of Munzur Dağları (Erzincan-Tunceli). Ot Sist. Bot. Dergisi 2 (1): 1-78
 • Yüce Babacan, E., Eker, İ., (2017). Munzur Vadisi (Tunceli) ve yakın çevresinin geofit florası. Bağbahçe Bilim Dergisi, 4(1): 31-49
 • Zeist. W. Van., Timmers, R.W., Bottema, S., (1968 (1970). Studies of modern and Holocene pollen precipitation in southeastern Turkey. Palaeohistoria 14: 19-39.

TÜBİTAK ULAKBİM Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi Cahit Arf Bilgi Merkezi © 2019 Tüm Hakları Saklıdır.