İsa COŞKUN
(Ahi Evran Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Zootekni Bölümü, Kırşehir, Türkiye)
Gamze BAT
(Ahi Evran Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Zootekni Bölümü, Kırşehir, Türkiye)
Yıl: 2016Cilt: 13Sayı: 2ISSN: 1302-3209 / 2147-9003Sayfa Aralığı: 1 - 4Türkçe

230 1
Etlik Piliçlerin İleum Histolojisi ve Goblet Hücre Sayısı Üzerine Farklı Kesim Canlı Ağırlığının Etkisi
Bu çalışmanın amacı, etlik piliçlerde 42 günlük yetiştirme dönemi sonunda oluşan farklı canlı ağırlıkların ileum histomorfolojisi ve goblet hücre sayısı üzerine etkisini belirlemektir. Çalışmada yerel bir firmadan satın alınan 300 adet günlük yaşta Ross 308 erkek etlik piliç kullanılmıştır. Etlik piliçler 42 gün süre (0-21. günlerde %23 HP ve 3060 kcal/kg ME; 21-42 günlerde %20 HP ve 3155 kcal/kg ME) beslenmişlerdir. Deneme sonunda etlik piliçler canlı ağırlıklarına göre Küçük (K=2200±5g), Orta (O=2400±5g) ve Büyük (B=2600±5 g) olarak üç gruba ayrılmış ve her gruptan 20 hayvan kesilmiştir. Deneme sonunda villi boyu, villi kalınlığı, goblet hücre sayısı, enine villi boyu ve kript derinliği bakımından gruplar arasındaki farklılık önemsiz bulunmamıştır. Lamina muscularis mukoza kalınlığı ise O grubunda diğer gruplardan yüksek bulunmuştur. Villi boyunda gruplar arası farlılık önemsiz olmasına rağmen villi boyu canlı ağırlığa göre artış eğilimi göstermiştir. Sonuç olarak aynı yemle ve aynı çevresel şartlarda yetiştirilen hayvanlarda oluşan canlı ağırlık farkı ile ileum histomorfolojik parametreler arasında önemli bir farklılık tespit edilmemiştir. Oluşan canlı ağırlık farkının hayvanlar arasındaki rekabetten kaynaklandığı düşünülmektedir. Yine de etlik piliçlerin 42 günlük yetiştirilme dönemlerinde hayvanların sindirim sistemlerinin gelişimine katkı sağlayacak yem katkı maddelerinin rasyon ilavesinin hayvanların bağışıklık sistemlerini güçlendirerek büyümelerine yardımcı olacağı sonucuna varılmıştır
Fen > Temel Bilimler > Biyoloji
DergiAraştırma MakalesiErişime Açık
 • 1. Adil, S., Banday, T., Bhat, G.A., Mir, M.S. and Rehman, M. 2010. Effect of Dietary Supplementation of Organic Acids on Performance, Intestinal Histomorphology, and Serum Biochemistry of Broiler Chicken. Veterinary Medicine International,
 • 2. Antongiovanni, M., Buccioni, A., Petacchi, F., Leeson, S., Minieri, S., Martini, A. and Cecchi, R. 2007. Butyric Acid Glycerides in the Diet of Broiler Chickens: Effects on Gut Histology and Carcass Composition. Italian Journal of Animal Science. 6(1), 19-25.
 • 3. Awad, W.A., Ghareeb, K., Abdel-Raheem, S. and Böhm, J. 2009. Effects of Dietary İnclusion of Probiotic And Synbiotic On Growth Performance, Organ Weights, and İntestinal Histomorphology Of Broiler Chickens. Poultry Science. 88(1), 49-56.
 • 4. Awad, W., Ghareeb, K., Böhm, J. 2008. Intestinal Structure and Function of Broiler Chickens on Diets Supplemented with A Synbiotic Containing Enterococcus Faecium and Oligosaccharides, International Journal of Molecular Sciences. 9(11), 2205-2216.
 • 5. Awad, W.A., Böhm, J., Razzazi‐Fazeli, E., Zentek, J. 2006. Effects of Feeding Deoxynivalenol Contaminated Wheat on Growth Performance, Organ Weights and Histological Parameters of The İntestine of Broiler Chickens. Journal of Animal Physiology and Animal Nutrition. 90(1‐2), 32-37.
 • 6. Babaoğlan, M. 2008. Etlik Piliçlerin Beslenmesinde Büyüme Uyarıcı Olarak Kullanımı Önerilen Farklı Timol ve Karvakrol Kaynaklarının Biyoetkinliklerinin Karşılaştırılması, Çukurova Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Zootekni Anabilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi 83, Adana
 • 7. Baurhoo, B., Ferket, P.R. and Zhao, X. 2009. Effects of Diets Containing Different Concentrations of Mannanoligosaccharide or Antibiotics on Growth Performance, Intestinal Development, Cecal and Litter Microbial Populations, and Carcass Parameters of Broilers. Poultry Science. 88(11), 2262-2272.
 • 8. Gül, M., Yörük, M.A., Sağlam, Y. S., Aksu, T. 2013. Yumurta Tavuğu Rasyonlarına Maya (Saccharomyces cerevisiae) ve Enterococcus faecium Katkılarının Performans, Yumurta Kalite Kriterleri ve Barsak Mikroflorası Üzerine Etkileri, Atatürk Üniversitesi Veteriner Bilimleri Dergisi, 8(2), 137-144.
 • 9. Gülşen, N., Coşkun, B., Umucalilar, H. D., Inal, F., Boydak, M. 2002. Effect of Lactose and Dried Whey Supplementation on Growth Performance and Histology Of The İmmune System in Broilers. Archives of Animal Nutrition. 56(2), 131-139.
 • 10. Markovic, R., Šefer, D., Krstić, M. & Petrujkić, B. 2009. Effect of Different Growth Promoters on Broiler Performance and Gut Morphology. Archivos de Medicina Veterinaria. 41, 163-169.
 • 11. Miles, R.D., Butcher, G.D., Henry, P.R., Littell, R. C. 2006. Effect of Antibiotic Growth Promoters on Broiler Performance, Intestinal Growth Parameters, and Quantitative Morphology. Poultry Science. 85(3), 476- 485.
 • 12. Önderci, M., Sahin, N., Sahin, K., Cikim, G., Aydin, A., Ozercan, I. and Aydin, S. 2006. Efficacy of Supplementation of Αlpha Amylase-Producing Bacterial Culture on The Performance, Nutrient Use, and Gut Morphology Of Broiler Chickens Fed A CornBased Diet. Poultry science. 85(3), 505-510.
 • 13. Owens, B., Tucker, L.C.M.A., Collins, M.A. and McCracken, K.J. 2008. Effects of Different Feed Additives Alone or İn Combination on Broiler Performance, Gut Microflora and İleal Histology. British poultry science. 49(2), 202-212.
 • 14. Parsaie, S., Shariatmadari, F., Zamiri, M.J. and Khajeh, K. 2007. Influence of Wheat-Based Diets Supplemented with Xylanase, Bile Acid And Antibiotics on Performance, Digestive Tract Measurements and Gut Morphology of Broilers Compared With A Maize-Based Diet. British poultry science. 48(5), 594-600.
 • 15. Paul, S. K., Halder, G., Mondal, M. K., Samanta, G. 2007. Effect of Organic Acid Salt on The Performance and Gut Health of Broiler Chicken. The Journal of Poultry Science. 44(4), 389-395.
 • 16. Sohail, M.U., Hume, M.E., Byrd, J.A., Nisbet, D.J., Ijaz, A., Sohail, A., Rehman, H. 2012. Effect of Supplementation of Prebiotic MannanOligosaccharides and Probiotic Mixture on Growth Performance of Broilers Subjected to Chronic Heat Stress. Poultry Science. 91(9), 2235-2240.
 • 17. Sultan, A., Bilal, M., Khan, S., Hassan, Z. U. 2015. Effect of Chlorine Dioxide (Dutrion®) on Growth Performance, Gut Histomorphology and Pathogenic Microbial Count of Meat Type Birds. Pakistan Veterinary Journal. 35(2), 183-187.
 • 18. Sun, X., McElroy, A., Webb, K.E., Sefton, A.E., Novak, C. 2005. Broiler Performance and Intestinal Alterations When Fed Drug-Free Diets, Poultry science. 84(8), 1294-1302.
 • 19. Şamlı, H. E., Şenköylü, N., Koc, F., Kanter, M., Agma, A. 2007. Effects of Enterococcus Faecium and Dried Whey on Broiler Performance, Gut Histomorphology and Intestinal Microbiota. Archives of animal nutrition. 61(1), 42-49.
 • 20. Yıldız, C.H. 2007. Carvacrol, Tymol ve Rosmarinic Asit İçeren Bitki Ekstraktlarının Etlik Piliçlerde Performans, Sindirim Kanalı Histomorfolojisi ve Kan Parametreleri Üzerine Etkileri, Trakya Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Zootekni Anabilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi, Tekirdağ.

TÜBİTAK ULAKBİM Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi Cahit Arf Bilgi Merkezi © 2019 Tüm Hakları Saklıdır.