Serkan USLU
(Akdeniz Üniversitesi, Elektrik - Elektronik Mühendisliği Anabilim Dalı, Antalya, Turkey)
Tunca NÜZKET
(Akdeniz Üniversitesi, Elektrik - Elektronik Mühendisliği Anabilim Dalı, Antalya, Turkey)
YALÇIN ALBAYRAK
(Sakarya Üniversitesi)
HİLMİ UYSAL
(Akdeniz Üniversitesi)
Yıl: 2016Cilt: 33Sayı: 2ISSN: 1300-1817 / 1302-1664Sayfa Aralığı: 214 - 226Türkçe

56 5
Patella T Refleksinin Vuruş Gücü Ölçebilen Refleks Çekici, Kas Vibrasyonu ve BKAP İle Değerlendirilmesi
Amaç: Çalışmadan beklenen ana etki Patella T Refleksinin değerlendirilmesi için tendona uygulanan kuvvet, refleks yanıtı, kuvvet sonucunda kasta oluşan vibrasyon arasında nasıl bir ilişki olduğunun gözlemlenmesidir. Bileşik Kas Aksiyon Potansiyeli, kasta vibrasyona sebep olan kuvvet, vibrasyon (deri yüzeyinden ölçülmüştür) parametrelerinin değerlendirilmesi için bir sistem tasarımı yapılmıştır. Patella T refleksinin değerlendirilmesine yönelik trigger seviyeli refleks çekici (refleks tetiklenme anını ve refleksi tetikleyen kuvveti gösteren) çalışmada kullanılmıştır. Gereç ve Yöntem: Araştırmaya yaş ortalamaları 30.2±10 olan 10 sağlıklı birey dahil edilmiştir. Araştırmaya katılan katılımcıların herhangi bir nörolojik hastalığı yoktur. Patella T refleksinin başlangıcından bitiş anına kadar gözlenebilmesi için refleksi tetikleyen kuvvet tek başına değerlendirilmemiştir. Kas üzerine yerleştirilen vibrasyon sensörü ve EMG ölçüm sistemi ile birlikte sonuçlar analiz edilmiştir. Patella T Refleksnin değerlendirilmesi için; refleksi tetikleyen kuvvet - kasta oluşan vibrasyon, EMG - kasta oluşan vibrasyon ve EMG - refleksi tetikleyen kuvvet ilişkisi incelenmiştir. Sonuçlar: İnceleme sonucunda kuvvet ve vibrasyon, kuvvet ve EMG arasında doğrusal bir ilişki (sırasıyla R² = 0.005, R² = 0.0003) gözlemlenmezken, vibrasyon ve EMG arasında doğrusal bir ilişki (R² = 0.44) gözlemlenmiştir. Belirli bir kuvvet değerinden sonra satürasyon noktasına ulaşılmıştır, BKAP EMG' de bir değişiklik gözlemlenmemiştir. Tartışma: Bu bulgular çerçevesinde refleks hareketini başlatan etmenin kuvvet olduğu ancak, refleks yanıtının kuvvetin kasta oluşturduğu vibrasyonla ilişkili olduğu düşünülmektedir. Refleks çekicinin kasta oluşturduğu vibrasyon ile kas yanıtının amplitud değerleri arasında doğrusal bir ilişki bulunmuştur. Bununla alakalı olarak canlı reflekslerin küçük kuvvetlerle tetiklenebildiği ancak kuvvetteki artış ile ilişkili BKAP EMG amplitudunda bir artışa sebep olmamaktadır.
Fen > Tıp > Spor Bilimleri
DergiAraştırma MakalesiErişime Açık
 • 1. BiopacInstrumentes, Biopac Higher Education Reflex Response (Patellar Tendon) Using BIOPAC Reflex Hammer Transducer SS36L, 2006
 • 2. Busch A.C, Scheffer S., Basson A.H., Development and testing of a prototype reflex measurement system employing artificial neural networks, Computer Methods and Programs in Biomedicine, 2009
 • 3. Ertekin C., Sentral ve Periferik EMG Anatomi - Fizyoloji - Kliniks. 793- 797,2006
 • 4. Francisco P., A Short History of Reflex Hammer, Practical Neurology, 2003, 3, 366- 371
 • 5. Gürbüz M., Kızılay F., Bilgin S., Albayrak Y., Uysal H., An electrophysiological and kinesiological method for assessing spasticity, Journal of the Neurological Sciences, 2013
 • 6. Krauss WC (1894) A neurologist's percussion hammer. Journal of NervMent Disease, 21, 688.
 • 7. Kleissen R.F.M., Buurke J.H., Harlaar J., Zilvold G., Electromyography in the biomechanical analysis of human movement and its clinical application, Gait and Posture, 1998
 • 8. Kim C.S., EOM G.M., Hase K., "Modeling and Identification of Mechanical and Reflex Properties related to Spasticity in Stroke Patients using Multiple Pendulum Tests" , Journal of Biomechanical Science and Engineering ,2011
 • 9. Kim K.J., Hwank II-K., Wertsch J.J., "Development Of A Quantitive Reflex Hammer for Measurement of Tendon Stretch Reflex", IEEE Transactıons on Neural Systems and Rehabılıtatıon Engineeing, Vol. 10, No. 3, september 2002
 • 10. Lance J.W., The control of muscle tone, reflexes, and movement: Robert Wartenbeg Lecture, Opinions & Reviews, 1980
 • 11. LeMoyne R., Coroian C., Mastroianni T., Wireless accelerometer reflex quantification system characterizin response and latency, 31st Annual Conference of the IEEE EMB, 2009
 • 12. Mamizuka N., Sakane M., Kaneoka K., Hori N., Ochiai N., Kinematic quantitation of the patellar tendon reflex using tri-axial accelerometer, Journal of Biomechanics, 2007
 • 13. Otağ İ., Otağ A., Akkoyun S., Çimen M., A way in determination of patellar position: Ligamentum patellae angle and a neural network application, Biocyberneticsad Biomedical Engineering, 2014
 • 14. Verschueren S., Stephan P., Desloovere K.S., Duysens J., Vibration-Induced Changes in EMG During Human Locomotion, J Neurophysiol 89:1299-1307, 2003
 • 15. Taylor JM (1888) New form of percussion hammer. Journal of Nerv Mental Disease, 15, 253.
 • 16. Troemner ELO (1910) EinneuerReflexhammer; zugleicheinBeitragzurPruefung von Sehenreflexen. Berliner Wochenscrift, 21, 997- 8.
 • 17. Yorgancıoğlu Z., Yorgancıoğlu O., DündenBugüneSpastisite, Fiziksel Tıp 2003
 • 18. Yaltkaya K. "Normalde, spastisitede, rijiditede patella refleksinin elektrofizyolojik vemekaniközelliklerihakkındaçalışma". DoçentlikTezi. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, 1971
 • 19. Zhang L.Q., Huang H., Sliwa J.A., Rymer W.Z., System Identification of Tendon Reflex Dynamics, IEEE Transactions on Rehabilitation Engineering, 1999.

TÜBİTAK ULAKBİM Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi Cahit Arf Bilgi Merkezi © 2019 Tüm Hakları Saklıdır.